Main Menu
User Menu
Reklama

Řád Karla III.

Order of Charles III

Orden de Carlos III

     
Název:
Name:
Řád Karla III.
Název v originále:
Original Name:
Orden de Carlos III
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1771
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
1. Rádový reťaz
2. Veľkokríž
3. Komandér s hvězdou
4. Komandér
5. Rytiersky kríž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Príkaz z 8.5.2000, ktorým sa adoptuje Kráľovský reglament o Kráľovskom a vznešenom Španielskom ráde Karla III na súčastné podmienky
Real Decreto 2103/1983 z 4.8.1983
Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#382068Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Karla III. - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Orden de Carlos III - Collar
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1771
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Dekorácia je tvorená zlatou reťazou s klenotom
Klenot:
Badge:
Jedná sa o zlatý kríž, tvorený štyrmi rovnakými ramenami, symetricky usporiadaný dve ramená proti dvoma, zakončené hroty krížov 8 zlatými guľkami. Ramená sú zlaté s modrým smaltovaním k okraju sa nachádza biely smaltovaný pruh, stred kríža tvorí modrý smaltovaý kruh v ňom vystupujúci zlatý ovál s obrázkom Purísima Concepción. Medzi každým ramenom kríža sa nachádza zlatá ľalia.
Na reverze sa nachádza ovál na ktorom v strede je modrá smaltovaná číslica III lemovaná zlatým nápisom «VIRTUTI ET MERITO» na bielom smalte.
Kríž je korunovaný dvoma zlatými vavrínovými ratolesťami zviazanými lasom z modrého smaltu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
blogdeheraldica.blogspot.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Carlos_III
Príkaz z 8.5.2000, ktorým sa adoptuje Kráľovský reglament o Kráľovskom a vznešenom Španielskom ráde Karla III na súčastné podmienky
Real Decreto 2103/1983 z 4.8.1983
Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002

URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#382107Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Karla III. - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Orden de Carlos III - Gran Cruz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1771
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Dekorácia je tvorená stuhou - šerpou a klenotom
Klenot:
Badge:
Kríž je tvorený štyrmi rovnakými ramenami s 8 hrotmi zakončené hladkými polguľkami simetricky dve a dve. Medzi jednotlivými ramenami sa nachádzajú ľalilové kvety z lesklého zlata. Uprostred kríža sa nachádza ovál v ktorého centre sa nachádza obraz panny Purísima Concepción na jej smalte u jej nôh sa nachádza rýmska číslica III, vavrínový veniec, s nápisom «VIRTUTI ET MERITO», na bielom smalte, lemovaný pásom z modrého smaltu. Uzatvárajúc ovál, sa nachádza jeden pás modrého smaltu lemovaný lešteným striebrom.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
blogdeheraldica.blogspot.com
Príkaz z 8.5.2000, ktorým sa adoptuje Kráľovský reglament o Kráľovskom a vznešenom Španielskom ráde Karla III na súčastné podmienky
Real Decreto 2103/1983 z 4.8.1983
Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002

Řád Karla III. - Šerpa vekokríža, SM královsná Letizia

https://www.hola.com/realeza/casa_espanola/2017022291820/cena-gala-macri-awada/

Šerpa vekokríža, SM královsná Letizia

www.hola.com

URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#382130Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád Karla III. - komandér s hvězdou
Název v originále:
Original Name:
Orden de Carlos III - Encomienda de Número
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1771
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž
Klenot:
Badge:
Jedná sa o kríž s rozmermi 75x80 mm. Vyznamenanie je tvorené krížom so 4 rovankými ramenami s 8 hrotmi, zakončenými hladkými polguľkami symetricky umiestnenými na každom hrote ramena kríža po dve. Centrum ramien kríža je modrý smalt. Medzi každým ramenom sa nachádza ľalilový kvet z lesklého striebra. V strede sa nachádza ovál so zlatou rýmskou číslicou III, na modrom smalte, obkolesenú vavrínovým vencom v zelenom smalte. Všteko toto sa nachádza na podklade z lesklého striebra.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
blogdeheraldica.blogspot.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Carlos_III
Príkaz z 8.5.2000, ktorým sa adoptuje Kráľovský reglament o Kráľovskom a vznešenom Španielskom ráde Karla III na súčastné podmienky
Real Decreto 2103/1983 z 4.8.1983
Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002

Řád Karla III. - komandérska dekorácia s ćíslom, hviezda a komandér

komandérska dekorácia s ćíslom, hviezda a komandér
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#382239Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Karla III. - komandér
Název v originále:
Original Name:
Orden de Carlos III - Encomienda
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1771
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
kríž
Klenot:
Badge:
Kríž je zlatý s priemerom 52 mm. Je tvorený štyrmi rovankými ramenami symetricky usporiadanými naproti sebe. Hroty sú ukončené 8 zlatými guľkami. Stred ramien je z modrého indigového smaltu, lemovaného pásom bieleho smaltu. Medzi jednotlivými ramenami sa nachádza ľaliový kvet z lesklého zlata. Na líci sa nachádza vystupujúci zlatý ovál, lemovaný modrým smaltom v strede ktorého sa nachádza smaltovaný obraz panny Purísima Concepción.
Na reveze sa nachádza ovál z modrého smaltu v strede ktorého sa nachádza zlatá rýmska číslica III, lemovaná zlatým nápisom «VIRTUTI ET MERITO», na bielom smalte. Tento kríž je korunovaný dvoma vavrínovímy ratolesťami, zviazanými lasom z modrého smaltu na ktorého vrchole sa nachádza očko na prevlečenie stužky.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Príkaz z 8.5.2000, ktorým sa adoptuje Kráľovský reglament o Kráľovskom a vznešenom Španielskom ráde Karla III na súčastné podmienky
Real Decreto 2103/1983 z 4.8.1983
Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Carlos_III
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#382250Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Karla III. - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Orden de Carlos III - Cruz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.09.1771
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
stuha, klenot
Klenot:
Badge:
Je tvorený zlatým krížom, tvoreným štyrmi rovankými ramenami symetricky usporiadanými naproti sebe. Hroty sú ukončené 8 zlatými guľkami Stred ramien je z modrého indigového smaltu, lemovaného pásom bieleho smaltu. Medzi jednotlivými ramenami sa nachádza ľaliový kvet z lesklého zlata.
Na líci sa nachádza vystupujúci zlatý ovál, lemovaný modrým smaltom v strede ktorého sa nachádza smaltovaný obraz panny Purísima Concepción.
Na reveze sa nachádza ovál z modrého smaltu v strede ktorého sa nachádza zlatá rýmska číslica III, lemovaná zlatým nápisom «VIRTUTI ET MERITO», na bielom smalte. Tento kríž je korunovaný dvoma vavrínovímy ratolesťami, zviazanými lasom z modrého smaltu.
Veľkosť dekorácie je 50 mm šírky a 75 mm výšky, zahŕňajúc vavrínovú korunu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Je nebesky modrej farby v ktorej strede sa nachádza biely pruh.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Príkaz z 8.5.2000, ktorým sa adoptuje Kráľovský reglament o Kráľovskom a vznešenom Španielskom ráde Karla III na súčastné podmienky
Real Decreto 2103/1983 z 4.8.1983
Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#382256Verze : 0
MOD
ESP – Rád Karla III. /Muy Distinguida Orden de Carlos III./
Rád ktorý v roku 1771 založil španielský kráľ Karol III. ktorý vládol v rokoch 1759 až 1788. Rád bol založený ako všeobecne záslužný rád. Pôvodne o 2 stupňoch a od roku 1847 štyri stupne.
Rozdeľuje sa na 4 stupne:
- Veľkokríž /veľkostuha, hviezda je zvláštne vyznamenanie s reťazou/
- Komtúr s hviezdou /na krku a zvláštna hviezda /
- Komtúr /pri krku/
- Rytier / na prsiach /
Stuha je modro bielo modrá.
Hviezda /veľkokríž/ je strieborný briliantujúci radový kríž v dolnej časti biely pruh s heslo a monogram C III. v bielom oválnom kruhu.
Hviezda /komtúr/ je modrý radový kríž s briliantujúcim okrajom v strede číslica III. obklopená zeleným vencom a heslom.
Odznak tvorí zlatý osemhrotý do modra smaltovaný kríž s guličkami na konci a ľaliami medzi ramenami kríža. V zlatom oválnom modro orámovanom strede je postava sv. Panny Márie v modrom plášti. Zo zadu je monogram Karola III. /C III./ a heslo Cnosť a zásluha /Virtuti et Merito/. Nad krížom je zelený vavrínový veniec.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#150389Verze : 1
Kráľovský a vznešený Španielsky rád Karla III (La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III), bol založený Kráľom Carlosom III, na základe Kráľovskej cedule z 19.9.1771, za účelom oceniť zaslúžilé osobnosti.
Motto ktorým rád obdaril jeho zakladateľ, "Virtuti et merito", je indikatívom účelu založenia rádu, ocenené majú byť zásluhy, služby, ktoré daná osobnosť poskytla korune a Španielsku.
Tento rád znamenal v čase svojho zrodu veľkú česť a tento svoj charakter nestratil ani storoćiami svojej existencie. Pre tento rád Don Carlos III ustanovil pravidlá a dispozície, ktoré sú zachytené v texte pôvodnej cedule.
Kráľovský a vznešený Španielsky rád Karla III je najvyšším civilným Španielskym vyznamenaním a patrí do skupiny najstarších vyznamení sveta. Jeho cieľom je oceniť jedincov, ktorí svojim úslilím, prácou a príkladom verne a výnimoćne slúžili korune a Španielsku. 1)
krátka história
Rád a pravidlá boli v minulosti modifikované, podľa súdobých potrieb spoločnosti, krajiny a systému ako aj podľa potrieb právneho systému.
Aj keď Kráľovská cedula je zo septembra, Kráľ vyhlasuje dispozície rádu až 24.10.
Budúci Kráľ (Carlos IV) ale v tom čase Princ z Astúrií, Carlos, bol dlhý čas bez potomstva. Keď sa mu narodil prvorodený syn, jeho otec, Carlos III chcel da´t najavo svoju vďaku Bohu, za pokračovateľa dynastie a zvlášťa panne Marii v jej podobe ako Inmaculada Concepción (nepoškvrnenej), ktorej sa Kráľ deklaroval hlboko oddaný. Z thoto dôvodu, keď jeho nevesta, mohla prvý krát na rukách priniesť dieťa na služby Božie, chcel Kráľ vyhlásiť normatívy nového rádu, pričom sám sa vyhlásil veľmajstrom rádu, pričom túto funkciu dedia potomkovia spolu s kráľovským titulom. Aj keď vnuk Calosa III po čase zakrátko zomrel, ako aj jeho súrodenci, Kráľ zachoval rád ale značne redukoval počet jeho udelení z dôvodu zármutku.
Sprvoti bolo na udelenie rádu splniť dve podmienky – byť zaslúžilý a byť vo vzťahu ku Kráľovi.
Boli vytvorené dve triedy – velkokríž «Grandes Cruces» a penzionované «Pensionadas», pričom o udelení rozhodoval monarcha. Počet udelení bol obmedzený na 60 velkokrížov a 200 druhého typu. Roku 1783 sa rád rozšíril na tri. Rozšíril sa o mnohopočetných rytierov «Caballeros Supernumerarios», ktorého dôležitosť sa nachádzala medzi dvoma predchádzajúcimi. V tomto momente dochádza k rozšíreniu podmienok pre získanie rádu: nositeĺ mal byť čistej a vznešenej krvy a to až k prapredkom. Pri obdržaní rádu dekorovaný mal prisahať vernosť Kráľovi a jeho rodine a ochrane kráľovského domu, uznať Kráľa ako veľmajstra rádu, žiť a zomrieť v katolíckej viere, uznávať pannu Máriu ako nepoškvrnenú a minimálne jeden krát do roka zúčastniť sa omše a spovede.
Pápež Clemente XIV, 21.2.1772 uznal rád prostredníctvom buly a udelil mu požehnanie ako aj jeho členom, uznal velmajstra, pričom mu dal právo dohliadať na náboženskou matériou rádu a jeho členov, okrem iného mu udelil právo dať apoštolské požehnanie.
Insignie rádu boli rôzne počas času, ale niektoré základné črty si zachovaly po celý ćas ako modro bielu stuhu, obraz panny Inmaculada Concepción, motto «Virtuti et Merito» ako aj rýmska číslica III Kráľa zakladateĺa.
Riadenie rádu sa stáva časom viac komplexné, aj keď stále má hlavné slovo monarcha. Členmi rádu sa časom stávajú aj teológovia koruny a jedného obdobia je ich viac ako rytierov. Carlos IV uskutočnil úpravy rádu a to hlavne čo sa týka oblečenia nositeĺov rádu. Po francúzskej intevencii sa stáva že správu a riadenie rádu uskutočňuje Kráľ José I, ako aj zároveň Centrálne najvyššie zasadnutie v mene Fernanda VII. Avšak nakoniec udelené rády napoleónskym monarchom boli zrušené ním samým.
Počas vlády Fernanda VII sa rozšírili vyznamenania a modifikovali normy. Ale najväčšia reforma prišla s vládou Isabely II. Španielsko začalo uplatňovať liberálne reformy udeľovania civilných a vojenských vyznamenaní. Kráľovským dekrétom z 26.7.1847 je ustanovený civilný charakter vyznamenania a je zložený zo 4 stupňov. Od tohto momentu sú oceňované činy držiteľa a nie iba jeho vzťah ku korune alebo ku Kráľovnej.
Počas prvej republiky je pozastavený rád, ale je znovu daný do platnosti Alfonsom XII pred burbónskymi reformami. Druhý krát je pozastavené udeľovanie poćas II republiky a počas tohto obdobia sú aj vládou odoberané tieto vyznamenania mnohým ich držiteľom.
Po skončení obćinakej vojny je rád znovu daný do platnosti od 10.5.1942. s nástupom Kráľa Juana Carlosa I, je rád modernizovaný a od 1983 (Kráľovský dekrét 2103/1983) je možné jeho udelenie aj ženám.
Je to najvyšším civilným vyznamenaním Španielska.
Jeho veličenstvo Kráľ je veľmajstrom tohto rádu a všetky stupne rádu a tituly sú udeľované jeho menom a potvrdené jeho podpisom. 2)
Kancelárom rádu je predseda vlády. V ďeň ujatia sa úradu je uvedený do rádu ako rytier alebo dáma rádu veľkokríža rádu a z tohto titulu sa ujme úradu kancelára. Všetky udelené stupne rádu musia mať jeho podpis. 3)
Počet Španielskych občanov žijúcich a ktorí sú držitelia reťazu, neprekročí 25, pričom do tohto sa nepočíta Kráĺovská rodina. Počet veľkokrížov neprekročí 100, nepočítajúc ministrov dekorovaných veľkokrížom, u ostatných stupńov je to 200 s rovnakými výnimkami. 4)
Návrh na delenie podáva
1 – prvý minister z postu svojej funkcie kancelára rádu
2 – iná inštancia ako predsedníctvo vlády, prezidenti kongresu, členovia senátu Ústavného tribunálu, Hlavný justičný radca, Šéf domu jeho Veličenstvy Kráľa. 5)
Pre cudzých štátnych príslušníkov sú stupne udeľované za ich mimoriadne a výnimočné služby poskytnuté korune a Španielsku ako aj ako zdvorilostný rád pre vysokých cudzých štátnych predstaviteľov. 6)Pozn.
1) článok 1 Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002
2) článok 2 Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002
3) článok 3 Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002
4) článok 7 Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002
5) článok 8 Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002
6) článok 9 Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002
zdroj
Príkaz z 8.5.2000, ktorým sa adoptuje Kráľovský reglament o Kráľovskom a vznešenom Španielskom ráde Karla III na súčastné podmienky
Real Decreto 2103/1983 z 4.8.1983
Real Decreto 1051/2002 z 11.10.2002
dinastias.forogeneral.es/forum
personales.ya.com

Řád Karla III. - Jeho Veličenstvo Kráľ Juan Carlos I s reťazom rádu, spolu s ním Princezna Latizia z Asturii

Jeho Veličenstvo Kráľ Juan Carlos I s reťazom rádu, spolu s ním Princezna Latizia z Asturii
Řád Karla III. - Jej Výsosť Kráĺovná Sofia s stuhou - šeprou rádu

Jej Výsosť Kráĺovná Sofia s stuhou - šeprou rádu
Řád Karla III. - Felipe de Borbón y Grecia Princ z Asturii so stuhou - šerpou rádu spolu s Princeznou Letiziou z Asturii

Felipe de Borbón y Grecia Princ z Asturii so stuhou - šerpou rádu spolu s Princeznou Letiziou z Asturii
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#382266Verze : 1
MOD
Název
Name
Řád Karla III. - řetěz
Order of Charles III - Collar
Orden de Carlos III - Collar
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#620253Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Karla III. - velkokříž
Order of Charles III - Grandcross
Orden de Carlos III - Gran Cruz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#620254Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Karla III. - komandér
Order of Charles III - Commander
Orden de Carlos III - Encomienda
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#415016Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Karla III. - komandér s hvězdou
Order of Charles III - Commander with Star
Orden de Carlos III - Encomienda de Número
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
04.07.1833 Lóriga y Reguera, Domingo Antonio
DD.MM.1854 Pieltain Jove-Huergo, Cándido
22.11.1869 Bermúdez Reina, Eduardo
DD.MM.1902 Agura, Georgi Vasilev
DD.MM.RRRR Bretón Romero, Manuel Ramón
DD.MM.RRRR Prim y Prats, Juan
DD.MM.RRRR Pritzelwitz, Kurt von
DD.MM.RRRR Serrano y Domínguez, Francisco
DD.MM.RRRR Villarroya Vilalta, Miguel Ángel
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#620255Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Karla III. - rytíř
Order of Charles III - Knight
Orden de Carlos III - Cruz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#620256Verze : 0
MOD
Diskuse
Tato " vznešená " a dokonalá práce naše kolegy si rozhodně zaslouží pozornost, pochvalu a poděkování neb to je ukázka toho jak by mělo vypadat zpracování problematiky složitého řádu pro potřebu nás všech. Já bych chtěl za svoji osobu poděkovat a poprosit zda by nemohl zpracovat i další španělské řády a dekorace, tedy tak jak mu to dovolí čas a kvalitní literatura. Zde je konkretní příklad toho, že i NEfalerista dokáže citlivě zpracovat jeden z nejkrásnějších řádu Španělska .
URL : https://www.valka.cz/Rad-Karla-III-t39560#382267Verze : 0