Main Menu
User Menu

SOV - 73 mm PG-15V

náboj pre 2A28 (73 mm kanón)

Určenie a bojové vlastnosti náboja PG-15V


Na streľbu z 73 mm kanóna vz.71 je určený 73 mm protitankový náboj PG-15V. Používa sa na ničenie všetkých obrnených cieľov, živej sily a palebnej sily v obrnených objektoch.


Hlavné TTÚ náboja:


kaliber mm ..................................... 73
hmotnosť náboja kg ............................3,49
hmotnosť strely kg ..............................2,61
hmot. reaktívneho granátu kg...............1,56
hmotnosť nábojky kg ...........................0,87
počet nábojov v truhlíku ks ...................6
hmotnosť truhlíka kg ............................51
dĺžka náboja mm..................................866-877
počiatočná rýchlosť strely m/s..............400
max. rýchlosť strely m/s ...................... 665
prieraznosť panciera:
- pri sklone 60 stupňov.............150 mm
- pri sklone 90 stupňov.............300 mm


Náboj PG 15 –V : hlavné časti, ich popis a účel:


- náboj PG-15V sa skladá z:
- protitankovej strely PG-9
- nábojky PG-15P

Protitanková strela PG-9: má kumulatívný účinok, opúšťa hlaveň kanónu priemernou rýchlosťou 400m/s, účinok strely spočíva v tom, že kumulatívny lúč usmerňuje prúdom plynov zahustených molekulami kovovej vložky prepáli pancier v mieste dopadu a ničí osádku, výzbroj, výstroj a zapaľuje horľaviny a strelivo.
Skladá sa: - kumulatívna hlavová časť je bojovou časťou strely (trhavina - flegmatizovaný hexogen 0,322 kg )
- dráhový reaktívný motor – slúži k zvýšeniu rýchlosťi strely na jej dráhe (prachová náplň 0,460 kg TPH )
- stopovky - určené pre označenie dráhy letu strely
- prachový pyrotechnický oneskorovač VPZ – 9 určený k zapáleniu náplne dráhoveho reaktivného motora ( doba horenia prachovej náplne 0,3 - 0,7 s pri teplote +50 C, puzdro, ihla, pružina, rozbuška, oneskorovacia zložka, zažihovacia náplň - červený prach )
- kompenzátor, tryskový blok
- nosič stabilizátora so šiestimi sklopnými krídlami a dvoma stopovkami
- zapaľovač VP-9 iniciuje kumulatívnu náplň trhaviny, hlavová. časť: telo, zapaľovač, izolačné púzdro, piezokryštal, kontakty, matice, dnová časť: pojistné ústrojenstvo, iskrový detonátor JED – 1, autodeštruktor, detonačné zariadenie


Nábojka PG-15P - udeľuje strele počiatočnú rýchlosť, hmotnosť prachovej náplne je asi 152g , náplň je umiestnená vnútri oceľovej nábojnice
Skladá sa z: - oceľová nábojnica, prachová náplň, elektrická zápalková skrutka spojka s plochou pružinou, krytka
URL : https://www.valka.cz/SOV-73-mm-PG-15V-t40363#154599Verze : 0
MOD
Maketa nábojky PG-15P
URL : https://www.valka.cz/SOV-73-mm-PG-15V-t40363#226860Verze : 0
MOD
moje sbírka
URL : https://www.valka.cz/SOV-73-mm-PG-15V-t40363#302762Verze : 0
MOD
Ochranná krytka/kukla se na zapalovači nechává v případě, že se palba vede za hustého deště a/nebo sněžení. Do podavače se náboje ukládají s krytkami/kuklami a zajištěné závlačkami...


Zdroj: vlastní zkušenosti z výcviku S-O BVP-1 a BPzV.
URL : https://www.valka.cz/SOV-73-mm-PG-15V-t40363#302780Verze : 0
Dva snímky protitankového granátu PG-9 (ПГ-9) tvoriaceho bojovú časť protitankového náboja PG-9V (ПГ-9В , index ГРАУ — 7П3) a PG-15V. Snímky boli nafotené na území bývalej Juhoslávie (archív môjho bývalého kolegu a veliteľa z čias jeho pôsobenia v oblasti).

URL : https://www.valka.cz/SOV-73-mm-PG-15V-t40363#321706Verze : 0
MOD
Diskuse
K fotkám od Buka - sú iba naaranžované, strela nieje vôbec opálená (takže vystrelená nebola), navyše hlavica a aj dráhový motor sú prevrtané, na stabilizátore chýbajú stopovky, bez poškodenia stabilizačných krídielok takto nedokáže dopadnúť a to ešte nespomínam autodeštrukciu... Smile
URL : https://www.valka.cz/SOV-73-mm-PG-15V-t40363#647572Verze : 0