Main Menu
User Menu

26,5 mm signální pistole vz. 44/67

26,5 mm signální pistole vz. 44/67

26,5 mm signální pistole vz. 44/67

     
Název:
Name:
26,5 mm signální pistole vz. 44/67
Originální název:
Original Name:
26,5 mm signální pistole vz. 44/67
Kategorie:
Category:
jednoranná pistole
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1967-DD.MM.1968 Přesné strojírenství n. p., Uherský brod /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,930 kg
Ráže:
Calibre:
26,5 mm
Náboj:
Cartridge:
26,5 mm signální náboj
Délka:
Length:
220 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
150 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
0 (jednoranná zbraň/ single-shot weapon)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
typ spouště: jednočinná (SA)

- vylepšení původně sovětské signální pistole vz. 44 (SPŠ-44)
- nástupcem byla vz. 44/81
Zdroje:
Sources:
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/26-5-mm-signalni-pistole-vz-44-67-t40251#383544Verze : 0
MOD

26,5 mm signálna pištoľ vz. 44/67Od roku 1953 bola v československej armáde zavedená ako štandardná signálna pištoľ sovietska zbraň SPŠ-44. Jej licenčná výroba prebiehala od roku 1952 do roku 1958 v národnom podniku Zbrojovka Brno. Zbraň bola konštrukčne jednoduchá a prispôsobená čo najjednoduchšej výrobe počas vojnových rokov. Počas používania tejto signálnej zbrane v našej armáde však postupne vychádzalo najavo viacero negatívnych poznatkov, týkajúcich sa najmä nízkej životnosti hlavne (cca 1.000 výstrelov). Vytýkaná bola tiež možnosť ľahkého oddelenia hlavne od tela zbrane, resp. samovoľné otváranie hlavne po odstrieľaní väčšieho počtu výstrelov. Nakoniec bolo zistené aj to, že zbraň je značne náchylná ku korózii.

Preto vypracovalo Ministerstvo národnej obrany v spolupráci s Vojenským skúšobným ústavom 011 Slavičín v januári 1966 technické propozície, ktoré mali za cieľ modernizáciu signálnej pištole. Medzi základné požiadavky zadávateľa patrilo zvýšenie životnosti hlavne na 3500 výstrelov, chrómovanie vývrtu, využitie legovaných materiálov a povrchová úprava vypaľovaným emailom, ktoré mali prispieť najmä k dlhšej životnosti. Taktiež bolo požadované, aby hlaveň bola od tela zbrane jednoducho oddeliteľná.

V priebehu vývoja vznikli tri rôzne alternatívy, vrátane tej, ktorá je zobrazená na fotografii. V tomto prípade bola na zbraň pridaná manuálna poistka a na pažbičke bolo vytvarované anatomické lôžko pre palec strieľajúcej ruky. Tento návrh však neprešiel pre konštatovanie nadbytočnosti poistky na takomto type zbrane.

Výsledkom krátkeho vývoja bola vyššie popísaná signálna pištoľ vz. 44/67. Jej označenie poukazuje na nadväznosť na pôvodnú konštrukciu vz. 44, modernizovanú v roku 1967. Zbraň v rokoch 1968–1969 vyrábal národný podnik Přesné strojírenství v Uherském Brode.

www.vhu.cz

26,5 mm signální pistole vz. 44/67 - zo zbierok VHÚ Praha

zo zbierok VHÚ Praha
URL : https://www.valka.cz/26-5-mm-signalni-pistole-vz-44-67-t40251#640279Verze : 5
MOD

26,5 mm SIGNÁLNA PIŠTOĽ vz. 44/67Technický popis:

26,5 mm signálna pištoľ je ručná zbraň s hladkým chromovaným vývrtom hlavne, určená k vystreľovaniu svetlíc, signálnych a osvetľovacích nábojov. Konštrukčne je veľmi jednoduchá a pritom spoľahlivá.

Hlavné časti:
 úplná hlaveň
 telo pištole s rukoväťou
 úplné spúšťadlo
 zápalník

Pri nabíjaní pištole je treba:
Zatlačením zádržky hlavne za jej vrúbkovanú pätku dopredu otvoriť hlaveň a sklopiť úsťovú časť hlavne dole, uvoľniť zádržku hlavne, vložiť do hlavne náboj a zasunúť ho dopredu, uzavrieť hlaveň.

Strelivo
Čs. výroby, dva druhy:
krátke – s jednou svetlicou v bielej, červenej, zelenej farbe a červený dážď
dlhé – osvetľovacie s padáčikom, červený dážď, čierny, oranžový, alebo modrý dym a šrapnel

TTÚ signálna pištoľ vz. 44/67
Kaliber........................................................26,5 mm
Hmotnosť nabitej pištole.........................1 060-1 075 g
Nenabitej pištole.......................................930 g
Dĺžka pištole..............................................220 mm
Hlavne........................................................150 mm
Praktická rýchlosť.....................................10 – 12 rán/min
Výškový dostrel od...................................75 do 100 m
Dolet svetlice............................................150 m

Del-21-11 26,5 mm Signálna pištol vz.44/67 - predpis ČSĽA, Praha, 1969

URL : https://www.valka.cz/26-5-mm-signalni-pistole-vz-44-67-t40251#154056Verze : 7
MOD
Doplnenie údajov :

Odlišnosti oproti 26,5 mm signálnej pištoli vz. 44:

- čap hlavne je vyberateľný. Po jeho vybratí je možné hlaveň od tela oddeliť,
- vývrt hlavne je chrómovaný a funkčné plochy súčiastok sú spevnené,
- povrch pištole je lakovaný šedým vypaľovacím lakom,
- pažbičky rukoväte pištole sú z umelej hmoty (fenoplastu) a sú tvarovo prispôsobené pre lepšie držanie v ruke.

Konštrukcia pištole zabraňuje samovoľnému otvoreniu zbrane v okamžiku výstrelu, samovoľnému odpáleniu a zmierňuje účinok spätného rázu a zotrvačných síl u zádržky hlavne a u spúšte.

Del-21-1126,5 mm Signálna pištol vz.44/67 - predpis ČSĽA, Praha, 1969

26,5 mm signální pistole vz. 44/67 - Popis pištole.

Popis pištole.
26,5 mm signální pistole vz. 44/67 - Signálny náboj - popis.

Signálny náboj - popis.
26,5 mm signální pistole vz. 44/67 - hlaveň

hlaveň
26,5 mm signální pistole vz. 44/67 - telo zbrane

telo zbrane
URL : https://www.valka.cz/26-5-mm-signalni-pistole-vz-44-67-t40251#347181Verze : 3
vlastné foto

URL : https://www.valka.cz/26-5-mm-signalni-pistole-vz-44-67-t40251#154077Verze : 2
MOD
Signálna pištoľ s príslušenstvom : Plátenné púzdro, čistenie a 3 náboje.

Vedľa sú položené signalizačné vlajočky červenej a žltej farby, určené na vizuálnu signalizáciu - predávanie pokynov a príkazov.

Del-21-11 26,5 mm Signálna pištol vz.44/67 - predpis ČSĽA, Praha, 1969
Obrana lidu 1973 č. 10

26,5 mm signální pistole vz. 44/67 - Signálny pištoľ vz. 44/67.

Signálny pištoľ vz. 44/67.
26,5 mm signální pistole vz. 44/67 - Príslušenstvo.

Príslušenstvo.
URL : https://www.valka.cz/26-5-mm-signalni-pistole-vz-44-67-t40251#292738Verze : 1