Main Menu
User Menu

Řád Isabely Katolické

Order of Isabella the Catholic / Real Orden de Isabel la Católica

     
Název:
Name:
Řád Isabely Katolické
Název v originále:
Original Name:
Real Orden de Isabel la Católica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.03.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
* prvá trieda
Rytier velkého reťazu (limit pe 25 nositelov)
Rytier velkokríža (limit pe 500 nositelov)
* druhá trieda
Commander s číslom (limit pe 800 nositelov)
Commander
* tretia trieda
dôstojnícky kríž
* štvrtá trieda
ratiersky kríž
* piata trieda
strieborný kríž
* šiesta trieda
strieborná medajla
bronzová medajla
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archive.is
es.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#544298Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#544298Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Isabely Katolické - rytíř velkého řetězu
Název v originále:
Original Name:
Real Orden de Isabel la Católica - Caballero del Collar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.06.1927
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archive.is
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#544299Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#544299Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Isabely Katolické - rytíř velkokříže
Název v originále:
Original Name:
Real Orden de Isabel la Católica - Caballeros Gran Cruz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.03.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archive.is
www.antiguedadestecnicas.com

URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#544300Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#544300Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Komturský Kříž Královského Řádu Isabely Katolické
Název v originále:
Original Name:
Cruz de Encomienda del Real Orden de Isabel la Católica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:

mužská verze / men´s version
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:

ženská verse / women´s version
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#558538Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#558538Version : 0
     
Název:
Name:
Velkokomturský Kříž Královského Řádu Isabely Katolické
Název v originále:
Original Name:
Cruz de Encomienda de Número del Real Orden de Isabel la Católica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#558539Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#558539Version : 0
     
Název:
Name:
Důstojnický Kříž Královského Řádu Isabely Katolické
Název v originále:
Original Name:
Cruz de Oficial del Real Orden de Isabel la Católica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:

mužská verze / men´s version
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:

ženská verse / women´s version
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#558537Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#558537Version : 0
     
Název:
Name:
Kříž Královského Řádu Isabely Katolické
Název v originále:
Original Name:
Cruz del Real Orden de Isabel la Católica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:

mužská verze / men´s version
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:

ženská verse / women´s version
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#558536Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#558536Version : 0
     
Název:
Name:
Stříbrný Kříž Královského Řádu Isabely Katolické
Název v originále:
Original Name:
Cruz de Plata del Real Orden de Isabel la Católica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:

mužská verze / men´s version
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:

ženská verse / women´s version
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#558535Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#558535Version : 0
     
Název:
Name:
Stříbrná Medaile Královského Řádu Isabely Katolické
Název v originále:
Original Name:
Medalla de Plata del Real Orden de Isabel la Católica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:

mužská verze / men´s version
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:

ženská verse / women´s version
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#558534Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#558534Version : 0
     
Název:
Name:
Bronzová Medaile Královského Řádu Isabely Katolické
Název v originále:
Original Name:
Medalla de Bronce del Real Orden de Isabel la Católica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1815
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:

mužská verze / men´s version
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:

ženská verse / women´s version
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#558533Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#558533Version : 0
ESP – Rád Izabely Katolíckej / Orden de Isabel la Católica/
Rád ktorý v roku 1815 založil kráľ Ferdinand VII. ktorý vládol v roku 1808 a potom v rokoch 1814 až 1833 pôvodne nazývaný Americký rád Izabely Katolickej. Rád bol založený ako záslužný rád udeľovaný za zásluhy o kolónie. Neskôr po rozpade kolónií sa zmenil na všeobecne záslužný rád. V súčasnej dobe je udeľovaný.
Rozdeľuje sa do troch tried:
- veľkokríž /veľkostuha, hviezda/
- komandér /na krku/
- rytier /na prsiach /
Stuha je biela so žltými postrannými pruhmi.
Hviezda je zavesený radový kríž so zlatými lúčmi medzi ramenami. V strede sú kráľovske iniciály.
Odznak tvorí zlatý ploský kríž s vonkajšími okrajmi ramena štyrikrát zubatými s guličkami na krajoch. Medzi ramenami okrem veľkokríža sú zlaté lúče. Kríž je do červena smaltovaný so širokým zlatým lemom. V okrúhlom strede sú herkulove stĺpy a dve zemegule prevýšené korunou. Okolo je na bielom smalte nápis Za preukázanú vernosť /A lealtad acrisolada/ Vzadu v modrom poli sú iniciály FIR a okolo nápis Pre Izabelu Katolícku /Por Isabella Catolica/. Zavesený je na zelenom vavrínovom venci.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#150392Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#150392Version : 0
Tento řád byl založen králem Ferdinandem VII.(1784-1808-1833) a to dne 24. března roku 1815. Řád po svém založení byl rozdělen do pěti tříd a byl určen jako viditelná odměna a ocenění za služby královskému domu a Španělska, ale především ve Španělsko-amerických koloniích. Později se však tento řád stává vysloveně záslužným řádem, kterým byly oceňovány zásluhy jak na poli občanském tak i vojenském. Tento řád byl ceněn právě pro své široké uplatnění, nikdy nebyl doplněn např. meči, ale pro důstojníka bylo ctí nosit řád na prsou jako ocenění zásluh a statečnosti. Řád byl pojmenován na počest patronky Isabely Svaté (1451-1504), která se stala kastilskou královnou a byla manželkou Ferdinanda Aragonského(1452-1479-1516). Právě za vlády tohoto manželského páru dochází k objevení Ameriky.
Rytířský kříž řádu je tvořen stříbrným zlaceným osmihrotým křížem o průměru 42mm. Hroty kříže jsou zakončeny kuličkami,přitom je zakončení vnitřní červené smaltované plochy ramen kříže je nahoře ukončeno třemi hroty, přičemž okraje ramen jsou zlatě rámovány s vnitřní rýhou, šňůrovitou linkou a tečkováním (viz obrázek) Mezi rameny kříže jsou umístěny pětice ven se rozšiřujících paprsků. Prostřední paprsek je nejdelší. Na středu kříže je umístěn kruhový, mírně vypouklý medailon o průměru 16,2mm a jeho okraj je tvořen víle smaltovaným mezikružím kde se nachází řádové heslo: " A LA LEALTAD ACRISOLADA" (Za vyloženou loajalitu). V samotném středu jsou umístěny dva zlaté Herkulovy sloupy překryté zvlněným bílým páskem s nápisem: "PLUS ULTRA" tj. Více za což je vlastně označení "za mořem- na druhé straně."Při levém okraji je pak znázorněná modře zbarvená zeměkoule ve středu je zlatě opásaná a převýšená královskou španělskou korunou. Při dolním okraji je zelené podnoží. Na rubní straně je opět stejný kruhový medailon s bílým mezikružím, nesoucí však opis: POR ISABEL LA CATOLICA (Pro Isabelu Katolickou). Ve středním medailonu,který je modře smaltován jsou vzájemně propojeny zlacené monogramy "I F R" tedy Isabela-Ferdinandus-Reges( Isabela,Ferdinand,Králové).Do rozeklání horního ramene kříže je upevněno válcovité ouško.Samotný kříž je převýšen zeleně smaltovaným vavřínovým věncem, převýšení je oboustranně smaltované a plastické.Teprve zde je napojení k zavěšení na stuhu.Stuha ke stupni rytíř je 31mm široká, bílá s medově žlutými okrajovými pruhy.
Řád se předával v etujích. Etuje kolem roku 1890-1910 jsou potaženy hnědočervenou jemnou kůži, Uvnitř etuje je sametové vyložení, černé barvy. Etuje jsou většinou značené výrobce, např.Cajalvo y Garcia-5 Cruz /7 Madrid. Na samotné etuji je zlatý znak španělského království. Řád byl udělován i v době vlády diktátora Franka a uděluje se do dnešní doby. Překrásný exemplář tohoto řádu jsme měli možnost vidět na výstavě s názvem Krása evropské faleristiky, která v měsíci únoru 2009 proběhla v Praze a na které se podílel PhDr.Jiří Fidler Řádové hvězdy jsou zhotoveny klenotnicky a v případě udělení význačným osobnostem jsou zdobeny diamaty.Takovou hvězdu obdržel i německý císař Vilem II. K řádu je přiřazena i řádové medaile (viz obrázek) V současné době je Řád Isabely katolické nejvyšším záslužným řádem Španělska pod záštitou španělského krále.
Řád Isabely Katolické - Nádherná klenotnická práce, zde komander s hvězdou

Nádherná klenotnická práce, zde komander s hvězdou
Řád Isabely Katolické - Řádová hvězda z období vlády gen. Franka

Řádová hvězda z období vlády gen. Franka
Řád Isabely Katolické - Poslední stupeň řádu z období let 1880

Poslední stupeň řádu z období let 1880
Řád Isabely Katolické - Řádová medaile

Řádová medaile
Řád Isabely Katolické - Krásný starý typ velkokříže řádu Isabely katolické

Krásný starý typ velkokříže řádu Isabely katolické
Řád Isabely Katolické - Originál etuje k velkokříži řádu

Originál etuje k velkokříži řádu
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#302987Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#302987Version : 0
Název
Name
Řád Isabely Katolické - rytíř velkého řetězu
Order of Isabella the Catholic - Knight of the Collar
Real Orden de Isabel la Católica - Caballero del Collar
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1833 Isabela II, -
DD.05.1936 Ťiang, Ťie-š'
DD.MM.1957 Šáh Pahlaví, Muhammad Rezá
DD.MM.1975 -, Jan Karel I.
10.07.1982 Mitterrand, François
18.09.1985 Mubarak, Muhammad Husní
13.12.1985 Saíd, Kábús ibn Saíd ibn Tajmúr al
DD.MM.1999 Mandela, Nelson Rolihlahla
01.07.2002 Schuster, Rudolf
27.09.2004 Klaus, Václav
22.10.2007 Gašparovič, Ivan
DD.MM.RRRR -, Filip VI.
DD.MM.RRRR Alcalá-Zamora y Torres, Niceto
DD.MM.RRRR Baudouin I., -
DD.MM.RRRR Farouk I., -
DD.MM.RRRR Wilhelmina, -
Celkem : 16
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#626351Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#626351Version : 0
MOD
Název
Name
Řád Isabely Katolické - rytíř velkokříže
Order of Isabella the Catholic - Knight Grand Cross
Real Orden de Isabel la Católica - Caballeros Gran Cruz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#626352Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#626352Version : 0
MOD
Název
Name
Komturský Kříž Královského Řádu Isabely Katolické
Commander Cross of Royal Order of Isabella the Catholic
Cruz de Encomienda del Real Orden de Isabel la Católica
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
04.06.1840 - Bassols y Marañosa, Joaquín
DD.MM.1840 Bayer Asarau, Carlos
DD.MM.1840 Marchesi Oleaga, José María
04.02.1860 Acosta Muñoz, Juan
16.12.1862 Gaminde, Eugenio
DD.MM.1867 del Castillo, Ignacio María
10.11.1868 Chinchilla, José
DD.MM.2005 de Paula Bisbal Pons, Francisco
DD.MM.RRRR Braco Carbó, Francisco
DD.MM.RRRR Martínez Campos, Arsenio
DD.MM.RRRR Martínez Meijide, Luis Manuel
DD.MM.RRRR Villarroya Vilalta, Miguel Ángel
Celkem : 12
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#626353Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#626353Version : 0
MOD
Název
Name
Důstojnický Kříž Královského Řádu Isabely Katolické
Officer Cross of Royal Order of Isabella the Catholic
Cruz de Oficial del Real Orden de Isabel la Católica
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
25.05.1836 - Moltó y Díaz Berrio, Remigio
Celkem : 1
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Isabely-Katolicke-t39563#626354Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Isabella-the-Catholic-Real-Orden-de-Isabel-la-Catolica-t39563#626354Version : 0
MOD