Main Menu
User Menu

Carro Commando da Semovente da 47/32

Carro Commando da Semovente da 47/32Na základe stíhača tankov Semovente L 40 da 47/32 vznikli dve veliteľské modifikácie, ktoré mali pôsobiť v jednotkách vybavených týmito stíhačmi tankov.


1.modifikácia


Od klasického stíhača tankov sa líšila tým, že mala rádiostanicu RF1CA s dosahom 5-6 km (vysielanie) a schopnosťou prijímať signál zo vzdialenosti 20km. Stroj mal zredukovaný počet nábojov pre kanón z o 70 na 46 ks. Stroj bol určený pre veliteľa čaty.2.modifikácia


Stroj mal rádiostanicu RF1CA a RF2CA s dosahom 20km (vysielanie) a schopnosťou prijímať signál zo vzdialenosti 40 km. Stroj bol určený pre veliteľa oddielu (samostatných práporov stíhačov tankov) a nemal kanón. Namiesto neho mal guľomet Breda modello 38 ráže 8 mm, ktorý bol lafetovaný v drevenej makete imitujúci kanón.


Počet vyrobených strojov je mi neznámy.*zdroj:


Svatopluk Spurný - Lehký italský tank Carro Armato L-6/40 a jeho varianty,HPM č.7/2005, ISSN 1210-1427
Nicola Pignato - Italian armored vehicles of WW II,Squadron Signal publ., ISBN 0-89747-475-9
http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/
www.italie1935-45.com
Carro Commando da Semovente da 47/32 -


URL : https://www.valka.cz/Carro-Commando-da-Semovente-da-47-32-t39225#148376Verze : 3
MOD