Mobutu, Joseph-Désiré

Lieutenant-General (později maršál) Joseph-Désiré Mobutu znám též jako Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga - prezident-diktátor


žil:14.10.1930, Lisala - 7.9.1997, Rabat


Joseph-Desiré Mobutu se narodil 14.10.1930 v Lisale, městě na řece Kongo. V 19 letech vstoupil do belgicko-konžské koloniální armády, kde postoupil až do hodnosti sergent-major. Belgickou armádu opustil v roce 1956, načež nějakou dobu pracoval jako novinář a editor. V roce 1958 vstoupil do nacionalistického hnutí Mouvement National Congolais a po vyhlášení nezávislosti Belgického Konga 30.6.1960 se stal ministrem obrany nového státu.


Vláda, ve které zasedal i Mobutu, byla kompromisem mezi dvěma ambiciózními muži- prezidentem Josephem Kasavubuem a premiérem Patricem Lumumbou. Tato rádobyrovnovážná situace ovšem nemohla vydržet dlouho. V září 1960 se začala situace vyostřovat, jelikož se Kasavubu a Lumumba prohlásili navzájem za sesazené. Mobutu (v té době už plukovník) podnikl vojenský puč ve prospěch Kasavubua. Ten se mu za to odvděčil dalším povyšováním až do hodnosti Lieutenant-General.


Jak nestálá je Mobutuova přízeň, se Kasavubu přesvědčil už v roce 1965. Kasavubu právě bojoval o moc s dalším premiérem Moisem Tshombem, čehož využil k dalšímu vojenskému puči Mobutu. Tentokrát už ale (za vydatné podpory Belgičanů a západních tajných služeb) uchvátil moc sám Mobutu. Podpory západních mocností se mu dostalo ze dvou důvodů: zaprvé, Mobutu byl lepším spojencem ve studené válce než Kasavubu, zadruhé se nestaral o dopady těžby prováděné západními společnostmi.


Mobutu se po puči prohlásil prezidentem na pět let. Za tu dobu stihl centralizovat moc, potlačit pokus o puč v roce 1967 a v roce 1970 vyhrál prezidentské volby.


Následně začal prosazovat afrikanizaci, přičemž změnil jméno státu na Republika Zair (Zaire je portugalsky zkomolené africké slovo nzare, jenž znamená řeka). Sám pak přijal jméno Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga (přeloženo:"všemocný válečník, jenž díky své vytrvalosti a neochvějné touze po vítězství půjde od vítěztví k vítězství, zanechávajíc oheň ve svých stopách", zakázal nošení evropských obleků a kravat a muži byli nuceni nosit tzv.abacost, jakousi mužskou tuniku,sahající od ramen až k patám. Také kněží byli upozorněni, že jim hrozí až pětiletý trest za křtění zairských dětí evropskými jmény.


Mobutu byl zpočátku své oponenty zabíjet (často velmi brutálně), časem však přešel k taktice podplácení ( jeho heslem se stalo: "Přátele si drž blízko u těla, nepřátele ještě blíž"). Dalším jeho politickým nástrojem bylo znárodnění zahraničních investic ( tento trend byl ale nucen opustit v roce 1977, když došlo k nebývalému ekonomickému propadu a kdy navíc potřeboval belgickou podporu proti vpádu secesionistů z Angoly do provincie Katanga).


Mobutův Zair rozhodně netrpěl nedostatkem peněz, bohužel většina jich tekla do kapes Mobuta, jeho rodiny, případně nejvyšších armádních představitelů. Pracovníci státní služby mnohdy nedostali několik měsíců výplatu, infrastruktura se téměř zhroutila, zatímco Mobutu velmi dobře platil svou ochranku, vlastnil konvoj Mercedesů a na jeho účtech ve Švýcarsku se nacházela souhrnná suma okolo 5 miliard dolarů. Korupce se díky inflaci rozrostla do nebývalých rozměrů. Mobutuova vláda se proto honosila přízviskem "kleptokracie".


Do nebývalých rozměrů narostl v Zairu i kult osobnosti Mobutua- úředníci nosili na klopách jeho portrét, ten zdobil i rozličná veřejná místa a byl vysílán v zairské televizi před večerními zprávami. Tam byl vždy uváděn tituly Otec národa, Spasitel lidu a Nejvyšší válečník.


Ačkoliv vládám západních mocností bylo jasné, že Mobutu není žádný lidumil a dobrodinec, bylo jasné, že volba je "buď Mobutu, nebo chaos", což nebylo přijatelné zvláště pro Belgičany a Francouze (kvůli těžařským zájmům) a Američany (protiváha proti komunistické Angole). Mobutu se svým západním podpůrcům odvděčoval tím, že podporoval zahraniční akce USA, vydával certifikáty na těžbu Francouzům a Belgičanům a podporoval protikomunistické síly FNLA a později UNITA v Angole.


Mobutu nebyl nikdy příliš nakloněn komunismu, nicméně udržoval styky se SSSR, ČLR, KLDR i Rumunskem (Nicolae Ceausescu byl jeho osobním přítelem). V Africe udržoval vřelé vztahy s Marokem, zatímco k Libyi a Zambii příliš sympatií nechoval.


V roce 1990 vyůstily hospodářské potíže země v nepokoje, které Mobutua vyděsily a tento se rozhodl zrušit zákaz politických stran a ustavit dočasnou vládu, která měla dovést zemi k volbám (nelze si dělat iluze o jejich demokratičnosti, Mobutu nadále potlačoval jakékoli opoziční proudy). To lid uklidnilo jen zčásti, a po nepokojích vyvolaných vojáky, kteří nedostali žold, byl Mobutu nucen přijmout do vlády i několik opozičníků. V roce 1993 situace vyústila v rozdělení vlády na pro-mobutuovskou a proti-mobutuovskou vládu. Tento chaos ale politické scéně ani ekonomické situaci neprospěl, zhoršilo se i Mobutuovo zdraví. Jednoho jeho lékařského vyšetření v Evropě využili Tutsiové k obsazení značné části západního Zairu.


Mobutu byl svržen během první konžské války. Z dob války ve Rwandě si znepřátelil Tutsie otevřenou podporou hutuských extremistů, i zairskému lidu už docházela trpělivost s kleptokracií. Pověstná jiskra v prachárně se objevila v listopadu 1996, kdy Mobutu vydal nařízení o zákazu pobytu Tutsiů na území Zairu pod trestem smrti. Tutsiové, ovládající velká území na východě země, povstali, a podporováni rwandským prezidentem Paulem Kagamem začali postupovat na západ. Cestou se k nim připojovaly různé antimobutuovské frakce, které se později sdružily do Alliance des Forces Democratiques pour la Liberation du Congo-Zaire (AFDL)- česky Aliance demokratických sil osvobození Konga-Zairu. Když selhalo vyjednávání, obsadily spojené jednotky Tutsiů a AFDL 16.5.1997 Kinshasu.


Mobutu se uchýlil do exilu v Togu, častěji ale pobýval v Maroku. V Rabatu také zemřel na rakovinu prostaty, která se u něj vyvíjela od roku 1962. Je pohřben na rabatském křesťanském hřbitově jménem Pax.


zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobutu_Sese_Seko
Mobutu, Joseph-Désiré - Mobutu v uniformě v počátcích své kariéry

Mobutu v uniformě v počátcích své kariéry
Mobutu, Joseph-Désiré - Mobutu Sese

Mobutu Sese
URL : https://www.valka.cz/Mobutu-Joseph-Desire-t40296#154531 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více