Main Menu
User Menu
Amenhotep IV. (Achnaton) - egyptský panovník 18. dynastie


- vládl v letech 1364 - 1347 př. n. l.
URL : https://www.valka.cz/Amenhotep-IV-t39812#151719Verze : 0
Jeden z nejkontrovrznějšíc faraonů egyptské historie, nechal jse přejmenovat na Achnatona. Jeho manželkou byla známa Nefertiri. Provedl radikální reformu umění, státní správy, náboženství a jazyka, čímž si vytvořil mnoho nepřátel, především z mocných vrstev kněží, kteří byly jeho náboženskou reformou zasaženi a dosti důrazně s nesouhlasily. Zrušil v Egyptě polytheismus a zavedl první monoteismus ve světové historii. Prosazoval jako jediného boha Atona, pána sluneční koule. Založil nové hlavní město Achetaton (Atonův obzor). Achnaton se o zahraniční politiku příliš nezajímal, což mělo za následek úpadek egyptského vlivu v oblasto palestiny, která se v té době stává na egyptu prakticky nezávislá. Po Achnatonově úmrtí jeho následník Tutanchámon je donucen zrušit většinu jeho reforem, především však jeho nápoženskou. Jsou teorie, že judaismus je právě pochází z atonova kultu.


Verner, Miroslav. Bareš, Ladislav. Vachala, Břetislav Encyklopedie Starověkého Egypta
Praha, Libri 2007 ISBN978-7277-306-0
URL : https://www.valka.cz/Amenhotep-IV-t39812#236378Verze : 0