Main Menu
User Menu

CZE - RF-1325/RF-1350 (mobilná VKV rádiostanica)

RF-1325/RF-1350


Rádiostanice určené pre zástavbu do kolesových a pásových, bojových a nebojových vozidiel s vf výkonom 25W (50W).


Základná varianta rádiostanice RF-1325/RF-1350 je tvorená rádiostanicou RF-13 a vf zosilovačom ZV-13 (ZM-13) a odpruženým (neodpruženým) rámom.


Rádiostanice možno rozšíriť o vf filter AF-13 umožňujúci prevádzku viacerých mobiných súprav na jednom vozidle súčastne.


Ďalším rozšírením môže byť hovorové zariadenie HZ-13A a skrinka vodiča HZ-13B. toto rozšŕenie umožňuje ovládať rádiostanicu z troch miest - od obsluhy RF-1325/RF-1350, z telefónnej linky na vzdialenosť až 2,5 km a z miesta vodiča. účasne j emožná komunikácia medzi obsluhamibez vysielania do rádiového kanála.


Súpravu možno rozšíriť o rádiový dátový modem MD-13.1 umožňujúci plne duplexný dátový prenos.


Technické charakteristiky (základná verzia RF-1325/RF-1350)
Frekvenčné pásmo: 30,000 MHz – 87,97 MHz
Odstup kanálov: 25 kHz
Počet kanálov: 2320
Voľba kanálov: číslicová, z klávesnice rádiostanice alebo mikrotelefónu
Druh prevádzky: simplexný, alebo poloduplexný hovor, alebo prenos dát rýchlosťou 300 - 2400 bit/s a 16 kbit/s
Modulácia: frekvenčná, max. zdvih 5,6 kHz
Výkon vysielača: 5 W (znížený 0,2 W, zvýšený 25 W (50 W))
Citlivosť prijímača: lepší ako 0,5 mikroV pri 12 dB SINAD
Nízkofrekvenčný výkon: 1 W/6ohm
Napájacie napätie: RF-1325 - 12V, alebo 27V, RF-1350 - 27V
Hranice napájacieho napätia: RF-1325 - min. 10V - max. 33V, RF-1350 - min. 18V - max. 33V
Doba nešpretržitého hovoru pri 50°C: RF-1325 min. 2 hod, RF1350 min. 30 min
Prevádzkové teploty: -30°C - +60°C
Hmotnosť: max. 15 kgZdroj: archív autora, http://www.dicom.cz


Pozn.: zdroje sú spoločné aj pre ďalšie príspevky v tejto téme, pokiaľ nie je uvedené inak.
URL : https://www.valka.cz/CZE-RF-1325-RF-1350-mobilna-VKV-radiostanica-t39208#148297Verze : 0
MOD
Základná verzia rádiostanice v dvoch konfiguráciách.
URL : https://www.valka.cz/CZE-RF-1325-RF-1350-mobilna-VKV-radiostanica-t39208#148414Verze : 0
MOD
Rádiostanica s vf filtrom AF-13
URL : https://www.valka.cz/CZE-RF-1325-RF-1350-mobilna-VKV-radiostanica-t39208#148416Verze : 0
MOD
Rádiostanica s hovorovým zariadením HZ-13A a skrinkou vodiča HZ-13B
URL : https://www.valka.cz/CZE-RF-1325-RF-1350-mobilna-VKV-radiostanica-t39208#148418Verze : 0
MOD
Rádiostanica s hovorovým zariadením HZ-13A, skrinkou vodiča HZ-13B a vf filtrom AF-13
URL : https://www.valka.cz/CZE-RF-1325-RF-1350-mobilna-VKV-radiostanica-t39208#148421Verze : 0
MOD