Main Menu
User Menu

60. tankový pluk [1993-1995]

60th Tank Regiment

     
Název:
Name:
60. tankový pluk
Originální název:
Original Name:
60. tankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
60. tankový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1995
Nástupce:
Successor:
23. tanková brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-01.11.1994 14. mechanizovaná divízia
01.11.1994-01.10.1995 2. armádny zbor
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-01.10.1995 Kežmarok, kasárny

Velitel:
Commander:
01.01.1993-01.10.1995 Vývlek, Jaroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb pluku
01.01.1993-30.09.1995 mechanizovaný prápor
01.01.1993-30.09.1995 3x tankový prápor
01.01.1993-30.09.1995 delostrelecký oddiel
01.01.1993-30.09.1995 protilietadlový oddiel
01.01.1993-30.09.1995 veliteľská čata
01.01.1993-30.09.1995 prieskumná rota
01.01.1993-30.09.1995 spojovacia rota
01.01.1993-30.09.1995 ženijná rota
01.01.1993-30.09.1995 rota chemické ochrany
01.01.1993-30.09.1995 rota oprav techniky
01.01.1993-30.09.1995 rota tylového zabezpečenia
01.01.1993-30.09.1995 plukovná ošetrovňa
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1993-30.09.1995
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/60-tankovy-pluk-1993-1995-t38163#295895Verze : 0
MOD
60. tankový pluk


Krycie číslo: VÚ 1038


Počet osob
cca 995 (vojnové počty) mierovo útvar tento počet osôb nedosahoval pretože bol rámcový
Podřízené oddíly
01.01.1993-30.09.1995 veliteľstvo a štáb
01.01.1993-30.09.1995 3x tankový prápor (veliteľské družstvo, tri tankové roty, technické družstvo, čata tylového zabezpečenia , práporné obväzisko)
01.01.1993-30.09.1995 mechanizovaný prápor (veliteľské družstvo, tri motostrelecké roty, raketometná čata, mínometná batéria , protilietadlová čata, spojovací čata, technické družstvo, čata tylového zabezpečenia, práporné obväzisko)
01.01.1993-30.09.1995 delostrelecký oddiel najprv oddiel raketometov 130 mm (veliteľská čata, tri palebné batérie, čata tylového zabezpečenia), po vyradení 130 mm raketometov s výzbroje - delostrelecký oddiel 122 mm D-30(veliteľská čata, tri palebné batérie, čata tylového zabezpečenia), najprv 122 mm H vz.37/74 neskôr D-30
01.01.1993-30.09.1995 protilietadlový oddiel (batéria velenia, dve palebné batérie, čata tylového zabezpečenia)
Podřízené setniny
01.01.1993-30.09.1995 veliteľská čata
01.01.1993-30.09.1995 prieskumná rota (tri prieskumné čaty)
01.01.1993-30.09.1995 spojovacia rota (spojovací čata, rádiová čata)
01.01.1993-30.09.1995 ženijná rota (ženijní čata, strojná čata)
01.01.1993-30.09.1995 rota chemické ochrany (veliteľské družstvo, čata radiačného a chemického prieskumu, čata špeciálnej očisty)
01.01.1993-30.09.1995 rota oprav techniky (dielňa pásovej techniky, dielňa kolesovej techniky, výzbrojná dielňa, spojovací dielne, špeciálna dielňa, vyslobodzovacie družstvo)
01.01.1993-30.09.1995 rota tylového zabezpečenia (dve automobilové čaty, hospodárske družstvo, úpravňa vody, sklady)
01.01.1993-30.09.1995 plukovná ošetrovňa
Výzbroj a vybavení
01.01.1993-30.09.1995 96 ks T-72
01.01.1993-30.09.1995 34 ks BVP-1
01.01.1993-30.09.1995 20 ks OT-64
01.01.1993-30.09.1995 15 ks OT-65/BRDM-2
01.01.1993-30.09.1995 16 ks PLdvK
01.01.1993-30.09.1995 cca 7 ks UAZ-469
01.01.1993-30.09.1995 cca 105 ks Praga V3S
01.01.1993-30.09.1995 18 ks 122 mm D-30
Poznámka :
V nezmenenej podobe útvar zotrval od polovice 80 rokov ako 60. tankový pluk. Pluk bol na rámcových počtoch a vykonával výcvik osádok (veliteľ tanku, mierič) T-72 až do počiatku 90. rokov, kedy dochádzalo k premene z rámcového a výcvikového pluku na bojový útvar.Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/60-tankovy-pluk-1993-1995-t38163#144649Verze : 0
MOD