Main Menu
User Menu
Určenie: Rádiovú stanicu tvorí simplexný prijímač a vysielač s frekvenčnou moduláciou. Je určená ku obojstrannému rádiovému spojeniu telefóniou medzi mobilnými prostriedkami na mieste i za pohybu.
Rádiová stanica umožňuje spojenie bez vyhľadávania a dolaďovania na ktoromkoľvek z desiatich predom pripravených frekvenciách.
Rádiová stanica pracuje na 3m tyčovú anténu. Je prípustná prevádzka na 1 a 2 m tyčovú anténu, prípadne núdzovú anténu na bližšie vzdialenosti. Pre zväčšenie dosahu je možné využiť širokopásmovú vkv anténu umiestnenú na stožiari.
po správnom výbere frekvencií je možná súčasná nezávislá prevádzka na spoločnú tyčovú anténu pri použití bloku anténnych filtrov:
- dvoch rdst R-173
- rdst R-173 a rádiového prijímača R-173P
Rádiová stanica umožňuje prevádzku z hovorového zariadenia, alebo bez neho z využitím kukly z hrdelným mikrofónom.
Prevádzka s hovorovým zariadením je možná cez zosilňovač hrdelného mikrofónu (R-173-16).


Tech. údaje rdst:
- frekvenčný rozsah 30 000 až 79 999 kHz
- frekvenčný odstup jednotlivých frekvencií je 1 kHz
- výkon vysielača pri menovitom napájacom napätí palubnej siete je min. 30 W
- nestabilita frekvencie max. +1,5 kHz
- frekvenčný zdvih vysielača 4 až 6 kHz
- citlivosť prijímača je max. 1,5 mikroV, zo zapnutým obmedzovačom šumu max. 3 mikroV
- potlačenie zrkadlových frekvencií 1. mf frekvencie a zároveň prvej a druhej medzifrekvenčnej frekvencie je 100 dB
- umožňuje predom pripraviť 10 pracovných frekvencií
- stredný čas prechodu z jednej predom pripravenej frekv. na druhú je max. 3 s
- prevádkyschopnosť od - 50 do + 50 st. C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 95 až 98% a teplote +40 st. C
- napájanie z palubnej siete o menovitom napätí 27V (horná hranica +2V, dolná -5V) s uzemneným záporným pólom
spotreba prúdu pri menovitom napätí palubnej siete 27V nesmie presiahnuť:
- pri príjme - 1,5A
- pri vysielaní - 9,0A
- rozmery rádiovej stanice včítane závesu sú 428x222x239 mm
- hmotnosť základnej súpravy je max. 43 kgZloženie:
Súprava rádiovej stanice R-173 zahŕňa:
- rádiovú stanicu (je tvorená: blok 3 - prijímací blok; blok 4 - syntezátor frekvencií; blok 7 - pamäťové zariadenie; blok 9 - preladiteľný filter; blok 10 - koncový stupeň; blok 11 - anténne zariadenie; blok 12 - budič; blok 13 - napájací blok)
- súpravu antény (obsahuje:anténny držiak s anténou a záložnú súpravu anténnych tyčí)
- súpravu záložných súčiastok ZIP
- prevádzkovú dokumentáciu
- napájacie, nf a vf káble


Doplnkovými časťami súpravy rádiovej stanice R-173 sú:
- blok R-173-14 - blok anténnych filtrov
- blok R-173-16 - zosilňovač hrdelného mikrofónu


Rádiová stanica R-173zabezpečuje spojenie v stredne zvnenom teréne na mieste i za pohybu pri prevádzke s 3m tyčovou všesmerovou anténou na vzdialenosť 20 km. Dosah medi účastníkmi v konkrétnych objektoch (zariadeniach) s rdst R-173 sa môže líšiť od uvedenej vzdialenosti v závislosti na parametroch týchto objektov (smerová vyžarovacia charakteristika, rôzne poruchy vytvárané v objekte a pod.).
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-173-radiostanice-t38197#208032Verze : 0
MOD
VKV radiostanice sloužící pro spojení tankových vojsk.


Kmitočet : 30 - 76 MHz


Provoz : F3 - jednokanálová simplex telefonie


Anténa : tyč 3 m dosah 20 km


Napájení : palubní síť 26 V


Rozměry : 428 x 222 x 239


Váha : 43 kg


Souprava obsahuje : radiovou stanici,soupravu s anténou,záložní
součástky,napájecí,NF a VF kabely,dokumentaci
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-173-radiostanice-t38197#144849Verze : 0
Frekvenčný skok : 1kHz
Umožňuje prednastavenie 10 kmitočtov do pamäte.
Výkon : min 25W, znížený výkon 1,9W
Antény : tyč 3m (môže pracovať i o rozmeroch 1 alebo 2m), širokopásmový dipól, havarijný 3m vodič.
Dosahy : s tyč.anténou 3m a vypnutom ohm.šume nad 20km.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-173-radiostanice-t38197#177853Verze : 0
Pohľad na stanovište veliteľa a detaily ovládacích prvkov rádiostanice.
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-173-radiostanice-t38197#199253Verze : 0
MOD
Postup pri naladení rdst R-173M (musí byť nasadený aspoň jeden anténny diel!):


1. Zapnúť PITANIJE do VKL.
2. Zvolíme si kanál (napr. stlačíme tlačidlo 1)
3. Prepnúť prepínač RABOTA - ZAPIS do polohy ZAPIS. Na displeji sa
rozsvieti aktuálne naladená frekvencia.
4. Stlačí sa tlačidlo ZBROS (zmažeme nastavenú frekvenciu)
5. Pomocou číselných tlačidiel nastavíme aktuálne zvolenú frekvenciu v
rozsahu práce rdst.
6. Prepneme RABOTA - ZAPIS do polohy RABOTA
7. Môžeme si zvoliť ďalší kanál a pri nalaďovaní postupujeme rovnako ako
pri prvom kanáli. Tak nastavíme až 10 predvolených kanálov (spolu)
8. Môžeme vysielať
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-173-radiostanice-t38197#211622Verze : 0
MOD