Main Menu
User Menu

Oddíl těžkých stíhačů tanků pozemního vojska 93 [1943-1945]

93rd Land Forces Heavy Tank Destroyer Battalion

schwere Heeres-Panzerjäger-Abteilung 93

     
Název:
Name:
Oddíl těžkých stíhačů tanků pozemního vojska 93
Originální název:
Original Name:
schwere Heeres-Panzerjäger-Abteilung 93
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.07.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Oddíl stíhačů tanků 93
Datum zániku:
Disbanded:
DD.02.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.09.1943-DD.MM.RRRR Skupina armád B
26.04.1944-DD.MM.RRRR LII. Armádní sbor
DD.12.1944-DD.MM.RRRR Tanková brigáda 106
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Jednotka vyzbrojená stroji Nashorn
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Oddil-tezkych-stihacu-tanku-pozemniho-vojska-93-1943-1945-t39434#594116Verze : 2
MOD
Oddíl stíhačů tanků 93​ byl 23. července 1943 přejmenován na Těžký oddíl stíhačů tanků pozemního vojska 93, odvelen od 26. tankové divize, překlasifikován na Heerestruppe neboli jednotku generálního štábu a předán k dispozici 7. armádě. (Tzv. Heerestruppen nebyly organickou součástí divize nebo brigády, ale prostřednictvím OKH byly přidělovány sborům, armádám nebo skupinám armád a ty je - jako celek nebo po částech - nasazovaly podle taktické potřeby).
V srpnu 1943 obdržel 29 stíhačů tanků Nashorn.


Po ukončení výcviku se oddíl 14. září 1943 přesunul do Itálie, kde podléhal Skupině armád B. 2. rota oddílu byla 18. února 1944 převelena k 24. tankové divizi.
Od 26. dubna 1944 následovalo přidělení celého oddílu k LII. armádnímu sboru. V květnu 1944 obdržel oddíl 5 Nashornů, během června a července dalších dvacet.
V létě 1944 byl oddíl nasazen na jižní Ukrajině a utrpěl tak těžké ztráty, že přestal být bojeschopný. V polovině září byl proto přeložen do Postupimi k doplnění stavu, přezbrojení a přeškolení na Jagdpanthery a útočná děla. V důsledku válečné situace nebylo možno tento záměr uskutečnit, koncem listopadu 1944 byla pouze 1. rota oddílu dozbrojena dvanácti Nashorny a přesunuta na západní frontu, kde byla dána k dispozici 19. armádě pro ofenzivu v Ardenách a přidělena Tankové brigádě 106.
Po nezdaru ardenské operace byly polovině února 1945 zbývající Nashorny 1. roty Těžkého oddílu stíhačů tanků pozemního vojska 93 předány 1. rotě Těžkého oddílu stíhačů tanků 525 a spolu s torzem Tankové brigády 106 byly převeleny do působnosti Skupiny armád B k obraně západních hranic Říše.
Pouze 10 poddůstojníků a 19 příslušníků mužstva z původní 1. roty oddílu uniklo obklíčení a zničení německých jednotek v Porůří. Ti byli začátkem dubna 1945 přiděleni k nově zformované Tankové divizi Clausewitz.
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Oddil-tezkych-stihacu-tanku-pozemniho-vojska-93-1943-1945-t39434#635074Verze : 9
MOD
Velitel 1. roty Těžkého oddílu stíhačů tanků pozemního vojska 93 kapitán Alfred Ziemann s jedním z poddůstojníků své roty před Nashornem
ritterkreuztraeger.blogspot.com

URL : https://www.valka.cz/Oddil-tezkych-stihacu-tanku-pozemniho-vojska-93-1943-1945-t39434#635077Verze : 0
MOD