Main Menu
User Menu

Pekingský vojenský okruh [1955-2016]

Beijing Military District / Beijing Junqu

     
Název:
Name:
Pekingský vojenský okruh
Originální název:
Original Name:
Beijing Junqu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1955
Předchůdce:
Predecessor:
Severočínský vojenský okruh
Datum zániku:
Disbanded:
01.02.2016
Nástupce:
Successor:
Střední vojenské velitelství
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1955-01.02.2016 Peking, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pekingsky-vojensky-okruh-1955-2016-t38450#556139Verze : 4
MOD
Veliteľstvo: Peking


Oblasť zodpovednosti: Beijing, Tianjin, provincie Hebei a Shanxi, autonómna oblasť Vnútorné Mongolsko


Úloha: ochrana oblasti zodpovednosti a čínsko-mongolskej hranice.


Podriadené zväzy a zväzky:


24. armádny zbor (24th Group Army) Chengde, Heibei
- 1. tanková divízia (1st Armoured Division) Tianjin
- 70. motorizovaná divízia (70th Motorised Infantry Division) Chengde, Hebei
- 71. motorizovaná divízia (71st Motorised Infantry Division) Chengde, Hebei
- 12. delostrelecká brigáda (12th Artillery Brigade) Changli, Hebei
- protilietadlová delostreecká brigáda (AAA Brigade) Qinhuangdao, Hebei


27. armádny zbor (27th Group Army ) Shijiangzhuang, Hebei
- 13. tanková brigáda (13 Armoured Brigade) Zhanhuang, Hebei
- 80. motorizovaná brigáda (80th Motorised Infantry Brigade) Luquan, Hebei
- 81. motorizovaná brigáda (81st Motorised Infantry Brigade)
- 235. motorizovaná brigáda ä235th Motorised Infantry Brigade) Xingtai, Hebei
- delostrelecká brigáda (Artillery Brigade) Handan, Hebei
- protilietadlová raketo-delostrelecká brigáda (Air Defence Brigade (SAM/AAA)) Shijiazhuang, Hebei


38. armádny zbor (38th Group Army) Baoding, Hebei
- 6. tanková divízia (6th Armoured Division) Beijing (Nankou)
- 112. mechanizovaná divízia (112th Mechanised Infantry Division) Xingsheng, Hebei
- 113. mechanizovaná divízia (113th Mechanised Infantry Division) Baoding, Hebei
- 114. motorizovaná divízia (114th Motorised Infantry Division) Taihangshan, Hebei
- 8. vrtuľníkový zbor vojskového letectva (8th Army Aviation Group (Helicopter)) Hebei, Baoding
- 6. delostrelecká brigáda (6th Artillery Brigade) Beijing (Pinggu County)
- 4. protilietadlová raketová brigáda (4th Surface-to-Air Missile Brigade) Taiyuan, Shanxi


63. armádny zbor (63rd Group Army) Taiyuan, Shanxi
- tanková brigáda (Armoured Brigade) Yuncheng, Shanxi
- 82. motorizovaná brigáda (82nd Motorised Infantry Brigade) Datong, Heibei
- 187. motorizovaná divízia (187 Motorised Infantry Division)
- 188. motorizovaná brigáda (188th Motorised Infantry Brigade) Xinhou, Shanxi
- 16. delostrelecká brigáda (16th Artillery Brigade) Xiaoyi, Shanxi
- protilietadlová delostrelecká brigáda (AAA brigade) Taiyuan, Shanxi


65. armádny zbor (65th Group Army) Zhangjiakou, Hebei
- 207. tanková brigáda (207th Armoured Brigade)
- 193. motorizovaná divízia (193rd Motorised Infantry Division (′Red Army 1 Division′)) Xuanhua, Hebei
- 194. moorizovaná brigáda (194th Motorised Infantry Brigade) Huaian, Hebei
- 195. motorizovaná brigáda (195th Motorised Infantry Brigade)
- 4. vrtuľníkový zor vojskového letectva (4th Army Aviation Group (Helicopter))
- 14. delostrelecká divízia (14th Artillery Division) Huailai, Hebei
- protilietadlová delostrelecká brigáda (AAA Brigade) Zhangjiakou, Hebei


Posádka Beijing (Beijing Garrison)
- 1. posádková divízia (1st Garrison Division) Beijing City
- 2. posádková divízia (2nd Garrison Division) Beijing City
- 3. posádková divízia (3rd Garrison Division), Beijing (Shunyi)


Posádka Tianjin (Tianjin Garrison)
- posádková divízia (Garrison Division) Tianjin
- 196. mechanizovaná brigáda (196th Mechanised Brigade) Tianjin (Yangcun)


Priamo podriadené jednotky (Units Directly Subordinated to MR)
- skupina špeciálnych operácií (MR Special Operations Group) Beijing - súčasť síl rýchlej reakcie
- 2. pluk protichemickej ochrany (2nd Chemical Defence Regiment) Beijing (Fangshan)


Vojenský obvod Vnútorné Mongolsko (Inner Mongolia Military District)
- 205. motorizovaná brigáda (205 Motorised Infantry Brigade) Chifeng, Inner Mongolia
- pluk obrany hraníc (Border Defence Regiment)


Vojenský obvod provincia Hebei (Hebei Provincial Military District)


Vojenský obvod provincia Shanxi (Shanxi Provincial Military District)


Poznámky:
24. armádny zbor a 63. armádny zbor sú v programe rušenia z dôvodu znižovania početných stavov vojsk (od roku 2004)


38. armádny zbor je zaradený medzi sily rýchlej reakcie
4. plrb patrí medzi elitné jednotky PVO, je vyzbrojená 2x oddiel HQ-61A, 2x oddiel HQ-7 a oddiel Tor-M1 (SA-15)
URL : https://www.valka.cz/Pekingsky-vojensky-okruh-1955-2016-t38450#145721Verze : 0
MOD
Mapa
URL : https://www.valka.cz/Pekingsky-vojensky-okruh-1955-2016-t38450#145770Verze : 0
MOD