Main Menu
User Menu

SWE - MBT LAW / NLAW

So zaujímavou koncepciou prenosnej protitankovej zbrane jednotlivca, prišla firma BOFORS. Tento typ PTRK nesie názov MBT LAW a vznikol kombináciou bojovej časti riadenej strely BILL 2 a pohonného systému pancierovky AT4 CS. Systém prenáša a používa jeden vojak, ktorý môže viesť paľbu z ramena, alebo použitím ľahkej dvojnožky. Pri použití proti pohyblivým cieľom (do vzdialenosti 400 m), strelec - operátor pred odpálením, sleduje cieľ asi dve sekundy pomocou zameriavača. Tímto sledovaním, dôjde k zmeraniu uhlovej rýchlosti pohybujúceho sa cieľa a tento údaj sa automaticky zadá riadenej strele. Zmienený údaj umožní určiť bod stretnutia s cieľom, na ktorý sa po odpálení strela sama navedie a to v konštantnej výške, jeden meter nad zámernou priamkou. Zbraň je možné použiť i z uzavretých priestorov. V bezpečnej vzdialenosti dochádza k zažehnutiu hlavného motora a strelu vymetie malý štartovací motor, s výrazne redukovaným tlakovým a svetelno hlukovým efektom. Po dosiahnutí cieľa, sú iniciované tandémové nálože s jednotlivým oneskorením, podobne ako u PTRS BILL 2. Pre streľbu na pevné ciele, do vzdialenosti 600 m, môže strelec jednoduchým povelovým zariadením korigovať dráhu strely. PTRK MBT LAW, má dva voliteľné režimy streľby. Okrem už zmieneného preletu nad cieľom, je možné použiť aj „priamy zásah“ cieľa. V tomto prípade letí strela po zámernej, cieľ zasahuje priamo. Dĺžka strely je 1000 m, ráž 150 mm, hmotnosť 12 kg, dosah 600 m.
URL : https://www.valka.cz/SWE-MBT-LAW-NLAW-t40163#153641Verze : 0
MOD