Main Menu
User Menu
Reklama

Tanková instrukční divize [1944-1945]

Tank Instruction Division

Panzer-Lehr-Division

     
Název:
Name:
Tanková instrukční divize
Originální název:
Original Name:
Panzer-Lehr-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.01.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.01.1944-DD.04.1944 Skupina armád D
DD.04.1944-DD.05.1944 XXII. horský armádní sbor
DD.05.1944-DD.05.1944 Vrchní velitelství branné moci
DD.05.1944-DD.06.1944 I. tankový sbor SS Leibstandarte
DD.06.1944-DD.08.1944 LXXXIV. armádní sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 LVIII. tankový sbor
DD.09.1944-DD.10.1944 LXXX. armádní sbor
DD.10.1944-DD.12.1944 Velitelství záložního vojska
DD.12.1944-DD.01.1945 Vyšší velitelství Vogesen
DD.01.1945-DD.02.1945 XXXXVII. tankový sbor
DD.02.1945-DD.03.1945 1. výsadková armáda
DD.03.1945-DD.04.1945 XII. armádní sbor SS
DD.04.1945-08.05.1945 LXXIV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.01.1944-08.06.1944 Bayerlein, Fritz (Generalleutnant)
08.06.1944-23.08.1944 Strachwitz von Gross-Zauche und Camminetz, Hyazinth (Generalmajor)
23.08.1944-DD.09.1944 Gerhardt, Rudolf (Oberst)
DD.09.1944-DD.09.1944 Hauser, Paul Freiherr von (Oberst)
DD.09.1944-15.01.1945 Bayerlein, Fritz (Generalleutnant)
15.01.1945-03.04.1945 Niemack, Horst (Generalmajor)
03.04.1945-08.05.1945 Hauser, Paul Freiherr von (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.01.1944-08.05.1945 Instrukční pluk tankových granátníků 901
10.01.1944-08.05.1945 Instrukční pluk tankových granátníků 902
10.01.1944-08.05.1945 Protiletadlový dělostřelecký oddíl pozemního vojska (motorizovaný) 311
10.01.1944-08.05.1945 Tankový divizní spojovací instrukční oddíl 130
30.01.1944-DD.03.1944 Tankový ženijní instrukční prapor
DD.01.1944-08.05.1945 Tankový instrukční pluk 130
07.03.1944-08.05.1945 Tankový dělostřelecký pluk 130
DD.03.1944-08.05.1945 Tankový ženijní instrukční prapor 130
04.04.1944-08.05.1945 Tankový průzkumný instrukční oddíl 130
21.04.1944-15.04.1945 Instrukční oddíl stíhačů tanků 130
DD.06.1944-08.05.1945 Polní náhradní prapor 130
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Paradesantní pluk 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tanková rota 316 (rádio-naváděcí)

Ručně vyplněné položky:
10.01.1944-08.05.1945 Divizní jednotky 130
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Tankova-instrukcni-divize-1944-1945-t3827#462676Verze : 0
MOD
Tanková instrukční divize se začala formovat v Postupimi v listopadu 1943 a na počátku 1944 se přesunula do prostoru Nancy-Verdun, kde byla formálně zřízena k 10. lednu 1945. Základ kádru divize tvořili příslušníci a posluchači Škol tankového vojska I a II. Jednalo se tedy o velmi zkušené vojáky, v podstatě elitu německých tankových jednotek. Většina z nich prošla boji na Východě, v Africe či Itálii, kde si často vysloužili různá vyznamenání za statečnost. Není tedy divu, že divize byla od samého počátku považována za elitní formaci. Na počátku roku byla odeslána do Maďarska, kde dokončila výcvik. Poté se vrátila do Francii, kde převzala roli obrněné zálohy 7. armády.


Když došlo 6. června 1944 k vylodění Spojenců v Normandii, byla divize podle plánu držena v záloze. Nasazena byla sice již 8. června, ale i tak Němci ztratily cenné dva dny. Tanková instrukční divize byla dislokována v britsko-kanadském sektoru u Caen po boku 12. tankové divize SS "Hitlerjugend". Divize se podílela například na odražení operace Perch, konkrétně bojů o kótu 112. Spojenecký výpad na Villers-Bocage ohrozil týl divize, nicméně jejím jednotkám se spolu s jednotkami 2. tankové divize a 101. těžkým tankovým oddílem podařilo britský postup zastavit. Divize poté držela pozice u Tilly-sur-Seulles. Do konce měsíce divize zaznamenala ztráty ve výši 3 tisíc mužů, přišla o 51 tanků a útočných děl a odepsala 82 polopásů a takřka tři stovky dalších vozidel.


2. července dostala Tanková instrukční divize rozkaz k opuštění prostoru Tilly-sur-Seulles a přesunu směrem na západ, kde měla pomoci se zadržením amerického tlaku ve směru na Saint-Lô. Divize po příjezdu narazila na americkou 83. pěší divizi, přešla do útoku, obsadila Pont-Hebert a udržela ho i přes několik amerických protiútoků. Poté podnikla 11. července výpad na vesnici Le Désert, jenže zde narazila na obranu v podobě stíhačů tanků M10 Wolverine a taktického letectva. Útok divizi přinesl ztrátu 20 tanků a nutnost stáhnout se. Během následujících dvou týdnů divize držela pozice proti opakovaným americkým útokům. Saint-Lô padlo 19. července a šest dní poté Američané odstartovali operaci Cobra, jež jim měla otevřít cestu z normandského předmostí. Začátek operace oznámil mohutný kobercový nálet, jež uskutečnilo více jak 1500 spojeneckých bombardérů. Tanková instrukční divize se nacházelo přímo na ráně, a utrpěla tak těžké ztráty hned na počátku operace. Ty ještě prohloubila silná dělostřelecká příprava, na níž se podílela tisícovka spojeneckých hlavní. Poté se na divizi vyřítila americká 1. pěší divize podporovaná shermany americké 2. a 3. obrněné divize. Divize chvíli i přes silně zmenšenou bojovou hodnotu kladla odpor, ale 5. srpna byla většina stažena do Alençonu. Na bojišti zůstaly jen dvě bojová uskupení - Hauseho bojová skupina a Ritgenova bojová skupina. Tyto dvě formace, jež byly tvořeny zbylou bojeschopnou technikou a mužstvem, byly nasazeny po boku výsadkářů. Po dalších bojích byla Hauserova skupina stažena do Fontainebleau. Tam jí pak následovala celý zbytek divize. Odtud pak byla divize, která v tu chvíli disponovala pouhými dvaceti tanky, stažena do Německa. Ztráty zacelovala od půlky října 1944 ve výcvikovém prostoru Senne u Paderbornu.


Tanková instrukční divize měla být po doplnění sil součástí útočného klínu v rámci německého útoku v Ardennách. Na konci listopadu byla ale divize nasazena proti výběžku u Saverne, kde utrpěla, podobně jako další jednotky, citelné ztráty. To oddálilo zahájení vlastního útoku, neboť bylo potřeba opět doplnit stavy. Toho se ale nepodařilo plně dosáhnout, a tak musela být divize posílena přidělením dvou oddílů stíhačů tanků a brigádou útočných děl. Když 16. prosince ofenzíva začala, nacházela se Tanková instrukční divize ve středu německé útočné formace. Cestu jí měla čistit 26. divize lidových granátníků, jenže její postup se zadrhnul, což následně zpomalilo i tankovou divizi. Její jednotky navíc narazily u Wiltzu a Hosingenu na tuhý odpor.


Situace se zlepšila 18. prosince, kdy byl obnoven postup vpřed. Lidový granátníci zajistili most přes řeku Clerf, čímž tankistům otevřeli cestu na Bastogne. Jenže ti samí lidový granátníci, kteří měli ve výbavě spíše koně než motorová vozidla, pak paradoxně postup tankové instrukční divize zdržovali. Po cestě k Bastogne ještě německé tankisty zdržel odpor Cherryho bojového týmu z 9. obrněné divize. Američané zasadili Němcům citelné ztráty, nicméně po čase museli ustoupit, čímž se opět otevřela cesta k Bastogne. Jenže většina divizních tanků byla poslána na sever k Mageretu, aby zde podpořila lidové granátníky. Velitel divize Bayerlein navíc dostal nepřesnou informaci o blížícím se silném uskupení amerických tanků a pěchoty, na což reagoval zastavením postupu, přeskupením a vytvořením obranného postavení. Po čase se omyl vysvětlil, tankisté opět vyrazili k Bastogne, ale to již stačili zajistit příslušníci 101. výsadkové divize. Tanková instrukční divize byla tedy rozdělena. Většina jejích tanků pokračovala k Máse, zatímco jedna bojová skupina, kterou tvořil především Instrukční pluk tankových granátníků 901, zůstala u Bastogne, aby zde pomohla 26. divizi lidových granátníků dobýt toto městečko. Skupina zde provedla několik útoků na americké výsadkáře, během nichž utrpěla těžké ztráty. Zbytek divize dosáhl určitých úspěchů, ale byl zastaven tuhým odporem u St. Hubert a následně zabředl do pozičních bojů jižně od Bastogne.


21. prosince byla tanková instrukční divize stažena od Bastogne a spojena s 2. tankovou divizí a 116. tankovou divizí v útočný klín, který měl prorazit k Dinantu a řece Máse. Divize se probojoval St. Hubertem a vyrazila k Rochefortu, kde opět narazila na tvrdý odpor. Američany sice nakonec po celodenních bojích donutila k ústupu, ale opět utrpěla citelné ztráty. Ani další postup na Dinant nebyl poklidný. U Buissonville divize narazila na Bojové velitelství A americké 2. obrněné divize.


Pak došlo na planině u Másy ke střetu zmíněných třech německých tankových divizí posílených ještě o 9. tankovou divizi s jednotkami amerického VII. sboru. Spojencům hrála do karet skutečnost, že se zlepšilo počasí a do vzduchu mohlo vzlétnout taktické letectvo. Tanková instrukční divize uskutečnila několik výpadů, ale vždy byla odražena, na čemž se výrazně podílelo právě letectvo. Situace 2. tankové divize byla obzvláště špatná. Její menší část byla vysunutá vpřed, odříznutá a bez rádiového spojení. Zbytek divize byl obklíčen u Celles-lez-Dinant. Tanková instrukční divize uskutečnila dva pokusy, které jí měly vysvobodit, ale byla zahnána spojeneckými stíhacími bombardéry. O mnoho lépe neskončil ani pokus 9. tankové divize. Instrukční divize byla poté stažena zpět. Pokus o dosažení Másy selhal. I zbytek tankových sil se stáhl zpět a přeskupil s cílem pokusit se ještě jednou o obsazení Bastogne. Když instrukční divize prováděla přesun na své výchozí pozice, narazila na americkou 4. obrněnou divizi, která v roli předvoje Pattonovy 3. armády rovněž mířila k Bastogne. Čerstvé americké posily si snadno proklestily cestu a vytvořily koridor k městu. Tanková instrukční divize se podílela na pokusu tento koridor přetnout, ale tato snaha byla marná. Divize pak byla stažena z boje, neboť byla opět takřka zničena.


Po neúspěchu v Ardenách byla divize opět doplněna, avšak k původnímu stavu měla daleko, počtem i kvalitou. Divize byla poté nasazena v Porýní proti anglo-kanadským silám, které útočili v rámci operace Veritable. Divize zde utržila významné ztráty, nicméně musela být přesunuta k Remagenu, kde se Američané zmocnili mostu přes Rýn a vybudovali na pravém břehu předmostí. Tanková instrukční divize měla předmostí zlikvidovat. Němci sice Američanům způsobili nemalé ztráty, avšak ti předmostí udrželi. Divize poté vedla ústupové boje a byla obklíčena v Rúrské kapse, kde v dubnu přešla u Winterbergu do amerického zajetí.
Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Panzer_Lehr_Division
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.axishistory.com
https://www.feldgrau.com/heerplp.html
URL : https://www.valka.cz/Tankova-instrukcni-divize-1944-1945-t3827#503498Verze : 1
MOD
Zdroj: en.wikipedia.org
Tanková instrukční divize [1944-1945] - Panzer IV a Tiger I z Tankové instrukční divize ve Villers-Bocage

Panzer IV a Tiger I z Tankové instrukční divize ve Villers-Bocage
URL : https://www.valka.cz/Tankova-instrukcni-divize-1944-1945-t3827#635997Verze : 0
MOD
Diskuse
Hyacinth Graf Strachwitz jako velitel Tankové instrukční divize 08.06.1944-23.08.1944?
Podle zdrojů k divizi (Lexikon der Wehrmacht, wikipedie) ano, ale podle jeho životopisů (na těch samých portálech i knižně vydaných) "tankový hrabě" v té době byl na východní frontě. Kromě toho - divize bojovala v Normandii, a žádný zdroj zabývající se tímto obdobím, se o Strachwitzovi nezmiňuje.
URL : https://www.valka.cz/Tankova-instrukcni-divize-1944-1945-t3827#506638Verze : 0
MOD
Nedokáži posoudit. Asi nezbude, než si objednat biografii Smile forum.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Tankova-instrukcni-divize-1944-1945-t3827#506640Verze : 0
MOD
Možná to ani nebude nutné, v celkem podrobné anotaci k téhle knížce není o TID ani o Strachwitzově působení na západní frontě po dni "D" jediná zmínka. Internetové zdroje přebírají, jak je oblíbeným zvykem, chybu jeden od druhého.
Jde spíš o to dopátrat se, kdo a kdy opravdu téhle divizi velel.
Podle www.geocities.com jí velel nepřetržitě od 10.1.1944 do 20.1.1945 Bayerlein.
URL : https://www.valka.cz/Tankova-instrukcni-divize-1944-1945-t3827#506642Verze : 0
MOD