Main Menu
User Menu

Vojenský rád sv. Hermenegilda

     
Název:
Name:
Královský a Vojenský Řád sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Komtur s hvězdou
Komtur
Kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#558571Verze : 0
     
Název:
Name:
Velkokříž Královského a Vojenského Řádu sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Gran Cruz del Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#558575Verze : 0
     
Název:
Name:
Komturský Kříž s Hvězdou Královského a Vojenského Řádu sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Cruz y Placa de Encomienda del Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#558574Verze : 0
     
Název:
Name:
Komturský Kříž Královského a Vojenského Řádu sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Cruz de Encomienda del Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#558573Verze : 0
     
Název:
Name:
Kříž Královského a Vojenského Řádu sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Cruz del Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#558572Verze : 0
ESP – Vojenský rád sv. Hermenegilda / Orden Militar de San Hermenegildo/


Rád ktorý v roku 1814 založil kráľ Ferdinand VII. ktorý vládol v roku 1808 a potom v rokoch 1814 až 1833. Rád bol založený ako vojenský záslužný rád udeľovaný dôstojníkom po vyhnaní Francúzov a oslobodení Španielska. Zasvätený je sv. Hermenegildovi ktorý prestúpil na katolícku vieru /žil v 8. storočí/ synovi vizigótskeho kráľa. V súčasnej dobe je zrušený.


Rozdeľuje sa do troch tried:
- veľkokríž /veľkostuha, hviezda/
- komandér /na krku/
- rytier /na prsiach /


Stuha je biela s červeným stredným pruhom.
Hviezda je zlatý osemhrotý briliantujúci kríž s guličkami na koncoch. V strede je štítok rádu obklopený vavrínovým vencom


Odznak tvorí zlatý ploský kríž do biela smaltovaný. Prevýšený je kráľovskou korunou. V okrúhlom strede je zlatá postava svätca na kni a okolo v modrom poli zlaty nápis Odmena za vojenskú vytrvalosť /Premio a la constantia militar/. V zadnej časti sú iniciálky zakladateľa F VII.
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#150391Verze : 0
REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO - Medaile
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#150408Verze : 0
REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO - Hvězda Velkokříže
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#150409Verze : 0
Název
Name
Velkokříž Královského a Vojenského Řádu sv. Hermenegilda
Grand Cross of Royal And Military Order of Saint Hermenegild
Gran Cruz del Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#626345Verze : 0
MOD
Název
Name
Komturský Kříž s Hvězdou Královského a Vojenského Řádu sv. Hermenegilda
Commander Cross with Star of Royal And Military Order of Saint Hermenegild
Cruz y Placa de Encomienda del Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Coll Bucher, Fulgencio
DD.MM.RRRR - Cuadra Medina, Ramón
DD.MM.RRRR Domínguez Buj, Jaime
DD.MM.RRRR González Parrado, Julián
DD.MM.RRRR Gotarredona Prats, Ramón
DD.MM.RRRR Pardo de Santayana y Coloma, Alfonso
DD.MM.RRRR Porgueres Hernández, Ramón
DD.MM.RRRR - Serrano Martínez, Fernando
DD.MM.RRRR Varela Salas, Francisco Javier
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#626346Verze : 0
MOD
Název
Name
Komturský Kříž Královského a Vojenského Řádu sv. Hermenegilda
Commander Cross of Royal And Military Order of Saint Hermenegild
Cruz de Encomienda del Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Coll Bucher, Fulgencio
DD.MM.RRRR Domínguez Buj, Jaime
DD.MM.RRRR González Parrado, Julián
DD.MM.RRRR Pardo de Santayana y Coloma, Alfonso
DD.MM.RRRR Varela Salas, Francisco Javier
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#626349Verze : 0
MOD
Název
Name
Kříž Královského a Vojenského Řádu sv. Hermenegilda
Cross of Royal And Military Order of Saint Hermenegild
Cruz del Real y Militar Orden de San Hermenegildo
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1896 de Viana Cárdenas y Milla, Salvador
DD.MM.RRRR Coll Bucher, Fulgencio
DD.MM.RRRR Domínguez Buj, Jaime
DD.MM.RRRR Gotarredona Prats, Ramón
DD.MM.RRRR Varela Salas, Francisco Javier
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-rad-sv-Hermenegilda-t39562#626350Verze : 0
MOD