Main Menu
User Menu

CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO)

Pojazdné veliteľské stanovište PVO typu E je súčasťou miesta velenia daného veliteľského stupňa a je určené pri použití planšetového spôsobu riadenia bojovej časti u :


a) protilietadlových útvarov
– k riadeniu paľby,


b) náčelníkov PVO vševojskového zväzku
- k zriadeniu bojovej činnosti divízneho protilietadlového útvaru,
- k veleniu náčelníkom PVO vševojskových útvarov.
- k riadenie rádiolokačného prieskumu v pásme vševojskového zväzku


c) náčelníkov bojovej činnosti hlásky PVO vojenského okruhu.Súpravu tvorí automobil P V3S so skriňovou karosériou a príves – elektrocentrála 7,5 kVA, 380 /220 V.


Skriňová karoséria je vo vnútri rozdelená planšetami pre zakresľovanie správ o vzdušnej situácii na dve časti :


- predná časť pre velenie a riadenie paľby,
- zadná časť pre príjem a zakresľovanie vzdušnej situácie.


Možnosti spojenia


Veliteľ útvaru :


- telefonické cez tlf. ústredňu TÚ-11,
- rádiové ovládaním R-109/1 a R-109/2 ovládané kľúčom K1 a TP-25R.


Operačný dôstojník :


- telefónne cez TÚ-11 a TÚ-11R,
- rádiové rdst R-109 diaľkovo ovládanú cez TÚ-11 ( sieť VKV),
- rádiové rdst RM-113 cez TÚ-11R ( sieť KV).


Spravodajský dôstojník


- telefonické s riadiacim radiolokátorom cez TÚ-11R,
- telefonické s pozorovateľom cez hlasitý odposlech z reproduktoru zo skrinky „ strieľa – sleduje“,
- rádiové cez rdst R-109/3 diaľkovo ovládanú cez TÚ-11R.


Pátrači – kresliči sú vybavený náhlavními hovorovými úpravami a telefónnymi skřínkami.


Radisti pracujú s prijímačmi R-4.


Vyčítači sú vybavený telefónnymi skřínkami s náhlavními hovorovými úpravami.


Telefonista obsluhuje TÚ-11, TÚ-11R.Bojovú smenu VS PVO vševojskovej divízie tvorí :


- náčelník PVO,
- operačný dozorný,
- bojová smena pátračov – kresličov.Hlavné technické údaje :


TTD vozidla sú zhodné s automobilom P V3S.


Mierka planšetov vzdušnej situácie : 1 : 500000


Rozmery planšetov : 900 x 1100 mm


Rozmery v mm:


Dĺžka : 7150
Šírka : 2320
Výška : 3020


Zloženie obsluhy :


- náčelník VS,
- pátrači – kresliči č. 1 – č.4,
- radisti - č.1 –č.5,
- vyčítači – č.1 – č.3,
- telefonista,
- vodič – strojník elektrocentrály.


Doba : rozvinutia VS – 30 min. / zvinutia 15 min.Zdroj : PVOV-9-3 Pojazdné veliteľské stanovište PVO typu E Popis a použitie – predpis ČSĽA, Praha, 1977
CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO) - Veliteľské stanovište - popis.

Veliteľské stanovište - popis.
CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO) - Interiér - ľavá strana.

Interiér - ľavá strana.
CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO) - Interiér - pravá strana.

Interiér - pravá strana.
CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO) - Veliteľské stanovište v prístrešku - popis.

Veliteľské stanovište v prístrešku - popis.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PVO-Ep-PVO-Ep-pojazdne-velitelske-stanoviste-PVO-t39017#374732Verze : 1
Vybavenie veliteľského stanišťa typu E.Zdroj : PVOV-9-3 Pojazdné veliteľské stanovište PVO typu E Popis a použitie – predpis ČSĽA, Praha, 1977
CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO) - Planšety na zakresľovanie situácie.

Planšety na zakresľovanie situácie.
CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO) - Ľavý planšet.

Ľavý planšet.
CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO) - Komunikačné panely.

Komunikačné panely.
CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO) - Panel.

Panel.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PVO-Ep-PVO-Ep-pojazdne-velitelske-stanoviste-PVO-t39017#374733Verze : 0
Pokud je tedy PVO Ep jedno a to samé jako PVS-E ,tak si dovoluji ukázat schéma nástavby v pojízdném velitelském stanovišti PVO Ep.


Beteer


Zdroj:
PVOV-9-3 Pojízdné velitelské stanoviště, MNO, Praha, 1977
CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PVO-Ep-PVO-Ep-pojazdne-velitelske-stanoviste-PVO-t39017#185125Verze : 0
Dobová fotografia pojazdného stanovišťa PVO-E z výzbroje ČSĽA.Zdroj: Protivzdušná obrana - Ladislav Michálek

CZK - PVO-Ep (PVO-Ep, pojazdné veliteľské stanovište PVO) - PVO-E

PVO-E
URL : https://www.valka.cz/CZK-PVO-Ep-PVO-Ep-pojazdne-velitelske-stanoviste-PVO-t39017#682586Verze : 0
MOD