Main Menu
User Menu

FFG - Typ 053H1 [kód NATO: třída Jianghu II]

Type 053H1 [NATO reporting name: Jianghu II class]

053H1型护卫舰

     
Název:
Name:
Typ 053H1
Originální název:
Original Name:
053H1型护卫舰
Kategorie:
Category:
raketová fregata
Období výroby:
Production Period:
13.12.1981-15.06.1988
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
台州 (533) / Taizhou (do 06.03.2003 宁波 (533) / Ningbo)
金华 (534) / Jinhua
丹东 (543) / Dandong
临汾 (545) / Linfen)
韶关 (553) / Shaoguan
韶关 (554) / Anshun2)
肇东 (555) / Zhaodong
湘潭 (556) / Xiangtan1)
吉首 (557) / Jishou 2)

BNS Osman (F18)

UMS Mahar Thiha Thura (F23)
UMS Mahar Bandoola (F21)
Uživatelské státy:
User states:


Poznámka:
Note:
kód NATO: třída Jianghu II

1) 1989 predaná Bangladéšu
2) 2012 predané Myanmaru
Zdroje:
Sources:
zh.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/FFG-Typ-053H1-kod-NATO-trida-Jianghu-II-t39593#150526Verze : 2
MOD