Main Menu
User Menu

DDG - Typ 051 [kód NATO: třída Ludu]

DDG - Type 051 [NATO reporting name: Ludu class]

TYPE 051 (LUDU) - raketové torpédoborce primárne určené na boj proti hladinovým cieľom a s obmedzenými protiponorkovými a protivzdušnými možnosťami.


Do tejto triedy patria nasledujúce torpédoborce:


CHN - 105 Jinan
CHN - 106 Xi'an
CHN - 107 Yinchuan
CHN - 108 Xining
CHN - 109 Kaifeng
CHN - 110 Dalian
CHN - 131 Nanjing
CHN - 132 Hefei
CHN - 133 Chongqing
CHN - 134 Zunyi
CHN - 160 Guangzhou
CHN - 161 Changsha
CHN - 162 Nanning
CHN - 163 Nanchang
CHN - 164 Guilin
CHN - 165 Zhanjiang
CHN - 166 Zhuhai
URL : https://www.valka.cz/DDG-Typ-051-kod-NATO-trida-Ludu-t39348#149200Verze : 0
MOD