Main Menu
User Menu

CHN - Typ 354 "Eye Shield" (námořní rádiolokátor)

Type 354 / MX-902, námořní rádiolokátor "Eye Shield"

Type 354 (iné označenie MX-902) - rádiolokátor na zisťovanie nízkoletiacich vzdušných a hladinových cieľov


Typ: rádiolokátor pracujúci v pásme 4-8 GHZ (pásmo G/H)


Popis: palubný rádiolokátor určený na vyhľadanie a sledovanie cieľov určený pre raketové torpédoborce a podobné plavidlá. Zisťuje s vysokou presnosťou azimut a diaľku cieľov a údaje odovzdáva palubnému informačnému systému, systémom riadenia paľby a systémom navádzania riadených striel.
Použité technológie znižujú možnosť interferencie s inými palubnými elektronickými systémami a rádiolokátor má stabilizovanú anténu proti vplyvu poveternostných podmienok.


Takticko-technické údaje:
Pracovná frekvencia: 4-8 GHz
Impulzý výkon: 500 kW
Dĺžka impulzu: 2 µs
Opakovacia frekvencia: 400 Hz, 800 Hz
Rýchlosť obnovy údajov: 4-10 rpm
Šírka vyžarovacej charakteristiky: 1,2° x 5° (horizontálne x vertikálne)
Max. chyba určenia súradníc: 5 m (azimut), 75 m (diaľka)
Rozlišovacia schopnosť: 800 m (diaľka), 1,3° (azimut)
Max. dosah: min. 93 km na cieľ s efektívnou odrazovou plochou 10 m2


Výrobca: China National Electronics Import and Export Corporation
Beijing.
URL : https://www.valka.cz/CHN-Typ-354-Eye-Shield-namorni-radiolokator-t39619#150655Verze : 0
MOD
Nekvalitná fotografia antény rádiolokátora.
CHN - Typ 354 Eye Shield (námořní rádiolokátor) - Rádiolokátor Type 354

Rádiolokátor Type 354
URL : https://www.valka.cz/CHN-Typ-354-Eye-Shield-namorni-radiolokator-t39619#150659Verze : 0
MOD