Main Menu
User Menu

SS - ORP Dzik

Název / Name: ORP Dzik (ex.HMS P52)
Typ / Type: ponorka
Třída / Class: U (3.skupina)
Kódové označení /
Pennant:
P52
Kýl založen /
Laid down:
30.12.1941
Spuštění na vodu /
Launched:
11.10.1942
Uvedení do služby /
Commissioned:
16.12.1942 (PMW předána 12.12.1942)
Vyřazení /
End service:
sešrotována v dubnu 1958
Loděnice / Built by: Vickers Armstrong v Barrow-in-Furness, Velká Británie
Velitelé /
Commanders:
kapitan marynarki Bolesław Romanowski (28.08.1942 - listopad 1944)
porucznik marynarki Tadeusz Novorol (listopad 1944 - leden 1945)
kapitan marynarki Andrzej Kłopotowski (leden 1945 - 25.08.1946)
Potopené lodě /
Sunk ships:

Poznámka / Note: Překlad jména: divočák
Posádka: 4 důstojníci + 27 poddůstojníků a námořníků




zdroje:
Broń Wojska Polskiego 1939-1945n(Lotnictwo-Marynarka Wojenna), Andrzej Zasieczny, Almapress Warszawa 2006. ISBN 83-7020-334-5
http://en.wikipedia.org
www.uboat.net
www.marynarkawojenna.pl/start_n.htm
www.polishnavy.pl
navalhistory.flixco.info
http://home.cogeco.ca/~gchalcraft/sm/UClass.html
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Dzik-t38862#146979Verze : 0
MOD
ORP Dzik


foto: wikipedia
URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Dzik-t38862#250078Verze : 0
MOD
Historie ORP "Dzik"



Ponorka ORP "Dzik" byla druhou nejúspěšnější polskou ponorkou II. světové války, jedna z tzv. The terrible twins - Strašlivých dvojčat, dvou sesterských polských ponorek v britských službách, působících plavidlům Osy velké ztráty.


30. prosince 1941 byl v loděnici Vickers Armstrong v Barrow-in-Furness na pobřeží Irského moře položen kýl další z ponorek třídy "U". Tato třída původně cvičných ponorek jednoduché konstrukce se velmi osvědčila především v mělčích vodách Středozemního moře.
Protože exilová Polska Marynarka Wojenna měla, po ztrátě ORP "Orzeł", přeřazení ORP "Wilk" do Školní divize a nešťastném potopení ORP "Jastrząb", pouze jedinou bojeschopnou ponorku - ORP "Sokół", požádal kontradmirał Jerzy Świrski britskou Admiralitu o přidělení další lodi. V průběhu stavby ponorky s taktickým číslem "P 52" bylo rozhodnuto, že Britové předají tuto novou loď Polsku.
Tak byla nová ponorka 28. srpna 1942 oficiálně předána Polskému válečnému námořnictvu a budoucím velitelem jmenován kapitan marynarki Bolesław Romanowski, zkušený ponorkář, který měl za sebou službu na ponorkách ORP "Żbik", ORP "Wilk" a ORP "Sokół". V době svého jmenování se právě zotavil ze zranění, která utrpěl při potopení své poslední ponorky - ORP "Jastrząb".


11.října 1942 sklouzl po slavnostním křtu trup nové ponorky, pojmenované ORP "Dzik" - "Divočák", do kalných vod přístavu v Barrow-in-Furness a začaly intenzivní práce na jeho dokončení. Již 12.prosince mohla být na stožárek zbrusu nové ponorky vytažena polská vlajka a 16.prosince, po dokončení předávacích zkouškek, ORP "Dzik" oficiálně přebrán od loděnice.
18.prosince 1942 vplula nová polská ponorka na základnu Holy Loch a byla zařazena do 2.ponorkové flotily.


Až do 20. ledna 1943 na základně probíhaly zkoušky zařízení ORP "Dzik" a také posádka intenzivně cvičila na palubě lodi, aby se s novou ponorkou dostatečně sžila.
30. ledna ponorku přeřadili do 9. ponorkové flotily v Dundee a ve stejný den vyplula na svou první bojovou plavbu ke břehům Norska. Jejím úkolem byla vzdálená ochrana konvojů. Z hlídky se ORP "Dzik" vrátil 13. února 1943 a opět jej čekalo přeřazení, tentokrát do 7. ponorkové flotily.
23. února 1943 vyplul ORP "Dzik" na patrolu až do vod Severního ledového oceánu, opět především jako ochrana arktických konvojů. Britové se v té době obávali především útoků německého bitevního křižníku "Scharnhorst" a bitevní lodi "Tirpitz". Po návratu, 2.března, bylo rozhodnuto přesunout ponorku do Středomoří.


6. března 1943 proto ORP "Dzik" odplul do Portsmouthu, kde byly na jeho palubu naloženy náhradní díly a zásoby.
10. března 1943 pak polská ponorka opustila Portsmouth a zamířila k Gibraltaru, kde se vyvázala 24. března.
Po nezbytném odpočinku posádky se ORP "Dzik od 26. do 30. března účastnil cvičení s eskortními loděmi, plně roli cílové lodi.
31. března pak ponorka vyrazila na další bojovou patrolu, ze které se vrátila až 20.dubna 1943.
24. dubna 1943 opustil ORP "Dzik" Gibraltar a vydal se do Alžíru. Odtud po krátkém pobytu v přístavu vyplula ponorka na Maltu.
5. května 1943 ORP "Dzik" dorazil na Maltu a byl zařazen do 10. ponorkové flotily, ve které bojovala i jeho sesterská ponorka ORP "Sokół".


16. května 1943 vyplul ORP "Dzik" na svou první bojovou plavbu ve Středozemním moři.
Během této plavby objevila ponorka 24. května u mysu Spartivento italský tanker "Carnaro" (8357 BRT). Velitel Romanovski přikázal vypálit ze všech čtyř torpédometů, dvě torpéda pak zasáhla cíl a tanker těžce poškodila. Hořící loď byla později odtažena do Messiny k opravě. Ponorka musela vzápětí hledat úkryt pod hladinou, protože na ni zaútočily dvě doprovodné italské korvety, které shodily přes 60 hlubinných pum. ORP "Dzik" však šťastně unikl.


Na další plavbě, na kterou vyplula ponorka 8. června k Liparským (Eolským) ostrovům, zaútočil ORP "Dzik" 15. června 1943 neúspěšně třemi torpédy na italskou minolovku "Vieste".
O dva dny později, 17. června 1943, vypálila poblíž mysu Milazzo polská ponorka další tři torpéda na dopravní loď, pravděpodobně však nezasáhla. Nebyl čas zjišťovat výsledky útoku, protože loď doprovázela italská torpédovka "Orione", která okamžitě na ORP "Dzik" zaútočila, naštěstí pro Poláky neúspěšně.


Během následující patroly se ponorka stala částí flotily, zajišťující operaci "Husky" - spojenecké vylodění na Sicílii, které začalo 9. července 1943. Později, 19. července 1943 večer, obdržel kapitan marynarki Romanowski depeši, upozorňující jej na možnou přítomnost italských ponorek v jeho sektoru.
Po půlnoci, 20. července 1943, objevil ORP "Dzik" podmořský objekt, na který vypálil 2 torpéda. Ta naštěstí minula, neboť se o něco později ukázalo, že neznámou lodí byla sesterská britská ponorka HMS "Unshaken".


V průběhu srpnové hlídkové plavby zaútočila polská ponorka (15.8.) na osamělou loď, později velitel ohlásil 2 zásahy, o osudu lodi však nebylo nic známo. Tentýž den večer, 24 Nm východně od Bari, zaútočil ORP "Dzik" na dvě italské lodě "Citta di Spezia" (2474 BRT) a "Goggiam" (1994 BRT). Vějíř čtyř torpéd našel svůj cíl a "Goggiam" dostala zásah. Aby se nepotopila, její velitel nařídil s lodí najet na mělčinu. Loď byla po útoku odepsána jako zničená a vyřazena ze služby.
Při návratu na Maltu, 19. srpna 1943, zahlédl ORP "Dzik" ponořující se velkou ponorku. Velitel nařídil vypálit zbývající dvě torpéda, ale nebyl zaznamenán žádný zásah.



ORP "Dzik" na nedatovaném snímku u břehů Malty



Následující bojová plavba však konečně přinesla dlouho očekávaný úspěch. Kvůli probíhající spojenecké invazi do Itálie měl ORP "Dzik" za úkol blokovat nepřátelskou námořní základnu Bastia na Korsice, aby zabránil německým silám odplout do Itálie. Kapitan marynarki Romanowski usoudil že nejlépe splní daný úkol tak, že se pokusí zabránit jakékoliv lodi opustit přístav.
Operuje poblíž tohoto přístavu, 21. září 1943, využil ORP "Dzik" zmatku, který panoval po spojeneckém náletu a pod hladinou proklouzl do přístavu. Velitel Romanowski spatřil v periskopu dvě velké lodě, vyvázané u nábřeží blízko sebe. Salva 4 torpéd našla svůj cíl a bývalý francouzský parník "Tiberiade" (2696 BRT) a německý tanker "Nicolaus" (původně řecká Nicolaou Ourania - 6486 BRT) klesly na dno přístavu. Jedno z torpéd zasáhlo také nedaleko stojící remorkér "Kraft" (514 BRT) a zničilo jej spolu se čtyřmi vyloďovacími čluny, nacházejícími se poblíž. Po opuštění přístavu zahlédli z ponorky ještě další explozi z místa, kde se obě lodě potápěly.
Následujícího dne večer, 22. září 1943, napadl ORP "Dzik" torpédy skupinu vyloďovacích člunů a pravděpodobně tři z nich potopil, i když při pozdějších průzkumech se tento úspěch polské ponorky ukázal jako diskutabilní.
Při návratu z plavby, ráno 24. září 1943, spatřila hlídka na ORP "Dzik" nedaleko Bastie velkou dopravní loď "Champagne" (9946 BRT). Ponorka vypálila zbývající dvě torpéda a velitel Romanowski po návratu na Maltu ohlasil dva zásahy. Stejný úspěch však v tu samou dobu hlásila britská ponorka HMS "Ultor", takže není jisté, kdo byl skutečným autorem zásahů. Zasažená loď najela na mělčinu a později byla definitivně zničena další britskou ponorkou - HMS "Uproar".
Po návratu z této úspěšné plavby začali Britové přezdívat ORP "Dzik" a její sesterské ponorce ORP "Sokół" "The terrible twins" - Strašlivá dvojčata.


Začátkem listopadu 1943 byl ORP "Dzik" převelen k 1. ponorkové flotile se základnou v Bejrútu. Operačním prostorem se tak stalo Egejské moře, kde bylo úkolem ponorky narušovat a blokovat německou dopravu mezi okupovanými řeckými ostrovy.
Při první bojové plavbě v novém působišti velel ORP "Dzik" dosavadní zástupce velitele - porucznik marynarki Andrzej Kłopotowski, protože Bolesław Romanowski si vybíral dovolenou.
17. listopadu 1943 ORP "Dzik" při plavbě na hladině zahlédl nedaleko řeckého přístavu Monemvasia malou plachetnici. Když loď nereagovala na signál k zastavení, nařídil velitel její potopení palbou z děla.


V prosinci 1943 navštívil ORP "Dzik" v Bejrútu generał Sosnkowski.



Poprvé v novém roce 1944 vyplul ORP "Dzik již 2. ledna a zamířil k ostrovu Lesbos.
O několik dnů později, 7. ledna 1944, vypálila ponorka 4 torpéda na německý parník "Brunhilde" (bývalý řecký parník-5600 BRT), pohybující u ostrova Tenedos a doprovázený německými rychlými čluny. Velitel Romanowski nařídil okamžitě po odpálení torpéd ponoření do větší hloubky, aby předešel protiakci ze strany eskorty. Ačkoliv byl slyšet výbuch, potopení nebo poškození lodi nebylo zjištěno. Naopak, jedno z vypálených torpéd poškodilo vnější uzávěr torpédometu, takže ten zůstal zaplavený.
Následující den, 8. ledna 1944, při večerní plavbě zpět k základně, zahlédla ponorka poblíž ostrova Lesbos třístěžňový řecký škuner "Elleni" (300 BRT). ORP "Dzik" zahájil palbu z děla a kulometů. Řecká loď byla několikrát zasažena, než zastavila a signalizovala, že se vzdává. Do gumových člunů se na palubě ponorky nalodila přepadová skupina a obsadila škuner. Řecká posádka a 10 Němců bylo vzato do zajetí. Jakmile byla plachetnice prázdná, ponorka ji potopila palbou z děla.
9. ledna 1944 pak ORP "Dzik" spatřil další malou plachetní loď. Ponorka signálem nařídila zastavit a na palubu opět vyslala přepadovou skupinu. Polští námořníci nalezli na palubě plachetnice německou munici a řecká posádka vysvětlovala, že Němci je donutili munici přepravit, pod hrozbou zatřelení jejich rodin. Kapitan marynarki Romanowski vysadil řeckou posádku do záchranného člunu a nařídil plachetnici potopit opět palubním dělem.
Do Bejrútu se ORP "Dzik" vrátil až 28. ledna 1944, už bez dalších incidentů.



ORP "Dzik" při návratu z jedné z bojových plaveb



Po nezbytné opravě absolvoval od 8. do 28. února 1944 ORP "Dzik" další dvě plavby, tentokrát však bez úspěchu.
Po návratu byla polská ponorka odvelena zpět na Maltu, kam dorazila 5. března 1944.
Již 11.března však opět vyrazila na moře, tentokrát směr Gibraltar. Zde byla na čas převelena do zálohy a zůstala vyvázána až do dubna 1944.


V dubnu 1944 přišel další rozkaz, na základě kterého se ponorka vrátila zpět do Anglie, konkrétně do přístavu Plymouth.
25. května 1944 ORP "Dzik" odplul do Rothesay a posléze do Londonderry, kde se zúčastnil cvičení jako cílová loď v rámci 7. ponorkové flotily.


Protože dlouhé operační nasazení se podepsalo na technickém stavu ponorky, odplul v srpnu 1944 ORP "Dzik" do Dundee, aby absolvoval nezbytné opravy. Ty trvaly až do prosince a během oprav byl také namontován "šnorchl" - trubice umožňující přísun vzduchu pro dieselové motory ponorky plující v periskopové hloubce.
V listopadu 1944 také vystřídal kapitana marynarki Bolesława Romanowského nový dočasný velitel - porucznik marynarki Tadeusz Novorol.
V prosinci 1944 byly opravy a úpravy ponorky hotovy a ORP "Dzik" se znovu vrátil do služby.



Začátkem ledna 1945 se velitelem ORP "Dzik" stal kapitan marynarki Andrzej Kłopotowski a ponorka vyplula na hlídku do oblasti Skagerraku. Nedosáhla však žádného úspěchu.
Od února 1945 až téměř do konce války se ORP "Dzik" zúčastnil několika bojových plaveb a také cvičení s hladinovými plavidly a letadly.


Po ukončení bojových operací po 8. květnu 1945 byl ORP "Dzik" odvelen na základnu West Hartlepool a vyvázán u nábřeží. Na této základně zůstala ponorka nečinně až do dubna následujícího roku.


V dubnu 1946 ORP "Dzik" odplul do Harwich, kde se setkal s dalšími polskými ponorkami - ORP "Wilk" a ORP "Sokół" a společně byly vyvázány u boku torpédoborce ORP "Burza", který v té době plnil funkci plovoucí ponorkové základny.
V červenci 1946 pak Britové nařídili navrácení všech zapůjčených a pronajatých lodí zpět Royal Navy.
V srpnu 1946 ORP "Dzik" odplul do Portsmouth, kde úspěšná kariéra ponorky v exilovém Polském válečném námořnictvu skončila. 25. srpna 1946 byla spuštěna ze stožárku lodi polská vlajka a ponorka se opět oficiálně vrátila do Royal Navy. Polská vlajka, vlajka "Jolly Roger" s vyobrazenými válečnými úspěchy ponorky a také kovová písmena, tvořící na věži nápis "Dzik" byla Poláky uchována a v současné době se nacházejí v Muzeu Marynarki Wojennej v Gdyni.



Již v září 1946 však Britové ponorku pronajali nově vznikajícímu námořnictvu Dánska.
V říjnu 1946 ponorka připlula do Kodaně.


Po nezbytných opravách byla ponorka 16. června 1947 přejmenována na "U-1" a zavlála nad ní dánská vlajka.
Během července a srpna 1947 pobývala opět v Portsmouth, kvůli odpovídajícímu vyškolení nové posádky.
V září 1947 pak "U-1" spolu se zásobovací lodí "Tyr" navštívila švédské přístavy Stockhlom a Karlskrona.


Během roku 1948 ponorka "U-1" vyplouvala na cvičné a hlídkové plavby.


Na přelomu léta a podzimu roku 1949 strávila ponorka tři týdny na moři, aniž se jedinkrát spojila se břehem.


1. dubna 1951 došlo ke změně jména a z "U-1" se stala "Springeren".
V květnu 1951 se "Springeren" spolu s další dánskou ponorkou "U-2" a zásobovací lodí "Ryt" zúčastnila společného cvičení dánské a norské flotily. Lodě společně navštívily Kristiansand.
Během dalšího společného cvičení v říjnu a listopadu 1951 "Springeren" zavítala do norských přístavů Stavanger a Horten.


Červen 1952 strávila ponorka na moři při cvičení dánského loďstva. Během plavby navštívila také britské přístavy Portsmouth a Portland.
V říjnu a listopadu 1952 se posádka ponorky "Springeren" školila v Joint Anti Submarine School v severoirském Londonderry. Ponorka také navštívila základnu 3. ponorkové flotily v Rothesay a Belfast.


Během roku 1953 bylo z ponorky odstraněno palubní dělo a kulomety a také znovu zabudován "šnorchl", který byl po ukončení války demontován.



ponorka "Springeren" (ex.ORP "Dzik") s již odstraněným palubním dělem při jedné z cvičných plaveb



Během června a července 1954 absolvovala "Springeren" dlouhou cvičnou plavbu, spojenou s návštěvou přístavů Kodaň-Penland Frith-Londonderry-Rothesay a holandský Den Helder. Přes Kielský kanál se pak vrátila zpět do Kodaně.


V srpnu 1955 přivítali dánskou ponorku ve švédském Stockholmu.


Během března a dubna 1956 navštívila flotila dánských lodí, spolu s ponorkou "Springeren", norské základny Stavanger, Kristiansand, Horten a Oslo.


Rok 1957 byl posledním rokem služby ponorky "Springeren" v dánském loďstvu. Během plavby v březnu a dubnu loď navštívila britské základny Portland a Portsmouth, už v listopadu se pak vydala na svou poslední plavbu pod dánskou vlajkou do Portsmouthu. Zde byla 19. listopadu 1957 předána zpět Royal Navy.


Během dubna 1958 se uzavřely osudy úspěšné ponorky, která postupně sloužila pod vlajkou tří států a loď byla rozebrána a sešrotována.



velitelé ORP "Dzik"
kapitan marynarki Bolesław Romanowski (28. srpen 1942 - listopad 1944)
porucznik marynarki Tadeusz Novorol (listopad 1944 - leden 1945)
kapitan marynarki Andrzej Kłopotowski (leden 1945 - 25.srpen 1946)



zdroje:
www.marynarkawojenna.pl/start_n.htm
http://en.wikipedia.org
http://uboat.net
www.polishnavy.pl
http://home.cogeco.ca/~gchalcraft/sm/page6.html
www.adjunct.diodon349.com
graptolite.net
www.navalhistory.dk
URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Dzik-t38862#257818Verze : 0