Main Menu
User Menu
Reklama

Řád sv. Hermenegilda

Order of Saint Hermenegild

Orden de San Hermenegildo

     
Název:
Name:
Řád sv. Hermenegilda
Název v originále:
Original Name:
Orden de San Hermenegildo
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Velkokříž
Komtur s hvězdou
Komtur
Kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Hermenegilda-t39562#558571Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád sv. Hermenegilda - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Orden de San Hermenegildo - Gran Cruz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Hermenegilda-t39562#558575Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád sv. Hermenegilda - komandér s hvězdou
Název v originále:
Original Name:
Orden de San Hermenegildo - Encomienda con Placa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Hermenegilda-t39562#558574Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád sv. Hermenegilda - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orden de San Hermenegildo - Encomienda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Hermenegilda-t39562#558573Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád sv. Hermenegilda - kříž
Název v originále:
Original Name:
Orden de San Hermenegildo - Cruz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.11.1814
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Hermenegilda-t39562#558572Verze : 1
ESP – Vojenský rád sv. Hermenegilda / Orden Militar de San Hermenegildo/
Rád ktorý v roku 1814 založil kráľ Ferdinand VII. ktorý vládol v roku 1808 a potom v rokoch 1814 až 1833. Rád bol založený ako vojenský záslužný rád udeľovaný dôstojníkom po vyhnaní Francúzov a oslobodení Španielska. Zasvätený je sv. Hermenegildovi ktorý prestúpil na katolícku vieru /žil v 8. storočí/ synovi vizigótskeho kráľa. V súčasnej dobe je zrušený.
Rozdeľuje sa do troch tried:
- veľkokríž /veľkostuha, hviezda/
- komandér /na krku/
- rytier /na prsiach /
Stuha je biela s červeným stredným pruhom.
Hviezda je zlatý osemhrotý briliantujúci kríž s guličkami na koncoch. V strede je štítok rádu obklopený vavrínovým vencom
Odznak tvorí zlatý ploský kríž do biela smaltovaný. Prevýšený je kráľovskou korunou. V okrúhlom strede je zlatá postava svätca na kni a okolo v modrom poli zlaty nápis Odmena za vojenskú vytrvalosť /Premio a la constantia militar/. V zadnej časti sú iniciálky zakladateľa F VII.
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Hermenegilda-t39562#150391Verze : 1
Název
Name
Řád sv. Hermenegilda - velkokříž
Order of Saint Hermenegild - Grand Cross
Orden de San Hermenegildo - Gran Cruz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Hermenegilda-t39562#626345Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád sv. Hermenegilda - komandér s hvězdou
Order of Saint Hermenegild - Commander with Star
Orden de San Hermenegildo - Encomienda con Placa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Hermenegilda-t39562#626346Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád sv. Hermenegilda - komandér
Order of Saint Hermenegild - Commander
Orden de San Hermenegildo - Encomienda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Hermenegilda-t39562#626349Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád sv. Hermenegilda - kříž
Order of Saint Hermenegild - Cross
Orden de San Hermenegildo - Cruz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Hermenegilda-t39562#626350Verze : 0
MOD