Main Menu
User Menu

Sd.Kfz.231 (6 Rad)

Schwerer Panzerspähwagen (Sd.Kfz.231) (6 Rad)

     
Název:
Name:
Sd.Kfz.231 (6 Rad)
Originální název:
Original Name:
Schwerer Panzerspähwagen (Sd.Kfz.231) (6 Rad)
Kategorie:
Category:
ťažký obrnený automobil
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Büssing-NAG, Berlin /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Daimler-Benz, Berlin /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Magirus AG, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Deutsche Werke AG, Kiel /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
Vrátane výroby Sd.Kfz.232 (Fu) (6 Rad) / Including to Sd.Kfz.232 (Fu) (6 Rad).

1) - ? (54)
2) - ? (40)
3) - 68 (80)

Jentz (Tankograd)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
5350 1) / 5700 2) / 6000 3) kg
Celková délka:
Overall Length:
5570 mm
Celková šířka:
Overall Width:
1820 mm
Celková výška:
Overall Height:
2250 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
285 1) / 300 2) / 240 3) mm
Pancéřování:
Armour:
4-13mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1) (zážihový vodou chladený 4-valec objemu 3,9 litra)
2) (zážihový vodou chladený 6-valec objemu 3,7 litra)
3) (zážihový vodou chladený 6-valec objemu 4,6 litra)
Výkon:
Power:
60 1) / 65 2) / 70 3) kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
1) 6+Rx2
2) 8+Rx2
3) 8+Rx2
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
70 1) 2) / 62 3) km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
250/300 1) 2) / 250 3) km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
2 cm KwK 30 L/50
(200 nábojov)

guľomet MG 13 (1500 nábojov)
samopal MP 18
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
1) Büssing NAG Typ G31P
2) Daimler Benz Typ G3A als Pzkw.
3) Magirus Typ M206a
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Panzer Tracts No.13 – Panzerspaehwagen Sd.Kfz.3 to Sd.Kfz.263, ISBN 0-9708407-4-8
Егерc, Е. В.: Тяжелые Бpонеавтомобили вермахта, часть 1, Tornado, 1997

Sd.Kfz.231 (6 Rad) -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-231-6-Rad-t39948#456463Verze : 3
MOD
V roku 1929 bola vypísaná súťaž na nový ťažký obrnený automobil, ktorý mal pôsobiť na komunikáciách, prípadne v ľahkom teréne. Stroj mal využívať bežnú platformu nákladných automobilov a mal mať vežu s hlavnou výzbrojou malorážového kanóna.

Ako vhodné podvozky boli vybraté:
- platforma M205 firmy Magirus
- platforma G-31 firmy Büssing NAG
- platforma G-3 firmy Daimler-Benz

Na podvozky mala byť namontovaná tvarovo rovnaká pancierová konštrukcia s vežou (prispôsobená rozmerom jednotlivých typov platforiem). Hrúbka pancierovania bola na najexponovanejších miestach (čelá) korby a veže 14,5 mm. Pancierové plechy boli zvárané pod ostrými uhlami, ktoré zvyšovali balistickú ochranu. Obrnený automobil mal poháňané zadné dve nápravy, stroje mali zdvojené riadenie (vpredu aj vzadu). Prvé stroje obdržali len jeden guľomet MG 13 (1.300 nábojov), neskoršie stroje už dostali plánovaný kanón KwK 30 kalibru 20mm (200 nábojov). U časti produkcie bola pozícia kanóna a guľometu "prehodená". Časť produkcie obdržala prídavný držiak na vežu pre guľomet, ktorý sa používal k vedeniu paľby proti vzdušným cieľom.
Sd.Kfz.231 (6 Rad) -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-231-6-Rad-t39948#152416Verze : 2
MOD
Daimler-Benz


Prvé prototypy a sériové stroje (do roku 1930) boli vyrobené touto firmou. Staršie vozidlá boli postavené na platforme G-3(p).


hmotnosť: 5,5 t
dĺžka: 5,8 m
šírka: 1,82 m
výška: 2,25 m
motor: Daimler-Benz M09 (60k,objem-3460cm3)
prevodovka: DB (4+R)
max.rýchlosť: cesta-60km/hod terén-30km/hod
zásoba paliva: 105 l
dojazd: cesta-240 km terén-145 km
brod: 60 cm
stúpanie: 20°
pancierovanie korby: čelo-14,5 mm boky, zadok-8 mm
pancierovanie veže: čelo-14,5 mm boky, zadok-8 mm
výzbroj: 1x guľomet MG 13
posádka: 4 muži


Neskoršie stroje (od roku 1930) boli postavené na vylepšenej platforme G-3a(p).


hmotnosť: 5,7 t
dĺžka: 5,57 m
šírka: 1,82 m
výška: 2,25 m
motor: Daimler-Benz M09 (65k, objem-3663 cm3)
prevodovka: Maybach DSG40 (5+2R)
max. rýchlosť: cesta-65 km/hod terén-32 km/hod
zásoba paliva: 105 l
dojazd: cesta-250 km terén-? km
brod: 60 cm
stúpanie: 20°
pancierovanie korby: čelo-14,5 mm boky, zadok-8 mm
pancierovanie veže: čelo-14,5 mm boky, zadok-8 mm
výzbroj: 1x kanón KwK 30 kalibru 20 mm + 1x guľomet MG 13
posádka: 4 muži
Sd.Kfz.231 (6 Rad) -


Sd.Kfz.231 (6 Rad) -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-231-6-Rad-t39948#152419Verze : 2
MOD
Büssing NAG


Produkcia prebiehala v rokoch 1932-35.


hmotnosť: 5,35 t
dĺžka: 5,57 m
šírka: 1,82 m
výška: 2,25 m
motor: 4-valec Büssing G (60k, objem-3922 cm3)
prevodovka: Büssing (3+R)
max. rýchlosť: cesta-65 km/hod terén-32 km/hod
zásoba paliva: 105 l
dojazd: cesta-250 km terén-200 km
brod: 60 cm
stúpanie: 20°
pancierovanie korby: čelo-14,5 mm boky, zadok-8 mm
pancierovanie veže: čelo-14,5 mm boky, zadok-8 mm
výzbroj: 1x kanón KwK 30 kalibru 20 mm + 1x guľomet MG13
posádka: 4 muži
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-231-6-Rad-t39948#152420Verze : 1
MOD
Magirus


Produkcia prebiehala v rokoch 1934-36.


hmotnosť: 6 t
dĺžka: 5,57 m
šírka: 1,82 m
výška: 2,25 m
motor: Magirus S88 (70 k, objem-4562 cm3)
prevodovka: Zahnradfabrik Umkehrgetriebe (4+R)
max. rýchlosť: cesta-65 km/hod terén-32 km/hod
zásoba paliva: 110 l
dojazd: cesta-300 km terén-200 km
brod: 60 cm
stúpanie: 20°
pancierovanie korby: čelo-14,5 mm boky, zadok-8 mm
pancierovanie veže: čelo-14,5 mm boky, zadok-8 mm
výzbroj: 1x kanón KwK 30 kalibru 20 mm + 1x guľomet MG 13
posádka: 4 muži
URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-231-6-Rad-t39948#152421Verze : 1
MOD
Absencia rádiovybavenia si vynútila vývoj a výrobu stroja s rádiostanicou SdKfz.232 (6-rad). Stroj bol určený pre veliteľov nižších stupňov. Ďalším vývojom vznikla ešte jedna rádioverzia SdKfz.263 (6-rad).


Celková produkcia SdKfz.231/232 sa uvádza 123 vyrobených kusov. Najviac vozidiel vyrobila firma Daimler-Benz.


Ivo Pejčoch-Obrněná technika 1

Sd.Kfz.231 (6 Rad) -


Sd.Kfz.231 (6 Rad) -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-231-6-Rad-t39948#152426Verze : 1
MOD
V prototypoch vznikla i verzia umožňujúca pohyb vozidla po koľajniciach.
Sd.Kfz.231 (6 Rad) -


Sd.Kfz.231 (6 Rad) -


URL : https://www.valka.cz/Sd-Kfz-231-6-Rad-t39948#152428Verze : 0
MOD