Main Menu
User Menu
Reklama

SVK - 2A46MS (125 mm tankový kanón)

125 mm Modernizovaný tankový kanón 2A46MS pre T-72 M2 / PT-91M Pendekar


2A46MS - tankový kanón s hladkým vývrtom hlavne, modernizácia pôvodne sovietskeho tankového kanóna 2A46. Kanón 2A46MS bol pôvodne určený pre slovenský modernizovaný tank T-72 M2 s cieľom zvýšiť jeho bojovú efektívnosť a presnosť streľby. Okrem T-72M2 mal aj exportné úspechy - poľský tank PT-91M Pendekar pre Malajziu.


Modernizácia zvyšuje pravdepodobnosť zásahu cieľa prvou ranou.
Modernizácia vychádza z pôvodného kanóna 2A46 s nasledovnými konštrukčnými úravami:
- zosymetrizovaním konštrukcie zadku hlavne,
- zmenšením odporu záklzovej brzdy v čase pohybu strely v hlavni,
- posunom osi záklzovej brzdy pod os hlavne v odmerovej rovine,
- použitím dvoch proti sebe pôsobiacich vratníkov a zmena ich polohy nad os hlavne


Modernizácia zvýšila pravdepodobnosť zásahu oproti pôvodnému kanónu o 23% (podľa Konštrukta Defence Trenčín)
URL : https://www.valka.cz/SVK-2A46MS-125-mm-tankovy-kanon-t38584#145912Verze : 0
MOD
foto
URL : https://www.valka.cz/SVK-2A46MS-125-mm-tankovy-kanon-t38584#145914Verze : 0
MOD
Modernizovaný 125 mm kanón 2A46 MS
Cieľom modernizácie sa stalo zvýšenie presnosti streľby tankového kanónu 2A46. Trenčianska firma Konštrukta Defence, ktorá bola realizátorom sa rozhodla riešiť tento problém minimalizáciou úsťového rozruchu kanónu. V prvej fáze vývojových prác sa analyzovali pomery na TK 2A46 z hľadiska úsťového rozruchu. Na základe výsledkov sa navrhlo a zrealizovalo optimálne riešenie modernizácie TK tak, aby sa znížil jeho úsťový rozruch a zvýšila jeho presnosť. Dosiahlo sa to prekonštruovaním brzdovratného zariadenia a zosymetrizovaním konštrukcie zadku hlavne tak, aby sa znížilo výsledné momentové pôsobenie na hlaveň počas pohybu strely v hlavni. S prototypom kanóna 2A46 MS pod označením YA1, zalafetovaným do tanku T-72 sa vykonali porovnávacie strelecké skúšky s tankom T-72 s pôvodným kanónom 2A46. Na základe výsledkov streleckých skúšok sa potom vyhodnocovala pravdepodobnosť zásahu cieľa (tanku T-72) prvým výstrelom z tanku T-72 s použitím TK 2A46 aj 2A46 MS. Pravdepodobnosť zásahu prvým výstrelom sa s použitím kanóna 2A46 MS zvýšila o 23% v porovnaní s pôvodným TK 2A46, pričom efektívnou súčinnosťou so systémom riadenia paľby táto hodnota ešte narastá.
URL : https://www.valka.cz/SVK-2A46MS-125-mm-tankovy-kanon-t38584#154611Verze : 0
MOD