Main Menu
User Menu

Brigáda Netze

Brigade Netze

Brigade Netze
URL : https://www.valka.cz/Brigada-Netze-t39353#149231Verze : 0
MOD
Brigade Netze


Zložená bola z dvoch plukov pohraničnej stráže (Grenzwacht-Regiment 22 a Grenzwacht-Regiment 52) patriacich pod Veliteľstvo ochrany hraníc 12 v Küstrine (Grenzschutz-Kommando 12 Küstrin). Ďalšie osudy Brigade Netze sú nejasné.

Podľa niektorých zdrojov (lexikon-der-wehrmacht.de, diedeutschewehrmacht.de) bola z jednotiek Brigade Netze v auguste 1939 vytvorená 301. Infanterie-Division, ktorá však bola už 14.10.1939 rozpustená.

Tie isté zdroje, resp. aj ďalšie mne dostupné však súčasne uvádzajú, že Brigade Netze spoločne s 50. Infanterie-Division bola k 1.9.1939 súčasťou III. Armeekorps. Ako súčasť Heeresgruppe Nord sa mala zúčastniť operácie Fall Weiß, teda prepadnutia Poľska.


Velitelia:

Oberst (pozdejší Generalleutnant) Eccard Freiherr von Gablenz (? - ?)
Oberst (pozdejší Generalleutnant) Rudolf Pilz (? - ?)


zdroje:
lexikon-der-wehrmacht.de
diedeutschewehrmacht.de
axishistory.com
ritterkreuztraeger-1939-45.de
URL : https://www.valka.cz/Brigada-Netze-t39353#182473Verze : 0
MOD