Main Menu
User Menu

SOV - ARP-11 (automatický radiový zaměřovač)

Автоматический Радио Пеленгатор АРП-11

     
Název:
Name:
ARP-11
Originální název:
Original Name:
АРП-11
Kategorie:
Category:
automatický radiový zaměřovač
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
-
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení systému:
Composition of System:
1. přístrojový skříňový automobil GAZ-66-05(E-512.1) skříň K66N
a) antenní stožár AMU-1 a s hlavou antény E-519.2
b) 2x radiostanice (dvoupásmová) R-863 s antenou
c) Výnosný indikátor na letištní stanoviště řízení letů
d) přenosný kontrolní generátor E-519.4
e) přenosný anténní stožár AMU-2 s hlavou antény E-519.2
f) 2x elektrocentrála
g) jednoosý přívěs
Uživatelské státy:
User States:


-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz

SOV - ARP-11 (automatický radiový zaměřovač) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-11-automaticky-radiovy-zamerovac-t38106#616424Verze : 5
Automatický rádiový zameriavač ARP-11 je určený pre zameriavanie lietadiel a vrtuľníkov, vybavených palubnou rádiovou stanicou pracujúcou v 1. alebo 2. leteckom kmitočtovom pásme ( LKP), resp. súčasne v 1. a 2. LKP. Umožňuje automatickú indikáciu zamerania na základnom indikátore a prenosnom indikátore a umožňuje operátorovi predávať údaje o zameraní pomocou rádiovej stanice.


Zariadenie ARP-11 obsahuje tieto časti :


- prístrojový voz E-512.1 – na jeho streche je inštalovaný anténny stožiar AMU-1,
- prenosný anténny stožiar AMU-2 – výška 3757 mm s anténou E-519.2,
- prenosný kontrolný generátor E-519.4,
- prenosné vybavenie stanoviska LSRL,
- súpravu káblov,
- súpravu náhradných dielov.


Sústava antén


- anténny stožiar ( AMU-1) umiestnený na streche karosérie – výška 5957 mm s anténou E-519.2,
- anténny stožiar ( AMU-2) umiestnený vo vzdialenosti 100 m od vozidla,
- dve rovnaké antény E-519.2,
- prepojovacie káble,
- diskokuželová anténa.Prístrojový voz


Na strojovom podvozku automobilu GAZ-66-05 je pripevnená plastickou hmotou armovaná karoséria K-66N.


Karoséria je vybavená :


- vykurovacím telesom OV-65 na napätie12 V,
- filtroventilačné zariadenie FVUA-1000N-12.


Vnútorný priestor karosérie E-512 je rozdelený na dve časti, oddelené stenou :


- zdrojová,
- pracovná.


Zariadenie umožňuje :


- prevádzku bez stálej prítomnosti obsluhy v prístrojovém voze,
- prenos informácií o zameraní, rádiovú korešpondenciu,
- prenos riadiacich povelov a signálov o prevádzkeschopnosti mezi prístrojovým vozom a LSRL na vzdialenosť 10 km,
- predávanie informácií o zameraní na palubu lietadla z LSRL,
- súčasne zameriavanie na dvoch pracovných kmitočtoch s indikáciou oboch zameraní na prenosnom indikátore,
- automatický záznam rádiovej korešpondencie medzi lietadlom a operátorom indikátoru na LSRL.


Dosah pre spojenie a zameranie na ľubovoľnom kmitočtovom kanále :Pri výške letu lietadla 1000 m :


- pre 1. LKP - 80 km,
- pre 2. LKP - 100 km.
-


Pri výške letu lietadla 3000 m :


- pre 1. LKP - 150 km,
- pre 2. LKP - 180 km.Pri výške letu lietadla 10000 m :


- pre 1. a 2. LKP - 250 km.Hlavné technické údaje :


Nepretržitá prevádzka : 24 hod.


Doba potrebná k : rozvinutiu – 35 min. / zvinutiu – 40 min.


Napájanie zariadením : 380 / 220 V - 50 Hz.


Kmitočtový rozsah :


- 100 až 149,975 MHz,
- 220 až 399,975 MHz.Vozidlo GAZ-66-05 ARP-11 ( prístrojový voz)


TTD vozidla sú totožné s automobilom GAZ-66.


Rozmery v mm:


Dĺžka : 5959
Šírka : 2400
Výška : 2835


Hmotnosť kg : 5970
Zdroj : Let-27-90 Automatický rádiový zameriavač ARP-11 Popis - predpis ČSĽA, Praha, 1987
SOV - ARP-11 (automatický radiový zaměřovač) - Anténny stožiar AMU-1.

Anténny stožiar AMU-1.
URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-11-automaticky-radiovy-zamerovac-t38106#352144Verze : 0
ARP-11


Автоматический Радио Пеленгатор АРП-11
URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-11-automaticky-radiovy-zamerovac-t38106#144385Verze : 0
MOD
Dvoupásmový automatický rádiový zaměřovač ARP-11


Má již má 2ks dvou pásmových radiostanic R-863.


Frekvenční rozsahy:
- 1. letecké pásmo 108 – 150 MHz
a 2. letecké pásmo 220 – 399, 95 MHz,
- přímé ladění kmitočtovou ústřednou s odstupem 25 kHz s možností předladění 20 kanálů.


Kanál zaměřovačů byl 361, což se = 130 MHz ,v předladění 4. kanál.


Umístěn byl ve skříňovém vozidle GAZ-66.


Ještě poznámka:


V 80 tých létech byl Automatický zaměřovač součástí radiolokačního přistávacího systému a sloužil nejčastěji k identifikaci letounů.


Zdroj: "Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-11-automaticky-radiovy-zamerovac-t38106#198429Verze : 0
Foto z vlastního archivu
SOV - ARP-11 (automatický radiový zaměřovač) - Souprava ARP-11 za přesunu

Souprava ARP-11 za přesunu
SOV - ARP-11 (automatický radiový zaměřovač) - Zaměřovač v pracovní posici

Zaměřovač v pracovní posici
URL : https://www.valka.cz/SOV-ARP-11-automaticky-radiovy-zamerovac-t38106#292055Verze : 0