Main Menu
User Menu

Janoušek, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Janoušek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Janoušek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
RNDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.10.1893 Přerov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.10.1971 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:

A/M Karel Janoušek arm. gen. RNDr., KCB

👤Joey Pytlák Říha 🕔02.05.2007

Když se tady u nás na Černém Mostě rozhlédnu a přečtu si názvy ulic, vidím jedno zajímavé jméno vedle druhého. Samí hrdinové. Ocelka, Breitcetl, Bryks, Dygrýn, František, Vašátko, Valenta, Maňák... Letci, kteří za druhé světové války bojovali v řadách RAF proti nenáviděnému nepříteli, za osvobození vlasti, za demokracii, ideály Masaryka a Beneše, za návrat do svých domovů. Jim všem pak vévodí jméno jediného československého leteckého maršála, muže, který po celých pět válečných let prakticky vedl naše letectvo ve Velké Británii a který pomohl budovat jeho slávu a jméno naší Československé republiky, A/M RNDr. Karla Janouška, KCB...

Zobrazit celý článek
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Janousek-Karel-t38340#145162Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Janoušek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Janoušek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.07.1912 Státní reálné gymnasium, Přerov
DD.10.1912-DD.06.1913 Obchodní akademie, abiturientský kurs, Přerov
DD.10.1936-DD.07.1939 Universita Karlova, přírodovědecká fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1915-DD.04.1916 Škola jednoročních dobrovolníků, Opava
DD.03.1917-DD.05.1917 Důstojnický kurs, Běreznaja
DD.10.1920-DD.10.1921 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.10.1921-DD.09.1923 Válečná škola, Praha
DD.01.1933-DD.12.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
DD.11.1947-DD.03.1948 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.08.1917 praporčík ruské armády
07.02.1918 praporčík legií
14.08.1918 poručík legií
06.01.1919 kapitán legií
20.05.1920 kapitán pěchoty
02.12.1921 štábní kapitán pěchoty
29.09.1923 štábní kapitán generálního štábu
02.12.1926 major generálního štábu
29.12.1928 podplukovník generálního štábu
01.07.1933 plukovník letectva
26.12.1936 brigádní generál
12.07.1940 letecký komodor britského Královského letectva
31.12.1940 letecký vicemaršál britského Královského letectva
15.03.1945 divisní generál
14.05.1945 letecký maršál britského Královského letectva
01.06.1948 výslužba
02.12.1991 armádní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
08.07.1926-00.10.1926 Velitel : II. peruť leteckého pluku 3
28.02.1929-31.08.1929 Velitel : II. peruť leteckého pluku 3
00.11.1929-00.12.1930 Velitel : III/1. oddělení /letecké/
00.12.1930-01.11.1931 Velitel : Letecký pluk 6
01.11.1931-00.02.1933 Velitel : Letecký pluk 1
00.09.1933-00.12.1933 Velitel : Letecký pluk 1
01.01.1934-22.12.1936 Velitel : Velitelství zemského letectva v Praze
22.12.1936-25.09.1938 Velitel : Velitelství zemského letectva v Praze
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Velitelství letectva I. armády
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : Úřad letecké služby I. armády
DD.10.1938-14.03.1939 Velitel : Velitelství zemského letectva v Praze
12.07.1940-15.03.1945 Velitel : Inspektorát československého letectva
15.03.1945-DD.10.1945 Velitel : Inspektorát československého letectva

Ručně vyplněné položky:
DD.06.1915-DD.11.1915 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 1, Opava
DD.11.1915-DD.04.1916 vojenské studium, Opava
DD.04.1916-DD.07.1916 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 57, italské a východoevropské válčiště
02.07.1916-02.07.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.07.1916-DD.08.1916 ruský zajatecký tábor
DD.08.1916-DD.10.1916 dobrovolník srbského 8. dobrovolnického pluku, Oděsa
DD.10.1916-DD.03.1917 dobrovolník 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.05.1917 vojenské studium, Běreznaja
DD.05.1917-DD.07.1917 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.09.1917 nemocniční ošetřování
DD.09.1917-DD.02.1918 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.02.1918-DD.08.1918 zástupce velitele pěší roty 1. československého střeleckého pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.10.1918 velitel pěší roty Kazaňského praporu, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.02.1920 velitel pěší roty 1. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.02.1920-DD.05.1920 repatriační dovolená
DD.05.1920-DD.07.1920 velitel praporu 2. československého střeleckého pluku, Dobšiná
DD.07.1920-DD.10.1920 pobočník velitele Pěší brigády 22, Košice
DD.10.1920-DD.09.1923 vojenské studium, Praha
DD.09.1923-DD.02.1924 důstojník Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.02.1924-DD.01.1925 učitel Učiliště pro letectvo, Cheb
DD.01.1925-DD.06.1925 velitel kursu Učiliště pro letectvo, Cheb
DD.06.1925-DD.07.1926 velitel oddílu Učiliště pro letectvo, Cheb
DD.07.1926-DD.02.1927 zástupce velitele Leteckého pluku 3, Nitra
DD.02.1927-DD.09.1928 zástupce velitele Učiliště pro letectvo, Cheb
DD.09.1928-DD.11.1928 zástupce velitele Leteckého pluku 3, Piešťany
DD.11.1928-DD.03.1929 důstojník III. oddělení /leteckého/ ministerstva, Praha
DD.03.1929-DD.01.1930 velitel peruti Leteckého pluku 3, Vajnory
DD.01.1930-DD.01.1931 přednosta III./1. oddělení /leteckého/ ministerstva, Praha
DD.01.1931-DD.11.1931 velitel Leteckého pluku 6, Kbely
DD.11.1931-DD.01.1933 velitel Leteckého pluku 1, Kbely
DD.01.1933-DD.12.1933 vojenské studium, Praha
DD.12.1933-DD.09.1938 velitel Velitelství zemského letectva v Praze
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel letectva I. armády, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.08.1939 velitel Velitelství zemského letectva v Praze
15.11.1939-15.11.1939 odchod do exilu
DD.12.1939-DD.03.1940 přednosta III. odboru /leteckého/ Československé vojenské správy, Paris
DD.03.1940-DD.06.1940 pověřen výstavbou Československého leteckého výcvikového střediska, Cognac
DD.07.1940-DD.10.1945 velitel Inspektorátu československého letectva, London
DD.10.1945-DD.02.1947 podnáčelník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.02.1947-DD.02.1948 inspektor Inspektorátu protiletecké ochrany, Praha
Vyznamenání:
Awards:

17.10.1917

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Medaile za vojenské zranění
Medal of Wounded
Insigne des blessés militaires
-

14.03.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

23.03.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

27.05.1920

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1928

Kříž dobrovolného bojovníka 1914-1918
Combatant Volunteer Cross 1914-1918
Croix du combattant volontaire 1914-1918
-

DD.MM.1928

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1934

Řád polského znovuzrození - komandér
Order of Polonia Restituta 3- Commander
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski
-

DD.MM.1937

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

DD.MM.1937

Řád Jugoslávské koruny 3. třída
Order of Yugoslav Crown 3rd Class
Orden Jugoslavenske krune 3 stepen
-

DD.MM.1941

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1945

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Záslužná legie komandér (2. třída)
Legion of Merit Commander (2nd Class)
-

DD.MM.1946

Řád partyzánské hvězdy 1. třídy
Order of Partisan Star 1st Class
Orden partizanske zvezde sa zlatnim vencem
-

DD.MM.1946

Řád za chrabrost
Order of Bravery
Orden Za hrabrost
-

DD.MM.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1947

Pamětní odznak druhého národního odboje
The Commemorative medal of the Second National Revolt
-

DD.MM.1947

Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
-

DD.MM.1947

Řád Sv. Olafa komandér s hvězdou (2. třída)
Order of St. Olaf Commander with Star (2nd Class)
Sanct Olavs Orden
-

28.10.2016

Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 1st Class Military Division
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina
in memoriam

Poznámka:
Note:
Pamětní odznak generála Karla Janouška
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
zpravy.idnes.cz
URL : https://www.valka.cz/Janousek-Karel-t38340#375259Verze : 1
MOD
Narozen 30. 10. 1893 v Přerově
zemřel 27. 10. 1971 v Praze

Legionář, důstojník prvorepublikové armády, za války inspektor čc. letectva v Anglii, dosáhl britské hodnosti Air Marschal (A/M) a byl vyznamenám Lázeňským řádem (KCB - Knight Commander of the Most Honourable Order of the Bath). Po roce pronásledován komunistickým režimem a v roce 1949 odsouzen na 19 let těžkého žaláře. Amnestován byl v roce 1960, plně rehabilitován až po roce 1989.
In memoriam byl v roce 1991 povýšen do hodnost armádního generála.
Pohřben na libeňském hřbitově Na Korábě.

Literatura:
Rajlich, Jiří: Jediný československý maršál (JOTA, Brno 2002)
URL : https://www.valka.cz/Janousek-Karel-t38340#152593Verze : 0
...
URL : https://www.valka.cz/Janousek-Karel-t38340#169694Verze : 0
Janoušek začínal v čs.armádě jako důstojník pěchoty a k letectvu přestoupil, až v roce 1924.Letcem byl spíše podprůměrným o to více vynikal v taktice a v organizaci.V roli pozorovatee se zůčastnil i závodu Malé dohody na kterém obsadil 18.místo.Vzhledem k tomu, že absolventů Válečné školy bylo u letectva minimum ,tak jeho karierní postup byl poměrně rychlý. Za mobilisace velel leteckým silám 1. armády o síle 24 letek (9 stíhacích,7 pozorovácích,4 zvědné,3 bombardovací a 1 kurýrní).
Jeho služební hodnocení z období mobilisace vyhotovené koncem roku 1938 a podepsané zemským vojenským velitelem v Čechách, armádním generálem Sergejem Vojcechovským, znělo:,,Osvědčil se velmi dobře. Je energický, iniciativní a rozhodný."


Rajlich, Jiří: Jediný československý maršál (JOTA, Brno 2002)
URL : https://www.valka.cz/Janousek-Karel-t38340#204026Verze : 0