Main Menu
User Menu

RUS - 1L15-1 (terminál zobrazenia vzdušnej situácie)

1L15-1 - je určený pre včasné upovedomovanie veliteľa obsluhy (družstva) protilietadlových strelcov o mieste, smere pohybu a príslušnosti vzdušných cieľov ("vlastný - cudzí") v priestore rozmiestnenia PL strelcov.
Informácia o vzdušnej situácií postupuje na "terminál" po rádiokanále z veliteľského stanovišťa formou kódogramu.


Použitie: ľubovoľné prenosné protilietadlové raketové komplety, sovietske/ruské automatizované systémy velenia PVO


Takticko-technické charakteristiky:
Frekvenčný rozsah: 37,000 - 51,950 MHz,300 kanálov s krokom 50 kHz
Citlivosť "terminálu" (okrem frekvencii 37,000, 40,000, 47,000, 50,000 MHz so zníženou citlivosťou) nie horšia ako: 10 mV,
Vzdialenosť rádiového príjmu na rovnom teréne: nie viac ako 15 km,
rozsah topopripojenia: 0,2 - 99,9 km,
Zóna zobrazenia matricového svetelnodiodového indikátora: 25,6 x 25,6 km
Rozlišovacia schopnosť matricového indikátora v smere juh-sever, západ-východ: 1,6 km
Luminiscencia svetelných diód pri zobrazení cieľov príslušnosti "cudzí": impulzná frekvencia 3,56, priesvit 2
Luminiscencia svetelných diód pri zobrazení cieľov prislušnosti "vlastný": nepretržitá alebo impulzná frekvencia 1,06 Hz priesvit 1,03
Počet súčasne zobrazených cieľov: nie viac ako 4
Čas zobrazenia prijatej informácie o cieli: 9,5 ± 1,5 s
Prítomnosť zvukovej a svetelnej signalizácie: strata spojenia, zrušenie topopripojenia, nefunkčnosť batérie, prítomnosť cudzieho cieľa v zóne zobrazenia
Doba nabehnutia na režim po zapnutí napájania: do 7 s
Režim práce: nepretržitý denný a nočný (24 hod.)
Doba nepretržitej práce "terminálu" od pripojeného zdroja prúdu bez výmeny článkov pri teplote prostredia od - 50 do + 50: 12 hod
Rozmery: 340 x 240 x 186 mm


"Terminál" je zostrojený na integrovaných mikroschémach s použitím GIM (hybridná zmiešaná integrálna mikrozostava).
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L15-1-terminal-zobrazenia-vzdusnej-situacie-t40028#152880Verze : 0
MOD
1L-15-1 - terminál zobrazenia vzdušnej situácie (prepáčte zníženú kvalitu fotografií, ale povaľuje sa mi to na CD už od roku 2001)
RUS - 1L15-1 (terminál zobrazenia vzdušnej situácie) - Obr. 2 - Pohľad na terminál

Obr. 2 - Pohľad na terminál
RUS - 1L15-1 (terminál zobrazenia vzdušnej situácie) - Obr. 1 - Uloženie v truhlíku

Obr. 1 - Uloženie v truhlíku
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L15-1-terminal-zobrazenia-vzdusnej-situacie-t40028#152890Verze : 0
MOD
Obr. č.1:
1 - prepravná bedňa
2 - terminál
3 - súprava náhradných dielov
4 - napájací zdroj


Obr. č. 2:
1 - anténa pre príjem dátovej informácie
2 - návod na použitie, plátená taška
3,4 - ovládacie prvky režimu činnosti
5 - ovládací prvok topopripojenia
6 - svetelnodiódové tablo (STRATA SPOJENIA, VÝMENA BATÉRIE,ZÓNA, TOPOPRIPOJENIE)
7 - matricový svetelnodiódový indikátor, po obvode ktorého je upevnený rám na zakreslenie orientérov (orientačných bodov) terénu
8 - reproduktor
9 - vonkajší napájací zdroj
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L15-1-terminal-zobrazenia-vzdusnej-situacie-t40028#152894Verze : 0
MOD