Main Menu
User Menu

Kaplanová-Halbrštátová, Jarmila

     
Příjmení:
Surname:
Halbrštátová-Kaplanová
Jméno:
Given Name:
Jarmila
Jméno v originále:
Original Name:
Jarmila Halbrštátová-Kaplanová
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník v.v.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.04.1924 Hylváty1) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.12.2020 Praha
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- podľahla v Ustřední vojenské nemocnici v Prahe na následky COVID-19
- v niektorých prameňoch uvádzaná s priezviskom Habrštátová
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Klůc, Jiří: Jarmila Halbrštátová-Kaplanová (1924-2020), Historie a vojenství 2021 / 02
www.pametnaroda.cz
www.statnivyznamenani.cz
URL : https://www.valka.cz/Kaplanova-Halbrstatova-Jarmila-t38333#673674Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Halbrštátová-Kaplanová
Jméno:
Given Name:
Jarmila
Jméno v originále:
Original Name:
Jarmila Halbrštátová-Kaplanová
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1945 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.1968 major v.v.
DD.MM.2000 podplukovník v.v.
DD.MM.2010 plukovník v.v.
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR zdravotníčka, 1. pěší rota
DD.MM.1943-DD.MM.RRRR radiotelegrafistka, 2. baterie, I. dělostřelecký oddíl, 1. československá samostatná brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.1946 inštruktor výcviku bezmotorového lietania, Velitelství letectva 3. oblasti
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1943

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

09.05.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

06.10.1959

Dukelská pamětní medaile
Commemorative Medal of the Dukla Battle
číslo matriky 8126

28.10.2019

Medaile Za hrdinství
Medal for Heroism
-

11.11.2019

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with clap SSSR

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

Poznámka:
Note:
1) Dnes časť mesta Ústí nad Orlicí

kmeňové číslo, dátum a miesto odvodu: 885/ž a 714/D, 16.06.1942 Buzuluk
Zdroje:
Sources:
Klůc, Jiří: Jarmila Halbrštátová-Kaplanová (1924-2020), Historie a vojenství 2021 / 02
www.pametnaroda.cz
www.statnivyznamenani.cz
https://www.vuapraha.cz/soldier/20478558
ct24.ceskatelevize.cz
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Kaplanova-Halbrstatova-Jarmila-t38333#673675Verze : 0
MOD
Jarmila Halbrštátová, rozená Kaplanová se narodila v obci Hylváty (dnes součást města Ústí nad Orlicí) kovárškému pomocníkovi Františkovi Kaplanovi a jeho ženě Alžbětě, rozená Černá.


V obci byla silná německá menšina, proto Jarmila vychodila německou obecní školu. V době hospodářské krize její otec přišel o práci, proto se rozhodl odejít do Sovětského svazu. Jarmilu vychovávala babička do věku dvanácti let. Poté odjela za rodiči do Sovětského svazu - do města Šachty v rostovské oblasti. Tam pokračovala ve studiu na sovětské střední škole. Po skončení školy měla Jarmila zájem studovat v Moskvě tlumočnictví.


Po útoku Německa na Sovětský svaz jarmilu jako držitelku protektorátního pasu, a tedy občanku nepřátelského státu, na rodíl od rodičů zadržela NKVD. Prošla sběrným táborem v Rostově a věznicemi v Moskvě a Nižním Novgorodě. Následně skončila v internačním táboře Akťubinsku, odkud ji na základě vyhlášené amnestie pro československé občany propustili.


Dne 16.06.1942 byla odvedena pod kmenovým číslem 885/ž v Buzuluku k Československé vojenské jednotce v SSSR. Absolvovala výcvik pro zdravotnice. Před odchodem jednotky na frontu byla zařazena k 1. peší rotě nadporučíka Otakara Jaroše.


Později absolvovala v Novochopersku spojařský kurz a stala se radiotelegrafistkou. V bitvě o Kyjev v listopadu 1943 působila u 2. baterie I. dělostřeleckého oddílu.


V září 1944 se účastnila boje u Dukly a následně bojů na Slovensku. Na konci války dosáhla hodnosti podporučík u dělostřeleckého oddílu 1. československé samostatné brigády.


Po válce absolvovala letecký výcvik jako jedna ze čtyř žen. V hodnosti poručice sloužila jako instruktorka výcviku bezmotorového létání Velitelství letectva 3. oblasti v Brně do demobilizace v roce 1946.


V civilu pracovala jako účetní v textilní továrně v Ústí nad Orlicí a později jako dělnice v závodě Hedva n.p. v Moravské Třebové, kde se trvale usadila. S manželem měli 4 děti.


Jarmila Halbrštátová zemřela v pražské Ústřední vojenské nemocnici dne 02.12.2020 na následky nemoci Covid-19.Vyznamenání:
Sovětská Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce
Československá Medaile za chrabrost pře nepřítelem
Sokolovská pamětní medaile
Dukelská pamětní medaile
Československý válečný kříž 1939
Pamětní medaile československé armády v zahraničí se štítkem SSSRhttps://www.zeny-bojujici.cz/medailonky/106
Klůc, Jiří: Jarmila Halbrštátová-Kaplanová (1924-2020), Historie a vojenství 2021 / 02

URL : https://www.valka.cz/Kaplanova-Halbrstatova-Jarmila-t38333#312185Verze : 5
plukovnice ve výslužbě Halbrštátová Jarmila, rozená Kaplanová
* 7.4.1924 Ústí nad OrlicíJednotka v bitvě u Sokolova: Zdravotní četa (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 855/ž
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 16.6.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile
ČS.medaile za chrabrost před nepřítelem


U Sokolova přidělena jako zdravotní hlídka k 1.rotě.
1945 - zástupce zbrojního důstojníka 1.dělostřeleckého pluku
Později se stala vojenským pilotem.


Zdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/Kaplanova-Halbrstatova-Jarmila-t38333#145145Verze : 2