Main Menu
User Menu

Mannerheimova linie

The Mannerheim Line

Mannerheimova línia

Mannerheim-linja

Mannerheimova línia bol systém opevnení, vybudovaný Fínskom v 20. a 30. rokoch 20. storočia naprieč Kareljskou šijou, hlavne na obranu proti ZSSR. Pomenovaná bola po maršálovi Mannerheimovi.


Prvé plány na postavenie línie boli navrhnuté Mannerheimom už počas Fínskej občianskej vojny, no vtedy boli prevažne odignorované.


Línia sa tiahla od Fínskeho zálivu po Ladožské jazero a celková dĺžka bola približne 135 km. Táto línia narozdiel od ostatných línii (ako napr. Maginotova línia) bola vybudovaná upravením terénu. Pozostávala z predsunutých "zdržiavacich" postoch (čo boli hlavne jemne modifikované zruby a poľné opevnenia). Na línii sa nachádzalo iba pár bunkrov, ktoré boli dobre maskované a vstavané do terénu.


V Zimnej vojne línia úspešne zadržala postupujúce sovietské vojská a dala tak čas Fínom lepšie sa pripraviť. Avšak počas operácie Barbarossa, pri Fínskej ofenzíve boli boje pri línii už zriedkavosťou a takisto to bolo aj pri Sovietskej proti-ofenzíve v roku 1944.


...


URL : https://www.valka.cz/Mannerheimova-linie-t40190#153743Verze : 0
Nemate někdo vice informací o obklíčení a zničení 1 ruské divize (38.?) dvěma finskýma divizema kolem roku 1940 na teto linii
URL : https://www.valka.cz/Mannerheimova-linie-t40190#153773Verze : 0
Něco o historii Mannerheimovy linie a bitvách zimní války je tady:
http://www.winterwar.com/M-Line.htm
Třeba tam je to co hledáš.
URL : https://www.valka.cz/Mannerheimova-linie-t40190#153843Verze : 0
Línia bola rozdelená na 8 sektorov.


- sektor "Kolmikesala"
- sektor "Karhula"
- sektor "Summakyla"
- sektor "Summa - Lahde"
- sektor "Leipasuo"
- sektor "Suurniemi"
- sektor "Muolaa"
- sektor "Salmenkaita"


Suurniemi
Sektor siaha od Suursuoského močiara po Muolaanjarvské jazero. Tento obranný systém pozostával zo siedmych betónových bunkrov, spojených medzi sebou ostatným drôtom, protitankovou priekopou a prírodnými prekážkami.


Bunkre: Sn1, Sn2, Sn3, Sn4, Sn5, Sn6 "Hilma", Sn7. Všetky bunkre boli vybudované v rokoch 1937-1939.


Leipasuo
Sektor pokrýval oblasť od Suursuoského močiara k oblasti jazera Peronijoki. Obranný systém pozostával zo siedmych betónových bunkrov, z ktorých dva boli postavené v 20. rokoch a dva v 30. rokoch. Sektor taktiež obsahoval malú vodnú priehradu.


Bunkre: Le1, Le2, Le3, Le4, Le5, Le6, Le7


Summakyla
Sektor pokrýval oblasť od jazera Summajoki na západ k jazeru Summajarvi. Po rekonštrukcii v rokoch 1937-1939 sektor pozostával z 9 bunkrov a 9 krytov.


Bunkre a kryty: Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, Sk5, Sk6, Sk7, Sk8, Sk9, Sk10, Sk11, Sk12, Sk13, Sk14, Sk15, Sk16, Sk17, Sk18. Všetky tieto bunkre boli vybudované buď v 20. alebo 30. rokoch.


Summa - Lahde
Tento sektor bol najsilnejšie opevnený zo všetkých sektorov, lebo práve tento považovali Fíni za zraniteľný. Práve v tomto sektore sa Červená armáda prelomila cez Mannerheimovu líniu počas Zimnej vojny. Sektor pokrýva oblasť od jazera Summajarvi po lesík "Saapaas". Obranný systém pozostával z 10 bunkrov. Sektor bol dlhý približne 1.5 kilometrov.


Západnej časti sektoru dominuje horský chrbát tiahnuci sa od severu na juh, nazývaný Fínmi "Sormi" (prst) a Červenou armádou "Yazyk" (jazyk). V tejto oblasti boli postavené najsilnejšie opevnenia, napr. bunker Sj5 "Miljoonalinnake", bunker Miljoonakorsu alebo bunker Sj4 Poppiuslinnake. Miljoonalinnake znamená po fínsky "miliónová pevnosť". Bunker dostal toto pomenovanie kvôli vysokým nákladom vynaloženým na jeho stavbu. Červená armáda ho volala "bunker č. 0011" Bunker Poppiuslinnake bol pomenovaný po podporučíkovi Poppiusovi, ktorý velil fínskym silám v tejto oblasti. Ďalší pôsobivý, no nevyužitý bunker v tejto oblasti je "Testovací bunker" Koelinnake. Testovací bol nazvaný preto, lebo na ňom bola vyskúšaná ťažká delostrelecká paľba aby sa zistilo aký je najlepší spôsob obrnenia bunkru.


Bunkre: Sj1, Sj2, Sj3, Sj4, Sj5, Sj6, Sj7, Sj8, Sj9, Sj10.


Karhula
Obranné pozície boli postavené na kopci severne od osady Karhula. Najslávnejšie miesto v Karhulskom sektore je vrch Marjapellonmдki, nazývaný aj "kopec 38.2" vojakmi Červenej armády, ktorý bolo ťažko dobyť.
URL : https://www.valka.cz/Mannerheimova-linie-t40190#154003Verze : 0
Keď 30. novembra 1939 napadol Sovietsky zväz Fínsko, línia ešte nebola úplne dokončená. Aj napriek tomu však dokázala spolu s vytrvalosťou fínskej armády zastaviť postup Červenej armády viac ako dva mesiace. Hlavná línia bola pretrhnutá až vo februári 1940 vo svojej stredo-južnej časti pri dedina Summa, po ťažkom bombardovaní. Po prelome prikázal maršal Mannerheim ústup na rezervnú líniu, ktorá až do konca vojny nepadla. Došlo na nej len k menším prielomom, ktoré však Červená armáda nedokázala rozšíriť, namiesto čoho ju obišla cez zamrznutý Viipurský záliv.Po Zimnej vojne bola Mannerheimova línia v oblasti, ktorá bola postúpená Sovietskemu zväzu.
URL : https://www.valka.cz/Mannerheimova-linie-t40190#154690Verze : 0

Citace - Raiven :

Nemate někdo vice informací o obklíčení a zničení 1 ruské divize (38.?) dvěma finskýma divizema kolem roku 1940 na teto liniiNěco o zimní válce je v článcích www.valka.cz. Možná tam něco najdete.


V.
URL : https://www.valka.cz/Mannerheimova-linie-t40190#169407Verze : 0