Main Menu
User Menu

CZK - CAP-6 (cisternový automobil)

CAP-6


Cisternový automobilový plnič CAP-6 je určen k doplňování paliva (motorová nafta nebo automobilový benzín) a motorových olejů pozemní motorové technice. Prostředek může také sloužit k dopravě, skladování, přečerpávání pohonných hmot a ohřevu olejů. Cisterna je vybavena dvoukomorovou nádrží vyrobenou z polyesterového skelného laminátu o tloušťce 6,3 mm.


Vývoj realizoval ZTS VVÚ Košice v první polovině osmdesátých let. Do výzbroje ČSLA byly CAP-6 zaváděny od roku 1986. Mezi léty 1986 až 1989 byly vyrobeno celkem 74 vozidel.Uživatelé: Československo (ČR / SR)
Technicko-taktická data
Podvozek: T-815 VP11 20 235 6x6.1R


Pohotovostní hmotnost: 15 100 kg
Užitečné zatížení: 5 900 kg
Celková hmotnost: 21 000 kg


Rozměry:
- délka: 8 450 mm
- šířka: 2 500 mm
- výška: 3 240 mm
- rozvor: 3 270 mm - 1 450 mm
- světlá výška: 410 mm


Brodivost: 1,4 m


Pohonná jednotka:
- typ: T 3-930-31
- maximální výkon: 235 kW při 2 200 ot/min
- zdvihový objem motoru: 19 000 cm3


Maximální rychlost: 70 km/h


Skutečný objem:
- nádrže: 6 000 l
- první komory: 4 170 l
- druhé komory: 1 830 l


Čerpadlo:
- typ: 100-S-LVN-4/IV-D-10, odstředivé, samonasávací, horizontální s mechanickými ucpávkami
- průtok: 10 l/s
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAP-6-cisternovy-automobil-t38677#146423Verze : 0
MOD
Automobilová cisterna na PH Tatra 815 CAP 6
(Skratka : T - 815 CAP 6)


Určenie : Terénna automobilová cisterna na prečerpávanie, prepravu a výdaj meranými, filtrovanými pohonnými hmotami a prepravu, ohrev a výdaj meraného množstva oleja do pozemnej motorovej techniky.


PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE


Nádrž : skutočný objem nádrže 6 000 litrov
I. komora 4 170 litrov
II. komora 1 830 litrov
užitočný objem nádrže 5 830 litrov
I. komora 4 050 litrov
II. komora 1 780 litrov


Pozostáva s polyesterového skleného laminátu o hrúbke 6,3 mm , v spodnej časti opatrenej pomocným rámom a vo vnútri jednou stenou rozdelená na dve samostatné komory . Každá s komôr má vlastný prielez opatrený priskrutkovaným vekom s malým odklopným vekom Js 200 a nepriebojnou poistkou a armatúrou s mernou tyčou. V spodnej časti komôr sú kalníky s pätnými ventilmi. Výšku hladiny v každej komore sníma vlastný plavákový hladinomer LUN .


Čerpacia skupina : - hydrodynamické, odstredivé, samonasávacie, článkové, 4- stupňové s mechanickými upchávkami typu 100 - SLVN - IV / 4 - D - 10 .
Poháňané motorom automobilu pomocou zubového hydromotoru cez pružnú spojku. Menovitý prietok Q = 600 l / min. pri menovitých otáčkach 1 250 ot / min. Merná energia v sacej vetve Ys = 69 J / kg , merná energia vo výtlačnej vetve Yv = 590 J / kg .
- pružinový prepúšťací ventil


Merná skupina : - lamelový prietokový merač s ukazovateľom okamžitého prietoku, typ 9301.80 s presnosťou ± 0,5 %
- odlučovač vzduchu a pár
- priehľadítko


Filtračná skupina : - hrubý sieťový filter nachádzajúci sa na sacej vetve
- veľkopovrchový filter ZŤS s účinnosťou 5-10 μm


Výdajná skupina : - tvoria ju 4 hydraulicky navíjané bubny s hadicami Js 38 mm - 9 m so Stop pištoľami a jedným ručne navýjaným samospádovým bubnom s hadicou Js 20 mm - 6 m so stop pištoľou.


Jednotka ohrevu a výdaja oleja je umiestnená v zadnej časti vozidla v tepelne izolovanej skrini nadstavby.
Tvorí ju ocelová nádrž na 420 litrov oleja v ktorej sa nachádza výmeník tepla a elektrický ohrievač. Na ohrev oleja slúži naftový ohrievač, typ 35 CON-V. Výdaj zabezpečuje čerpadlo Afü 2,5/16 poháňané hydromotorom a dva bubny na ktorých sú hadice Js 13 mm - 9 m a výdajnými pištoľami s prietokomerom.


Hydraulický systém tvorí skupina hydromotorov ktoré poháňajú čerpadlá na PH, olej a navíjacie bubny hadíc. Zdrojom tlaku hydraulickej kvapaliny je tandemové zubové čerpadlo poháňané motorom strojového spodku.vozidla.


Pneumatická sústava : slúži k rozvodu stlačeného vzduchu so vzduchojemu do jednotlivých pneumatických válcov pre ovládanie armatúr čerpacej, mernej, filtračnej a výdajnej skupiny.


Pre prepravu špeciálnych kvapalín sú v ľavej a pravej prednej skrini plniča umiestnené vysúvacie zariadenia na uloženie 12 kanistrov na PHM.


Menovitá svetlosť pripojovacích armatúr Js 80 so závitom G 3 1/2 .


Menovité rozmery celého vozidla : dĺžka 8 450 mm
šírka 2 500 mm
výška 3 240 mm
Hmotnosť :
pohotovostná 14 100 kg
celková 19 800 kg
Počet osôb pre obsluhu 1zdroj. arch.
CZK - CAP-6 (cisternový automobil) -


CZK - CAP-6 (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CAP-6-cisternovy-automobil-t38677#215558Verze : 0
U cisternového automobilu - plniča pozemnej motorovej techniky na CAP-6 na podvozku T-815 VP 11 6x6.1R je okrem plnenia PHM zabezpečené aj plnenie olejových náplní techniky.


Funkciu plniča olejov zabezpečuje olejová skupina účelovej nadstavby. Je to vo svojej podstate samostatná časť nadstavby tvorená nádržou, čerpacou, meracou a výdajnou skupinou a zariadením na ohrev oleja.


Nádrž je z oceľového plechu štvorcového prierezu izolovaná polyuretanovými doskami. V nádrži sú výmenníky tepla, pričom teplonosné médium je vyhrievané naftovým ohrievačom so samostatnou nádržou motorovej nafty. Za jazdy je možný ohrev oleja, zabezpečujúci jeho čerpateľnosť, elektrickým vykurovacím telesom napájané z akumulátorových batérií podvozku automobilu. Na sledovanie naplnenosti nádrže je vyvedená priehľadná trubička stavoznaku so stupnicou.


Na čerpanie oleja sa používa hydraulické zubové čerpadlo Afü 2,5/16 s prietokom 22l/min a prevádzkovým tlakom 1MPa. Zdrojom tlaku hydraulického rozvodu spoločného pre olejovú časť a časť PHM je zubové čerpadlo poháňané od pomocného pohonu podvozku spojovacím hriadeľom.


Meracia a výdajná skupina sú spojené. Na navíjacích bubnoch sú dve hadice DN 13 s dĺžkou po 9 m, prietokové meradlá sú umiestnené na výdajných pištoliach. Pri použití jednej hadice je výdajný prietok 12 l/min, pri dvojici 20 l/min. Navíjanie hadíc je zabezpečené mechanicky pomocou napnutej pružiny.


Ovládanie je riešené z centrálneho ovládacieho panela spoločného pre účelovú nadstavbu PHM a oleja.


Zdroj: plk. Ing. Stanislav Srnský a kol., Příručka pro Řidiče cisternových automobilů na PHM, Naše vojsko Praha 1989
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAP-6-cisternovy-automobil-t38677#208358Verze : 0
MOD
Cisternový automobilový plnič CAP-6 zabezpečuje:
- plnenie nádrže nástavby vlastným čerpadlom filtrovanými a meranými pohonnými hmotami,
- plnenie nádrže nástavby cudzím čerpadlom (spodom, alebo zvrchu),
- výdaj meraných a filtrovaných pohonných hmôt do palivových nádrží motorovej techniky z nárže nástavby a z cudzích nádrží,
- výdaj pohonných hmôt z druhej komory nádrže samospádom,
- prečerpávanie meraných a filtrovaných pohonných hmôt medzi dvoma cudzími nádržami (bez priechodu nádžou nástavby),
- odsávanie pohonných hmôt z palivových nádrží motorovej techniky a z ýtlačnej vetvy nástavby,
- plnenie oleja v nádrži vlastným, alebo cudzím čerpadlom,
- miešanie oleja v nádrži pri jeho ohreve,
- výdaj ohriateho, meraného a filtrovaného oleja z nádrže nastavby do mazacích sústav motorov vlastným čerpadlom (výdaj je možný aj do sudov a kanistrov).


Pre výdaj PHM slúži 5 výdajných hadíc. Z toho 4 hadice DN 32 s dĺžkou po 9 m (pre dopĺňanie tankovej techniky) slúžia pre hlavnú náplň PHM, piata hadica DN 25 s dĺžkou 3 m umožňuje výdaj samospádom ďalšieho druhu PHM. Cievky pre navinutie výdajných hadíc DN 32 sú poháňané hydraulicky. Výdaj oleja je popísaný v predchádzajúcom príspevku.


Zdroj: plk. Ing. Stanislav Srnský a kol., Příručka pro Řidiče cisternových automobilů na PHM, Naše vojsko Praha 1989
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAP-6-cisternovy-automobil-t38677#208361Verze : 0
MOD
...
CZK - CAP-6 (cisternový automobil) - (ATM)

(ATM)
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAP-6-cisternovy-automobil-t38677#146425Verze : 0
MOD
CAP-6 byly také nasazeny u československého protichemického praporu v rámci operací Pouštní štít / Pouštní bouře v roce 1990/1991.
CZK - CAP-6 (cisternový automobil) - V saudsko-arabské poušti... (ATM)

V saudsko-arabské poušti... (ATM)
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAP-6-cisternovy-automobil-t38677#247719Verze : 0
MOD
CAP-6 (VPZ 407 97-49) z výzbroje 141. zásobovacího praporu podřízeného 14. brigádě logistické podpory, červen 2006.
CZK - CAP-6 (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CAP-6-cisternovy-automobil-t38677#291248Verze : 0
MOD
Jeden z prvních vyrobených CAP-6 (prototyp ?) zachycený ve společnosti dvojice tanků T-55A (věžová čísla 534 a 600), zima 1986.
CZK - CAP-6 (cisternový automobil) - (Týl a zásobování)

(Týl a zásobování)
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAP-6-cisternovy-automobil-t38677#294371Verze : 0
MOD
CAP-6 (VPZ 385 60-26) z výzbroje 141. zásobovacího praporu na akci Cihelna 2006.
CZK - CAP-6 (cisternový automobil) - Vlastní foto z 12. srpna 2006.

Vlastní foto z 12. srpna 2006.
URL : https://www.valka.cz/CZK-CAP-6-cisternovy-automobil-t38677#332986Verze : 0
CAP-6 vo výzbroji OSSR


Zdroj: mosr.sk

CZK - CAP-6 (cisternový automobil) -


CZK - CAP-6 (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-CAP-6-cisternovy-automobil-t38677#402396Verze : 1
MOD