Main Menu
User Menu
Reklama
slúži k pozorovaniu terénu, určovaniu cieľov a korigovaniu paľby, prieskumu cieľov a k orientačnému určovaniu vzdialenosti k cieľu.


zväčšenie
- deň 5 krát
- noc 4 krát
zorné pole
- deň 10
- noc 8
diaľka
- deň podľa počasia
- noc 300 - 400 m
vzdialenosť medzi ryskami ohniskovej doštičky 3 dc


Do súpravy TKN-3 patrí: kombinovaný ďalekohľad, infraprístroj OU-3GK, náhradné diely a príslušenstvo
Časti prístroja: telo prístroja, optická časť (elektrooptická), hlavica, napájací blok
Hlavné časti:
uzávierka clony - proti oslepeniu veliteľa
zámok - vzadu hore spája prístroj s OU-3GK
2 okuláre
prepínač D,N
vysušovacia vložka
čelná opierka
2 rukoväte
prepínač zapnutia napájacieho bloku

Telo prístroja: na zadnej strane tela - hore - je upevnený zámok, ktorý slúži k spojeniu prístroja so svetlometom OU-3GK. Na strane je nárazník. Na telese prístroja je páčka clony a páčka uzávierky. Clona slúži k obmedzeniu množstva svetla vstupujúceho do prístroja. Pri vyššej úrovni osvetlenia v noci a tiež pri kontrole vo dne. Zariadenie proti oslneniu slúži k ochrane proti zábleskom svetlometov, rakiet a požiarov. Okuláre sú uložené v špeciálnych púzdrach, ktoré umožňujú meniť vzdialenosť medzi ich osami. Umožňujú aj dioptrické nastavenie. Je na ňom prepínač s nápisom D (deň) a N (noc). Ukazuje polohu rukoväte prepínania zrkadla. Je na ňom vysušovacia vložka. Je na ňom čelná opierka, 2 rukoväte - slúžia k navedeniu, k jeho nakláňaniu a otáčaniu veliteľskej vežičky. V rukovätiach sú tlačidlá ovládania. V ľavej rukoväti je tlačítko pre navedenie strelca na cieľ, v pravej rukoväti je tlačítko na udržanie zorného poľa prístroja na cieli v dobe otáčania veže, slúži ku krátkodobému zapnutiu infrasvetlometu OU-3GK. Infrasvetlomet slúži k osvetľovaniu cesty, terénu a predmetov infračerveným alebo viditeľným svetlom. K pozorovaniu v noci sa montuje filter pre infra. V dobe, keď sa nepoužíva je zakrytý. TKN-3 je binokulárny, kombinovaný pozorovací prístroj, ktorého elektronicko optická sústava zabezpečuje možnosť pozorovania vo dne aj v noci.
URL : https://www.valka.cz/SOV-TKN-3-t40097#153344Verze : 0
MOD
Reklama