Main Menu
User Menu
Reklama

20 mm Close-in Weapon System Mark 15 Phalanx

Mk-15 Phalanx

Mk-15 Phalanx - kanónový systém určený na ničenie cieľov v tesnej lízkosti lode. Primárne určený na ničenie protilodných striel a iných vzdušných cieľov. Pre tento zbraňový systém sa pužíva skratka CIWS (Close-In Weapons System).


Mk-15 Phalanx sa vyznačuje schopnosťou vyhľadať a sledovať cieľ a následne tento cieľ postreľovať s veľkou kadenciou a účinnoťou.


Samotný systém je tvorený 6-hlavňovým 20 mm kanónom systému Gatling, vyhľadávacím a sledovacím rádiolokátorom. Na zvýšenie účinku sa používa podkaliberná munícia vytvorná z ťažkých kovov (napr. ochudobnený urán), pričom jadro (penetrátor) má priemer 15 mm. Systém dosahuje kadenciu 3000 - 4500 rán/min. Pre zníženie spotreby munície je možné nastaviť streľbu dávkami s dĺžkou 60, alebo 100 rán.


Mk-15 Phalanx sa po prvýkrát použil vo výzbroji hladinových lavidiel v 70-tych rokoch 20. storočia. Odvtedy vzniklo niekoľko verzií:
- Block 0 - určený proti nízkoletiacim protildným strelám s plochou dráhou letu
- Block 1 - vylepšený vyhľadávací rádiolokátor pre zlepšenie detekcie rýchloletiacich rakiet, zvýšené množstvo munície, výšená kadencia až na 4500 rán/min použitím pneumatického systému pohonu kanóna.
- Block 1A - charakterizovaný vylepšeným systémom riadenia paľby založenom na digitálnych technológiach
- Block 1B - do systému riadenia paľby pridané imfračervené detekčné systémy, zlepšujúce schopnosť rádiolokátora zachytiť približujúce a protilodné strely.
- Baseline 2C - modulárna verzia systému, umožňujúca jednoduché prispôsobenie systému riadenia paľby Mk-15 ďalším systémom na palube lodí.


Taktiko-technické údaje:
Hmotnosť: 5625 kg - 6120 kg
Zbraň: M-61A1 Gatling
Kaliber: 20 mm
Počet hlavní: 6
Kadencia: 3000 - 4500 rán/min
Kapacita zásobníka: 989-1550 nábojov
Druh použitej munície: APDS (skr.) (podkaliberná, s jadrom z ťažkých kovov)


Princíp činnosti: systém vytvorí v dráhe letu strely oblak projektilov, ktoré svojou kinetickou energiou strelu roztrhajú.
URL : https://www.valka.cz/20-mm-Close-in-Weapon-System-Mark-15-Phalanx-t39478#149823Verze : 0
MOD
Fotografie s popisom
20 mm Close-in Weapon System Mark 15 Phalanx - Mk-15 Phalanx Block 1B

Mk-15 Phalanx Block 1B
20 mm Close-in Weapon System Mark 15 Phalanx - Mk-15 Phalanx Block 1B

Mk-15 Phalanx Block 1B
20 mm Close-in Weapon System Mark 15 Phalanx - Mk-15 Phalanx Block 0

Mk-15 Phalanx Block 0
20 mm Close-in Weapon System Mark 15 Phalanx - Mk-15 Phalanx - popis

Mk-15 Phalanx - popis
URL : https://www.valka.cz/20-mm-Close-in-Weapon-System-Mark-15-Phalanx-t39478#149825Verze : 0
MOD
Phalanx Block 1B
je ještě vylepšen oproti verzi 1A systémem OGB (Optimized Gun Barrels - optimalizované hlavně) pro zmenšení rozptylu. Optimalizované hlavně jsou o 18 palců (45,7cm) delší a podstatně silnější. Infračervený systém pracuje v pásmu 8-12 mikronů.


zdroj: www.raytheon.com
URL : https://www.valka.cz/20-mm-Close-in-Weapon-System-Mark-15-Phalanx-t39478#185175Verze : 0
MOD

Námořní protiraketový systém Mk. 15 Phalanx

👤Bronco 🕔17.06.2003

Americké námořnictvo koncem 60. let začalo hledat zbraň, která by chránila jeho lodě před speciálně konstruovanými protilodními řízenými střelami. Uvědomili si, že standardní protiletadlové řízené střely středního či dlouhého dosahu nebo klasické malorážové rychlopalné kanóny nejsou schopny takové cíle ničit a plně tak zabezpečovat ochranu plavidel.

Zobrazit celý článek
URL : https://www.valka.cz/20-mm-Close-in-Weapon-System-Mark-15-Phalanx-t39478#185230Verze : 1
MOD