Main Menu
User Menu

CZK - POP (pojízdná převazovna)

Pojazdná preväzovňa POP je určená k poskytovaniu lekárskej pomoci a k vykonávaniu malých chirurgických zákrokov priamo na nosidlách, na ktorých bol ranený prinesený a bez prekladania uložený na preväzový stôl.


POP tvorí skriňový automobil a automobilový jednonápravový príves PAJ-1.


Poskytovanie lekárskej pomoci zabezpečuje súprava AP - automobilová preväzovňa vz. 80, v ktorej je uložený potrebný zdravotnícky materiál.


POP je postavená na terénnom automobile P V3S so skriňovou nadstavbou. Vo vnútri vozidla sa nachádzajú skrinky s liekmi, nástroje a ostatný materiál, stôl na prípravu a sterilizáciu. V prostriedku je napevno umiestnený špeciálny sklopný preväzový stôl.


PAJ-1 vezie :


- stanový prístrešok s výbavou,
- nabíjacie ústrojenstvo,
- naftové kúrenie pre vykurovanie prístrešku.


Hlavné technické údaje :


T T D sú totožné s vozidlo P V3S so skriňovou karosériou


Rozmery prístrešku v mm :


Dĺžka : 4500
Šírka : 2200


Pohotovostná hmotnosť v kg :


- automobilu : 8500
- PAJ-1 : 580


Zdroj : Zdrav-23-3
CZK - POP (pojízdná převazovna) - POP ČSĽA

POP ČSĽA
CZK - POP (pojízdná převazovna) - POP s prívesom PAJ-1

POP s prívesom PAJ-1
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Rozvinutá POP s prístreškom

Rozvinutá POP s prístreškom
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Zadné dvere POP

Zadné dvere POP
URL : https://www.valka.cz/CZK-POP-pojizdna-prevazovna-t40143#309245Verze : 0
POP (pojízdná převazovna)
CZK - POP (pojízdná převazovna) -


CZK - POP (pojízdná převazovna) -


CZK - POP (pojízdná převazovna) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-POP-pojizdna-prevazovna-t40143#153575Verze : 0
Zo zbierok VHM Piešťany ( vlastné foto ).


Vybavenie skriňovej nadstavby POP.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Celkový pohľad do interiéru skriňovej nadstavby.

Celkový pohľad do interiéru skriňovej nadstavby.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Čelná stena.

Čelná stena.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Pravá strana.

Pravá strana.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Ľavá strana.

Ľavá strana.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Kyslíkové fľaše.

Kyslíkové fľaše.
URL : https://www.valka.cz/CZK-POP-pojizdna-prevazovna-t40143#309646Verze : 0
Zo zbierok VHM Piešťany (vlastné foto).


POP - skriňová nadstavba - výstroj.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Celkový pohľad na POP.

Celkový pohľad na POP.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Rezervné banky s PHM.

Rezervné banky s PHM.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Ženijné náradie.

Ženijné náradie.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Konštrukčné prvky stanového prístrešku.

Konštrukčné prvky stanového prístrešku.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Preväzový stôl.

Preväzový stôl.
CZK - POP (pojízdná převazovna) - Vstup do preväzovne

Vstup do preväzovne
URL : https://www.valka.cz/CZK-POP-pojizdna-prevazovna-t40143#309648Verze : 0