Main Menu
User Menu

Těžký oddíl stíhačů tanků pozemního vojska 88 [1943-1945]

88th Land Forces Heavy Tank Destroyer Battalion

schwere Heeres-Panzerjäger-Abteilung 88

     
Název:
Name:
Těžký oddíl stíhačů tanků pozemního vojska 88
Originální název:
Original Name:
schwere Heeres-Panzerjäger-Abteilung 88
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.09.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Oddíl stíhačů tanků 88
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.02.1944-DD.MM.RRRR 17. Armáda
27.01.1945-DD.MM.RRRR 20. Tanková divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
28.01.1944-23.09.1944 Zahn, Eberhard (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Jednotka vyzbrojená vozidly Nashorn
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Tezky-oddil-stihacu-tanku-pozemniho-vojska-88-1943-1945-t39408#594115Verze : 4
MOD
prosinec 1943 - Mielau
od ledna 1944 - východní fronta
únor 1944 - přiřazena k 17.Armee
od 27.1.1945 - spadala pod 20.Panzer Division


Hlavní výzbroj tvořila vozidla Nashorn
URL : https://www.valka.cz/Tezky-oddil-stihacu-tanku-pozemniho-vojska-88-1943-1945-t39408#149429Verze : 0
MOD
Dovolím si vložit dobový snímek padlých příslušníků ještě starého Panzerjäger-Abteilung 88.
Datum úmrtí je viditelné na kříži.
Těžký oddíl stíhačů tanků pozemního vojska 88 [1943-1945] - Vlastní archiv.

Vlastní archiv.
URL : https://www.valka.cz/Tezky-oddil-stihacu-tanku-pozemniho-vojska-88-1943-1945-t39408#582370Verze : 0
(rozpracováno)


Po rozpuštění 18. tankové divize byl Oddíl stíhačů tanků 88 přejmenován na Těžký oddíl stíhačů tanků pozemního vojska 88, překlasifikován na Heerestruppe neboli jednotku generálního štábu. (Jako tzv. Heerestruppe nebyl organickou součástí divize nebo brigády, ale prostřednictvím OKH byl přidělován sborům, armádám nebo skupinám armád a ty jej - jako celek nebo po částech - nasazovaly podle taktické potřeby). Během řjna a listopadu podporoval ještě s původní výzbrojí 18. divizi tankových granátníků, teprve koncem listopadu se přesunul do výcvikového prostoru Mielau, kde obdržel 26 stíhačů tanků Nashorn a podrobil se výcviku na těchto strojích. V lednu doplnil stavy dalšími 19 Nashorny, byl převelen na východní frontu a dán k dispozici 1. tankové armádě. Podporoval jednotky III. tankového sboru během bitvy o Kamjanec-Podilskyj, v průběhu března a dubna 1944 poskytoval podporu 6. tanková divize a 17. tankovou divizi. Byly to Nashorny Těžkého oddílu stíhačů tanků 88, které jako první zlikvidovaly nový sovětský těžký tank IS-2 (ten byl následně odtažen k prozkoumání).


Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.feldgrau.net
forum.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Tezky-oddil-stihacu-tanku-pozemniho-vojska-88-1943-1945-t39408#635824Verze : 1
MOD