Main Menu
User Menu

Lapu-Lapu

Kmenový náčelník ostrova Mactan v oblasti Visayas Lapu-Lapu


*1491 + 1542


Lapu-Lapu byl prvním z řady filipínských hrdinů a dodnes zůstává velmi významnou osobou zejména v oblasti Visayas. V 16. století byl vládcem kmene sídlícího na malém ostrově Mactan, který leží v těsné blízkosti ostrova Cebu (zhruba 500 metrů), tedy na místě, kde se roku 1521 vylodil „objevitel“ Filipín Ferdinand Magellan. Ten okamžitě po svém příjezdu započal s obsazováním ostrova Cebu a násilným ovládnutím místních vládců - Magellan nařídil všem na ostrově podrobení se španělské koruně a uznání krále Španělska jakožto svého svrchovaného vládce. Vesnice či osady, které se mu nepodrobily, byli velmi tvrdě vydrancovány a srovnány se zemí. Lapu-Lapu jako jeden z mála náčelníků odmítl a proto se Magellan rozhodl vzpurného vládce potrestat a udělat z něj „exemplární“ příklad pro ostatní. Vzal svých 48 mušketýrů a zaútočil na ostrov Mactan, přičemž osudově však podcenil intelekt náčelníka Lapu-Lapu a také odhodlanost a bojové zkušenosti domorodců. Po krátkém boji Magalhães ustupuje a na bojišti zanechává 15 svých mužů mrtvých. Sám umírá později na své lodi v důsledku velmi těžkých poranění hlavy a jedu po zásahu otráveným šípem, které utrpěl v boji s bojovníky ostrova Mactan (blížeji o bitvě mezi Magellanem a Lapu-Lapu zde).


Toto vítězství mělo na pozdější vývoj velmi důležitý vliv, neboť díky němu jsou tak Filipíny po dalších 54 let ušetřeny kolonizační snahy ze strany jakékoli velmoci, ale zejména Španělska. Navíc Španělé počali s obsazováním ze severu tedy ostrov Luzon a oblast Visayas tak vydržela bez španělského vlivu ještě déle.


Společně s tím bylo příkladem pro další filipínské národy, které se velmi tvrdě bránily španělskému kolonizačnímu tlaku. Další generace conquistadorů zemřeli na ostrově Luzon (Legaspi), popř. na Palawanu a Španělsko tak platilo krví za každý kus získané země.
URL : https://www.valka.cz/Lapu-Lapu-t39686#151077Verze : 0
A ještě podobizna mého oblíbeného hrdiny Very Happy


Ještě doplnění - na dnešních Filipínách se velmi často setkáte s tradovaným mýtem, že Lapu-Lapu zabil Magellan osobně v souboji, kdy mu mečem způsobil smrtelný sek na hlavě. Nicméně jak už je vidět z mých příspěvků, tento mýtus se neodráží v pravdě, protože Magellan byl zabit otráveným šípem a navíc na hlavě měl zřejmě proraženou lebku oštěpem.


Takováto zobrazení lze nalézt např. ve městě Cebu City. Více viz. obrazová příloha.


Ve městě Cebu City se také nachází socha tohoto náčelníka- jinak na té si povšimněte zajímavé "výzbroje" tehdejších filipínských bojovníků. Měl sem možnost tuto vyzkoušet a jde o velmi trvanlivé dřevo, potažené kůží, které tvoří pasivní ochranu tedy čtvercový štít. Dosti ovladatelný, dobře vyvážený, protože na horní i spodní straně jsou těžší kulovité útvary, který při manipulaci, rotaci umožňují naprosto dokonalou a lehkou ovladatelnost štítu. K tomu většinou rovný meč či mnohem častěji také oštěp.


Jinak meče se dostaly na Filipíny s Araby a malajskými muslimy a byly výsadou spíše bohatých a náčelníků.
URL : https://www.valka.cz/Lapu-Lapu-t39686#151090Verze : 0