Main Menu
User Menu

Řád za letecké zásluhy (1930)

Order of Aeronautical Merit

Ordin Virtutea Aeronautica

     
Název:
Name:
Řád za letecké zásluhy
Název v originále:
Original Name:
Ordin Virtutea Aeronautica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Komandér
Důstojník
Rytíř
Zlatý kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#571367Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za letecké zásluhy - komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordin Virtutea Aeronautica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#571363Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za letecké zásluhy - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Ordin Virtutea Aeronautica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#571364Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za letecké zásluhy - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordin Virtutea Aeronautica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#571365Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád za letecké zásluhy - zlatý kříž
Název v originále:
Original Name:
Ordin Virtutea Aeronautica
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1930
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kurt-Gerhard Klietman: Phaleristik Rumanien, Berlin 1975
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#571366Verze : 0
MOD
.
Mezi zajímavé rumunské řády patří a to bezesporu řád určený pro specifickou skupiny pilotů a leteckého personálu. Zmínka je o Rumunském řádu, který můžeme přeložit jako Záslužný řád za letecké zásluhy (Fligerverdient-Orden).
Problematika rumunských řádů a jejich překladů je trochu složitá, což je vždy problém při přepisů do textů. Právě zde na stránkách www.valka.cz je velké množství kvalitních medailónků vojáků, kteří jsou nositeli tohoto leteckého záslužného řádu. Jde o české a slovenské důstojníky, ale i německé a italské, kteří tento řád vlastní. V textu je jméno řádu i jeho stupně uváděno v rumunském originálu, ale jen málo lidí si dovede představit o jaký řád se jedná. Dovolíme si tento řád představit neb mezi vyznamenanými důstojníky nacházíme jména jako byl kpt. Novák, či plk. Plášil, ale i statečný Slovák Ondrej Ďumbala a mnoho dalších.
Řád za Letecké zásluhy byl založen dne 31. července 1930 králem Karlem II. Byl určen leteckému personálu (důstojníkům) za zásluhy jak v míru tak i ve válce.
Řád se dělil na:
Komtur - kříž nošený na náhrdelní stuze
II.třída - kříž nošený na hrudi
III.třída - kříž nošený na hrudi
Zlatý záslužný kříž řádu Za letecké zásluhy
Rumunský král Karel II. dne 19. prosince 1938 zřizuje meče a válečnou stuhu. Tedy řád se dělí na všeobecně záslužný řád bez mečů a dále na řád, který byl určen jako viditelné ocenění rumunských pilotů ve válce s nepřítelem.
Na rozdíl od řádu Rumunské koruny a Rumunské hvězdy se právě řád Za letecké zásluhy společně s řádem Michála Vítěze stává vysokým oceněním statečností rumunských vojáků, kteří bojovali na "východní frontě" stejně tak jako později na královský povel proti bývalému spojenci Německu. Není tedy ničím neobvyklým pokud se objeví velká řádová spona, která mimo rumunských řádů obsahuje i Železný kříž II. třídy 1939 a Československý válečný kříž 1939, popřípadě Čs. medaili Za chrabrost 1939.


Literatura:
KLIETMAN, Kurt Georg: Pour le Mérité und Tapferkeitsmedaille, Dir Ordenssammlung, 1966
KLIETMAN, Kurt Georg: Pfaleristik Rumaenien, Berlin 1975
Řád za letecké zásluhy (1930) - Letecký řád 3.třídy s meči a sponou na stuze

Letecký řád 3.třídy s meči a sponou na stuze
Řád za letecké zásluhy (1930) - Zlatý záslužný kříž s meči a sponou na válečné stuze.

Zlatý záslužný kříž s meči a sponou na válečné stuze.
Řád za letecké zásluhy (1930) - Řádová spona důstojníka,který ve jménu  krále bojoval s Němci i proti nim.

Řádová spona důstojníka,který ve jménu krále bojoval s Němci i proti nim.
Řád za letecké zásluhy (1930) - Detail Zlatého leteckého kříže z této spony.

Detail Zlatého leteckého kříže z této spony.
Řád za letecké zásluhy (1930) - Detail EK II.Kl. 1939 a čs.medaile Za chrabrost 1939.

Detail EK II.Kl. 1939 a čs.medaile Za chrabrost 1939.
Řád za letecké zásluhy (1930) - Skupina rumunských pilotů na Východní frontě

Skupina rumunských pilotů na Východní frontě
Řád za letecké zásluhy (1930) - Vzácnost Leteckého záslužného řádu dokládá i tato fotografie.Rumunský generál dekorovaný EK I.Kl. 1939 a Zlatým záslužným křížem s meči

Vzácnost Leteckého záslužného řádu dokládá i tato fotografie.Rumunský generál dekorovaný EK I.Kl. 1939 a Zlatým záslužným křížem s meči
Řád za letecké zásluhy (1930) - Východní fronta, rumunští piloti u He 111

Východní fronta, rumunští piloti u He 111
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#314124Verze : 1
Po roce 2000 Rumunsko vzkřísilo a obnovilo téměř veškeré staré Rumunské královské řády, které sice jsou zbaveny vnějších královských symbolů (koruna v převýšení), ale tvarově a hlavně svým statutem potvrzují,že navazuji na to, co se osvědčilo, co fungovalo a bylo ctí nosit na oděvu každého rumunského občana a vojáka.
Prezidentská řádová kancelář spravuje problematiku řádu a vyznamenání. Je možno říci, že řádová reforma byla provedena velmi rozumně s myšlenkou sjednotit řádovou hiaerchii, ale přísně dbalo i na estetiku vlastních dekorací. Řády jsou rozděleny do čtyř stupňů a to téměř bez výjimky. Ke každému řádu je navíc přiřazena záslužná medaile, která se opět člení do tří stupňů.
Řády i medaile se dělí na skupinu, která se uděluje sice za vojenské (letecké či námořní) zásluhy, ale v době míru postrádá atributy jakými jsou meče, válečná dekorace či vojenská (válečná) stuha.
V době války se řádové dekorace i záslužné medaile doplňuji meči jako důkaz osobní statečnosti a bojového nasazení vojáka, ve válce či bojovém střetnutí
Řády se člení do těchto tříd:
Mare Ofiter
Comandor
Ofiter
Cavaler

Jde tedy o tyto stupně:
Velkodůstojník, klenot je nošený na náhrdelní stuze a krku a doplňuje se řádovou hvězdou.
Komander či komtur řádu, klenot je nošen na náhrdelní stuze na krku.
Důstojník, splývavá stuha,která je doplněna rozetou.
Rytíř řádu, splývavá stuha, klenot je nošený na prsou.
Řády jsou uloženy ve vkusných etujích, které jsou barevně rozlišené pro jednotlivé řády. Etuje jsou potaženy umělou kůži, na víčku nesou nápis se jménem řádu a stupeň uděleného řádu. Ke každému řádu patří i udělovací dekret, který je zhotoven z kvalitního ručního papíru. Dekret musí být podepsán prezidentem republika Rumunska, dále pověřeným řádovým kancléřem. Dekret také nese matriční číslo udělovaného řádu.
Ukázka moderního pojetí řádu, kdy se podařilo vzkřísit slávu původního Rumunského řádu Za letecké zásluhy můžeme posoudit i porovnáním s úvodní části článku. Je evidentní, že se to prostě povedlo.
Prameny:
Podklady prezidentské řádové kanceláře
Archiv. Alt.

URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#319163Verze : 1
Název
Name
Řád za letecké zásluhy - komandér
Order of Aeronautical Merit - Commander
Ordin Virtutea Aeronautica
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
06.07.1941 Milch, Erhard
30.07.1942 Korten, Günther
DD.MM.RRRR Albert I., -
DD.MM.RRRR Rumunský, Carol II.
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#571968Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za letecké zásluhy - důstojník
Order of Aeronautical Merit - Officer
Ordin Virtutea Aeronautica
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1930 Byrd, Richard E.
11.10.1941 Schönborn-Wiesentheid, Clemens
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#571969Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za letecké zásluhy - rytíř
Order of Aeronautical Merit - knight
Ordin Virtutea Aeronautica
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1935 Novák, František
DD.MM.1944 Ďumbala, Ondrej
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#571970Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád za letecké zásluhy - zlatý kříž
Order of Aeronautical Merit - Golden Cross
Ordin Virtutea Aeronautica
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
24.07.1941 Graf, Hermann
25.04.1944 Hanovec, František
25.04.1944 Puškár, Juraj
DD.MM.RRRR Božík, Rudolf
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-za-letecke-zasluhy-1930-t39313#571971Verze : 0
MOD