Main Menu
User Menu

20 mm Close-in Weapon System Mark 15 Phalanx

Mk-15 Phalanx

Mk-15 Phalanx - kanónový systém určený na ničenie cieľov v tesnej lízkosti lode. Primárne určený na ničenie protilodných striel a iných vzdušných cieľov. Pre tento zbraňový systém sa pužíva skratka CIWS (Close-In Weapons System).


Mk-15 Phalanx sa vyznačuje schopnosťou vyhľadať a sledovať cieľ a následne tento cieľ postreľovať s veľkou kadenciou a účinnoťou.


Samotný systém je tvorený 6-hlavňovým 20 mm kanónom systému Gatling, vyhľadávacím a sledovacím rádiolokátorom. Na zvýšenie účinku sa používa podkaliberná munícia vytvorná z ťažkých kovov (napr. ochudobnený urán), pričom jadro (penetrátor) má priemer 15 mm. Systém dosahuje kadenciu 3000 - 4500 rán/min. Pre zníženie spotreby munície je možné nastaviť streľbu dávkami s dĺžkou 60, alebo 100 rán.


Mk-15 Phalanx sa po prvýkrát použil vo výzbroji hladinových lavidiel v 70-tych rokoch 20. storočia. Odvtedy vzniklo niekoľko verzií:
- Block 0 - určený proti nízkoletiacim protildným strelám s plochou dráhou letu
- Block 1 - vylepšený vyhľadávací rádiolokátor pre zlepšenie detekcie rýchloletiacich rakiet, zvýšené množstvo munície, výšená kadencia až na 4500 rán/min použitím pneumatického systému pohonu kanóna.
- Block 1A - charakterizovaný vylepšeným systémom riadenia paľby založenom na digitálnych technológiach
- Block 1B - do systému riadenia paľby pridané imfračervené detekčné systémy, zlepšujúce schopnosť rádiolokátora zachytiť približujúce a protilodné strely.
- Baseline 2C - modulárna verzia systému, umožňujúca jednoduché prispôsobenie systému riadenia paľby Mk-15 ďalším systémom na palube lodí.


Taktiko-technické údaje:
Hmotnosť: 5625 kg - 6120 kg
Zbraň: M-61A1 Gatling
Kaliber: 20 mm
Počet hlavní: 6
Kadencia: 3000 - 4500 rán/min
Kapacita zásobníka: 989-1550 nábojov
Druh použitej munície: APDS (skr.) (podkaliberná, s jadrom z ťažkých kovov)


Princíp činnosti: systém vytvorí v dráhe letu strely oblak projektilov, ktoré svojou kinetickou energiou strelu roztrhajú.
URL : https://www.valka.cz/20-mm-Close-in-Weapon-System-Mark-15-Phalanx-t39478#149823Verze : 0
MOD
Fotografie s popisom
20 mm Close-in Weapon System Mark 15 Phalanx - Mk-15 Phalanx Block 1B

Mk-15 Phalanx Block 1B
20 mm Close-in Weapon System Mark 15 Phalanx - Mk-15 Phalanx Block 1B

Mk-15 Phalanx Block 1B
20 mm Close-in Weapon System Mark 15 Phalanx - Mk-15 Phalanx Block 0

Mk-15 Phalanx Block 0
20 mm Close-in Weapon System Mark 15 Phalanx - Mk-15 Phalanx - popis

Mk-15 Phalanx - popis
URL : https://www.valka.cz/20-mm-Close-in-Weapon-System-Mark-15-Phalanx-t39478#149825Verze : 0
MOD
Phalanx Block 1B
je ještě vylepšen oproti verzi 1A systémem OGB (Optimized Gun Barrels - optimalizované hlavně) pro zmenšení rozptylu. Optimalizované hlavně jsou o 18 palců (45,7cm) delší a podstatně silnější. Infračervený systém pracuje v pásmu 8-12 mikronů.


zdroj: www.raytheon.com
URL : https://www.valka.cz/20-mm-Close-in-Weapon-System-Mark-15-Phalanx-t39478#185175Verze : 0
MOD