Main Menu
User Menu

Churchill AVRE

     
Název:
Name:
Churchill AVRE
Originální název:
Original Name:
Churchill AVRE
Kategorie:
Category:
ženijní tank
Výrobce:
Producer:
dílny Královských elektro a strojních inženýrů / Royal Electrical and Mechanical Engineers workshops ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1943-DD.MM.1945 ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
754 (konverze z Churchill III a Churchill IV / conversion of Churchill III a Churchill IV)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1943 ?
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
37648 kg
Celková délka:
Overall Length:
7671 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3251 mm
Celková výška:
Overall Height:
2794 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
508 mm
Pancéřování:
Armour:
25 - 152 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Bedford
- motor s protiběžnými písty
- benzínový, vzduchem chlazený
- počet válců: 12
- zdvihový objem: 21238 cm3
- kroutící moment: 1302 Nm
Výkon:
Power:
261 kW při 2200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Merritt-Brown H4
- manuální převodovka
- počet stupňů: 4+1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
25 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
193 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
3.05 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.76 m
Brodivost:
Fording Depth:
1.02 m
Nástavba:
Superstructure:
Bobbin
Fascine
Small Box Girder
Bullshorn Plough
Výzbroj:
Armament:
čepový minomet Petard
- ráže: 290 mm
- zásoba munice: 31 nábojů (střely "Flying Dustbin")
- náměr: -8° až +15°
- odměr: 360°kulomet BESA v korbě
- ráže: 7,92 mm


spřažený kulomet BESA
- ráže: 7,92 mm
- zásoba munice pro oba kulomety BESA: 450 nábojů
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fletcher, D.: Mr. Churchill's Tank: The British Infantry Tank Mark IV, Schiffer, 1999
Perrett, B.: Churchill Infantry Tank 1941-51, Osprey, 1993
URL : https://www.valka.cz/Churchill-AVRE-t40029#38566Verze : 0
MOD
Vzápětí po trpkém zklamání z katastrofy operace Jubilee (nájezd na Dieppe) v srpnu 1942, začalo ve spojeneckých štábech vyhodnocování příčin neúspěchu této "zkoušky na invazi do Evropy", jak byla operace později historiky označována.


Za jednu z příčin jejího neúspěchu byla označena neschopnost jednotek překonat nebo přímo ničit pobřežní zařízení a překážky, a s tím související neschopnost rozvíjet operaci směrem do vnitrozemí.

Toto uvědomění si nutnosti zařadit do sestavy první a několika dalších útočných vln příslušníky ženijních jednotek s potřebným vybavením a výzbrojí, schopnou splnit velmi širokou škálu úkolů pod bezprostřední palbou bránícího se protivníka, dalo později vzniknout řadě specializovaných ženijních vozidel, nazývaných AVRE (Armoured či Assault Vehicle Royal Engineers). Za hybnou sílu vývoje speciálních zařízení pro vozidla Churchill AVRE je možno považovat kanadského ženijního poručíka Denovana (nezapomeňte, že nejtěžší ztráty nepodařeného útoku proti Dieppe nesli právě Kanaďané).

Tato vozidla byla konstruována na podvozku starších pěchotních tanků Churchill III a Churchill IV a spolu s dalšími speciálními typy například na tancích Sherman nebo Centaur byla populárně nazývána Hobart’s Funnies (Hobartovy hračky, vtípky či srandičky) podle velitele 79. obrněné divize Britských královských ozbrojených sil. Právě v tomto svazku, který měl ve znaku býčí hlavu, konkrétně v 1st Assault Brigade byla soustředěna převážná většina těchto speciálních vozidel.


Zde je přibližný výčet úkolů, pro něž byly Churchilly AVRE konstruovány:
- přeprava (základních) pětičlenných týmů Royal Engineers s veškerým materiálem, vybavením a zvláště ženijním náloživem do prostoru plnění bližšího a následného úkolu a poskytování jim přímého krytí (a v neposlední řadě i úkrytu) v průběhu plnění těchto úkolů (při pokládání náloží, odminování apod.)
- ničení obranných objektů protivníka s důrazem na zodolněné palebné objekty (opevněná stanoviště s palebnými prostředky)
- ničení či vytváření průchodů přes přírodní překážky (příkopy, vodní toky, terénní stupně) či umělé překážky charakteru nevýbušných zátarasů (pobřežní zdi, protitankové příkopy včetně jejich přemostění
- odminování, vytváření a značení průchodů v minových polích
- zpevňování cest a vytváření průchodů v málo únosném terénu (v písku a na podmáčeném terénu)
Těmto úkolům byly přizpůsobeny jak výzbroj a vnitřní vybavení, tak vezená a návěsná zařízení tanků AVRE.


Za hlavní výzbroj (prakticky každého) Churchillu AVRE je možno označit vrhač demoličních náloží (v principu Spigot Mortar - čepový minomet) Petard ráže 290 mm, lafetovaný na věži tanku. Zbraň byla schopna vrhat střely (populárně nazývané Flying Dustbin - "létající popelnice") o hmotnosti přibližně 18 kg (z toho 16 kg vlastní nálož) na vzdálenost až 80 m, s rychlostí střelby 2-3 výstřely za minutu. Zbraň nebyla nabíjena zevnitř věže jako obvyklý tankový kanón, ale zvenku, z místa nabíječe sedícího v korbě vlevo od stanoviště řidiče vozidla. Nabíječ po odsunutí svého příklopu vyklopil hlaveň vrhače na vodorovném čepu směrem vzhůru a zespodu do ní zasunul střelu/nálož, poté opět sklopil hlaveň, čímž ji uzavřel. Čelo nálože bylo prakticky v úrovni ústí hlavně vrhače. Zbraň byla zaměřována a odpalována na cíl zevnitř věže.

Churchilly AVRE byly vybaveny univerzálními montážními prvky a podle výše specifikovaných úkolů na nich mohla být instalována následující zařízení:


pro překonávání terénních stupňů a příkopů či jiných výškových překážek
- Fascine Carrier nesoucí svazek klestí/hatí a trubek pro zaplnění příkopu, kráteru po výbuchu, protitankového příkopu apod.
- Log Carrier, nesoucí na rámu nad korbou a věží klády pro zpevnění málo únosného terénu či zaplnění příkopu, kráteru po výbuchu, protitankového příkopu apod.
- SBG bridge, nesoucí buď jednodílnou či později skládací mostovku


pro kladení náloží/ničení betonových (zodolněných) objektů
- Explosive Charge Carrier Jones Onion - rám s až 1000 liber náloživa
- Explosive Charge Carrier Light Carrot
- Explosive Charge Carrier Goat


pro odminování a vytváření průchodů v minových zátarasech
- CIRD se zařízením Canadian Indestructible Roller Device, přivádějícím miny k výbuchu tlakem válců
- Bullshorn s minovým vyorávačem
- Jeffries plough s minovým vyorávačem


pro zpevňování málo únosného terénu
- Bobbin Carrier Type A, nesoucí dvě samostatné cívky latěmi nebo kovovými trubkami zpevněného pásu z několika vrstev tkaniny pro vytvoření přejezdu přes úsek nezpevněného terénu na rámech před vozidlem
- Bobbin Carrier Type B, nesoucí jedinou cívku latěmi nebo kovovými trubkami zpevněného pásu z několika vrstev tkaniny pro vytvoření přejezdu přes úsek nezpevněného terénu na pevném rámu šikmo nahoře před věží vozidla
- Bobbin Carrier Type C, nesoucí jedinou cívku latěmi nebo kovovými trubkami zpevněného pásu z několika vrstev tkaniny pro vytvoření přejezdu přes úsek nezpevněného terénu na hydraulicky sklopitelném rámu šikmo nahoře před věží vozidla


Všechna zařízení, vyvinutá pro tanky Churchill AVRE je možno prakticky považovat za zařízení "jednorázového použití", proto byly jejich kotvící prvky konstruovány s možností jejich pyrotechnického rozpojení, zařízení tedy byla buď v případě poškození nebo bezprostředně po splnění úkolu zpravidla odhozena a vozidlo pokračovalo v dalším plnění úkolů bez nich.

Nelze vyloučit, že výše uvedený přehled zařízení není úplný a je nutno si uvědomit, že ne všechna výše popsaná návěsná zařízení se v průběhu zkoušek ukázala jako účinná a v žádném případě nelze tvrdit, že byla v průběhu spojenecké kampaně v Evropě použita. V každém případě však použití tanků Churchill AVRE jak v průběhu bojů bezprostředně po "Dni D", tak později ve vnitrozemí osvědčilo koncepci vozidla jako takového a po válce byla řada dále rozvíjena typy Centurion AVRE a Chieftain AVRE s možností navěšení různých účelových zařízení.


Na přiložených fotografiích jsou zachyceny tanky Churchill AVRE s některými z výše popsaných návěsných zařízení....
Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


Churchill AVRE -


URL : https://www.valka.cz/Churchill-AVRE-t40029#152942Verze : 1
Hromada roští vezená na korbě tanku Churchill, měla napomoci k překonávání protitankových stěn a příkopů, koryt potoků nebo prostě jen k zaplnění velkých děr na cestách. Ženijní jednotky používaly zvláště starší verze Churchillů, kupříkladu verzi Mk.IV, což bude patrně případ i vyobrazeného stroje, soudě podle obdélníkového postranního poklopu.

URL : https://www.valka.cz/Churchill-AVRE-t40029#38585Verze : 0
Jinak řečeno, na fotografii výše se jedná o Churchill AVRE Fascine Carrier (AVRE = Armoured Vehicle Royal Engineers, někdy uváděno jako Assault Vehicle...).
Ač to není vidět, vozidlo na předchozím snímku je vyzbrojeno zbraní ráže 290 mm nazývanou Petard (principem činnosti šlo o Spigot Mortar), která vystřelovala nálože zvané Flying Dustbin ("létající popelnice").
Churchill AVRE -


URL : https://www.valka.cz/Churchill-AVRE-t40029#152847Verze : 0
Churchill AVRE, Bovington Tank Museum, 2008. Po skončení 2. světové války byl tank používán jako orientační bod na vojenské střelnici. Z totálního vraku byl následně rekonstruován do zcela funkčního stavu. Stroj je nyní vystaven ve zbarvení vozidla ze sestavy 79. obrněné divize. (©Radek Havelka)URL : https://www.valka.cz/Churchill-AVRE-t40029#380591Verze : 0
MOD
Vlastni foto, pamatnik v Lion-sur-Mer, Normandie 2014

URL : https://www.valka.cz/Churchill-AVRE-t40029#543826Verze : 0
MOD