Main Menu
User Menu

Kageneck, Clemens-Heinrich von

     
Příjmení:
Surname:
von Kageneck
Jméno:
Given Name:
Clemens-Heinrich
Jméno v originále:
Original Name:
Clemens-Heinrich von Kageneck
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.10.1913 Berlín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.05.2005 Bad Homburg
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Těžký tankový oddíl 503
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
držitel Rytířského kříže s Dubovými ratolestmi
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org,
www.ww2incolor.com
URL : https://www.valka.cz/Kageneck-Clemens-Heinrich-von-t40427#359356Verze : 1
     
Příjmení:
Surname:
von Kageneck
Jméno:
Given Name:
Clemens-Heinrich
Jméno v originále:
Original Name:
Clemens-Heinrich von Kageneck
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1938 poručík v záloze
DD.03.1942 nadporučík
01.02.1943 kapitán
01.01.1944 Major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
19.06.1943-30.01.1944 Velitel : Těžký tankový oddíl 503

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

26.09.1939

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

03.07.1941

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

28.11.1942

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

07.08.1943

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

26.06.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
513. držiteľ Dubových ratolestí.

DD.MM.RRRR

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 stříbrný
Wound Badge 1939 Silver
Verwundetenabzeichen 1939 in Silber
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 černý
Wound Badge 1939 Black
Verwundetenabzeichen 1939 in Schwarz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org,
www.ww2incolor.com
URL : https://www.valka.cz/Kageneck-Clemens-Heinrich-von-t40427#432823Verze : 0
MOD
Hauptmann Clemens-Heinrich Graf von Kageneck


- veliteľ schwere Panzer-Abteilung 503 (júl/červenec 1943 – 30.1.1944)Clemens-Heinrich Graf von Kageneck sa narodil ako jeden zo štyroch synov cisárovho pobočníka generálmajora Karla Graf von Kageneck a Marie von Schorlemer, dcéry Clemensa Freiherr von Schorlemer, pruského ministra poľnohospodárstva.


Po maturitách, ktoré zložil v marci roku 1931 po šesť rokov trvajúcom štúdiu na internátnej škole v Bad Godesbergu pokračuje mladý gróf na jeseň toho istého roku v štúdiách na právnickej fakulte. Práva študuje najskôr vo Freiburgu a potom v Bonne. Dňa 1.4.1934 prerušuje štúdium, pretože sa dobrovoľne prihlasuje do armády. Zaradený je k Reiter-Regiment 4 v Postupimy (Potsdam), kde vykonáva vojenskú službu do 30.9.1935. Po ukončení vojenskej služby končí úspešne aj štúdia práv a od apríla/dubna 1938 pracuje na najvyššom krajinskom súde v Kolíne (Oberlandesgericht Köln). Počas tohto obdobia sa zúčastňuje ako poručík v zálohe (Leutnant der Reserve) aj dvoch cvičení záložníkov v rámci Panzer-Regiment 6 dislokovaného v Neuruppin, ktorý je priamym nástupcom jeho „domovského“ Reiter-Regiment 4. V októbri/říjnu 1938 nastupuje von Kageneck do aktívnej služby v armáde.


Po prepadnutí Poľska velí čate v II. Abteilung, Panzer-Regiment 6 a v následnom západnom ťažení v roku 1940 je spravodajským dôstojníkom II. Abteilung. Rovnaké zaradenie v tomto prápore má aj v čase prepadnutia Sovietskeho zväzu. V roku 1942 preberá velenie nad 4. Kompanie v Panzer-Regiment 6 a velí jej až po jej nasadenie na Kaukaze. V októbri/říjnu 1942 je prevelený do štábu 3. Panzer-Division a od apríla/dubna do júna/června 1943 absolvuje veliteľský kurz (Führer-Lehrgang) v Putlos, resp. v Paríži.


Po absolvovaní kurzu je v júli/červenci 1943 vymenovaný za veliteľa schwere Panzer-Abteilung 503, ktorú funkciu vykonáva až do jeho zranenia 30.1.1944. Za veliteľské schopnosti a úspechy jemu zverenej jednotky je mu dňa 4.8.1943 udelený Rytiersky kríž (Ritterkreuz) a 28.6.1944 aj dubové ratolesti (Eichenlaub), ako 513-temu vojakovi v poradí. Nie je však prvým z ich rodiny, ktorý obdržal takéto vysoké vyznamenanie. Predbehol ho jeho mladší brat Erbo Graf von Kageneck, ktorý ako príslušník Jagdgeschwader 27 získava Rytiersky kríž už 30.7.1941 a krátko na to – 26.10.1941 sú mu udelené aj dubové ratolesti ako 39. v poradí. Konca vojny sa však na rozdiel od staršieho brata nedožije. Zomrie 12.1.1942 vo veku 23 rokov na následky poranení utrpených vo vzdušnom súboji.
(Len pre úplnosť dodávam, že jeho ďalší brat - August Graf von Kageneck bol v rokoch 1956-85 korešpondentom týždenníka Welt v Paríži a tretí brat - Franz Joseph von Kageneck si vzal za manželku princeznú Bavorskú /Prinzessin von Bayern/)


V roku 1944 sa von Kageneck žení a ako správny šľachtic berie si sebe rovnú - Karoline Gräfin Henckel von Donnersmarck. V decembri/prosinci toho istého roka nastupuje na miesto veliteľa školy tankových vojsk v Bergene (Panzertruppenschule Bergen)


Po skončení vojny nastupuje von Kageneck v roku 1950 do Dresdner Bank vo Frankfurte a v roku 1952 preberá vedenie jej filiálky vo Freiburgu. Od konca roka 1962 je obchodným riaditeľom Hardy-Bank v Berlíne a Frankfurte až do odchodu do dôchodku v roku 1978. Zomiera vo veku 91 rokov.


Vyznamenania:
- Nemecký kríž v zlate (Kriegsorden des Deutschen Kreuz in Gold) - ?
- Železný kríž II. triedy (Eisernes Kreuz II. Klasse) - ?
- Železný kríž I. triedy (Eisernes Kreuz I. Klasse) - ?
- Rytiersky kríž (Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes) - 4.8.1943
- Dubové ratolesti k Rytierskemu krížu (Eichenlaub) - 28.6.1944
URL : https://www.valka.cz/Kageneck-Clemens-Heinrich-von-t40427#154896Verze : 0
MOD