Main Menu
User Menu
Reklama

11. tanková divize [1940-1945]

11th Tank Division

11. Panzer-Division

     
Název:
Name:
11. tanková divize
Originální název:
Original Name:
11. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1940
Předchůdce:
Predecessor:
11. střelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1940-DD.12.1940 Velitelství záložního vojska
DD.12.1940-DD.05.1941 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1941-DD.07.1941 Velitelství záložního vojska
DD.07.1941-DD.09.1941 XXXXVIII. armádní sbor (motorizovaný)
DD.09.1941-DD.10.1941 6. armáda
DD.10.1941-DD.02.1942 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.02.1942-DD.03.1942 IX. armádní sbor
DD.03.1942-DD.04.1942 V. armádní sbor
DD.04.1942-DD.06.1942 Skupina armád Střed
DD.06.1942-DD.07.1942 Skupina armád Jih
DD.07.1942-DD.08.1942 XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.08.1942-DD.09.1942 LIII. armádní sbor
DD.09.1942-DD.10.1942 XXXXI. tankový sbor
DD.10.1942-DD.11.1942 Skupina armád B
DD.11.1942-DD.12.1942 Skupina armád Střed
DD.12.1942-DD.01.1943 Skupina armád Don
DD.01.1943-DD.02.1943 Hollidtova skupina
DD.02.1943-DD.03.1943 4. tanková armáda
DD.03.1943-DD.04.1943 XXXXVIII. tankový sbor
DD.04.1943-DD.05.1943 Kempfův armádní oddíl
DD.05.1943-DD.07.1943 Auffrischungsstab Charkow
DD.07.1943-DD.10.1943 XXXXVIII. tankový sbor
DD.10.1943-DD.12.1943 III. tankový sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 XI. armádní sbor
DD.01.1944-DD.03.1944 XXXXVII. tankový sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 Wöhlerova armádní skupina
DD.04.1944-DD.05.1944 XXXX. tankový sbor
DD.05.1944-DD.06.1944 6. armáda
DD.06.1944-DD.08.1944 1. armáda
DD.08.1944-DD.09.1944 19. armáda
DD.09.1944-DD.10.1944 LXXXV. armádní sbor ke zvláštnímu použití
DD.10.1944-DD.11.1944 LVIII. tankový sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 1. armáda
DD.12.1944-DD.01.1945 XIII. armádní sbor SS
DD.01.1945-DD.03.1945 7. armáda
DD.03.1945-DD.04.1945 LXXXI. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 LXXXV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.08.1940-15.08.1941 Crüwell, Ludwig (General der Panzertruppe)
15.08.1941-24.08.1941 Angern, Günther (Generalleutnant)
24.08.1941-20.10.1941 Esebeck, Hans Karl Freiherr von (General der Panzertruppe)
20.10.1941-16.05.1942 Scheller, Walter (Generalleutnant)
16.05.1942-04.03.1943 Balck, Hermann (General der Panzertruppe)
04.03.1943-15.05.1943 Choltitz, Dietrich von (General der Infanterie)
15.05.1943-10.08.1943 Mickl, Johann (Generalleutnant)
10.08.1943-10.04.1945 Wietersheim, Wend von (Generalleutnant)
10.04.1945-03.05.1945 Treusch von Buttlar-Brandenfels, Horst Freiherr (Generalmajor)
03.05.1945-08.05.1945 Wietersehim, Wend von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1940-05.07.1942 11. střelecká brigáda
01.08.1940-10.10.1940 Dělostřelecký pluk 231
01.08.1940-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků 61
01.08.1940-05.09.1940 Průzkumný oddíl 231
06.08.1940-27.04.1943 Motocyklistický střelecký prapor 61
04.09.1940-08.05.1945 Tankový pluk 15
05.09.1940-01.12.1941 Tankový průzkumný oddíl 231
10.10.1940-DD.05.1942 Dělostřelecký pluk 119
22.05.1942-08.05.1945 Protiletadlový dělostřelecký oddíl pozemního vojska (motorizovaný) 277
DD.05.1942-08.05.1945 Tankový dělostřelecký pluk 119
05.07.1942-DD.MM.1943 11. brigáda tankových granátníků
27.04.1943-08.05.1945 Tankový průzkumný oddíl 11
DD.MM.1943-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 110
DD.MM.1943-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 111

Ručně vyplněné položky:
01.08.1940-08.05.1945 Divizní jednotky 61
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-divize-1940-1945-t3809#462264Verze : 1
MOD
11. Panzer-Division
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-divize-1940-1945-t3809#40236Verze : 0
MOD
Stručná historie 11. tankové divize

Vznikla koncem září 1940 ze Střelecké brigády 11. Bojovou činnost zahájila v dubnu 1941, kdy tehdy útočila z bulharského území na Jugoslávii ve směru Niš-Bělehrad. Do Bělehradu vstoupila 12. dubna.
V červenci 1941 byla převelena na východní frontu, kde byla součástí Skupiny armád Střed. V červenci 1943 se nacházela ve svazku Skupin armád Jih, bojovala u Bělgorodu. Těžké boje vedla u Krivého Rogu a Kyjeva.
Po těžkých ztrátách byla odvelena do jižní Francie, kde se v září 1944 střetla s americkou 7. armádou a francouzskou 1. armádou, které se vylodily na francouzském středomořském pobřeží.
Po ústupu z Francie se nacházela u Remagenu a tam ji v březnu 1945 téměř zcela zničily americké jednotky. Zbytky divize ustoupily do Bavorska a po kapitulaci Německa se dostaly do amerického zajetí.
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-divize-1940-1945-t3809#11053Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 11. Panzer Division:
Günther Bartsch 11/12/1943
Hans Boelsen 9/17/1943
Theodor Bohlmann-Combrinck 8/8/1941
Bruno Brackel 8/23/1941
Cay-Lorenz Brockdorff 4/14/1945
Ludwig Cruewell 5/14/1941
Franz Danowski 10/18/1944
Anton Donnhauser 7/18/1943
Gerhard Florin 2/2/1942
Willi Frost 9/24/1943
Josef Grabowski 1/18/1944
Otto Grumbt 10/28/1944
Erich Hammon 2/1/1945
Paul Hauser 1/25/1943
Gerhard Hensel 12/26/1941
Albert Henze 1/15/1944
Fritz Jokisch 7/28/1943
Rudolf Kaeppel 2/1/1945
Karl Ketterer 3/24/1943
Ernst Kleinschmidt 9/30/1943
Georg Kolodziejczyk 3/5/1945
Karl Lestmann 1/25/1943
Helwig Luz 11/15/1941
Eberhard Muenzner 8/23/1943
Werner Rupprecht 12/12/1944
Theodor Schimmelmann von Lindenburg 5/14/1941
Karl Sivers 3/6/1944
Johannes Streich 1/31/1941
Karl Thieme 10/30/1943
Helmut Thoma 5/3/1942
Horst Usedom 12/31/1941
Guido Wartenberg 10/6/1943
Willy Welsch 9/29/1941
Heinz Wolff 12/12/1944
Edel Zachariae-Lingenthal 9/18/1943
Jakob Zimmermann 7/31/1943
Hermann Zuerner 12/28/1944
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-divize-1940-1945-t3809#40239Verze : 0
MOD
História 11. tankovej divízie:


11. tanková divízia bola zformovaná 1. augusta 1940 z 11. obrnenej brigády a 15. tankového pluku, zložených z 5. tankovej divízie a zo základov 231., 311., a 209. pešej divízie. Členovia divízie boli väčšinou zo Sliezska.


Vyššie uvedené divízie, prešly niekoľkými reorganizáciami. 1. decembra 1941 bol 231. prieskumný oddiel zlúčený z motocyklového praporu, ktorý sa stal 11. tankovým prieskumným oddielom.


277. protilietadlový oddiel sa pripojil k divízií 22. mája 1942 a neskôr aj IV./ tankový delostrelecký pluk 119., ako nezávislá jednotka z 1. mája 1943.


11.tanková divízia bola poprvýkrát nasadená v apríli 1941 v Juhoslávií s XIV. armádnym motorizovaným zborom z 1. tankovej skupiny. Vyšla z Bulharska, pokračovala k Belehradu a pomohla obsadit toto mesto. Ďalej bola odoslaná na Ruský front kde bola pridelená k XXXXVIII. armádnemu motorizovanému zboru, generálovy Kempfovi (1. tanková skupina, skupina armád „Juh“). Jednotka bola zapojená do bitiek o Kyjev a Uman, neskôr sa zúčastnila pochodu na Moskvu s častami XXXXVI. tankového zboru (4. tanková skupina, skupina armád „Stred“).


V júny 1942 bola pridelená k časti 4. tankovej armády a zúčastnila sa ohromnej letnej ofenzívy na Done a Volge, v Stalingrade nebola nasadená, no bojovala na Done a Donetzi s 2. tankovou armádou. V priebehu zimy 1942 - 43 mala divízia obrovské straty, hlavne kôli bojom v Rostovskom sektore.


V júly 1943 sa zúčastnila na operácií Zitadelle, ako časť XXXXVIII. tankového zboru (4. tanková skupina, skupina armád „Stred“).


Divízia bola bojovo nasadená počas bojov o Krivoj Rog koncom roku 1943. Vo februári 1944 bola jedna z častí divízie obkľúčená v okolí Cherkassy. Podarilo sa jej dostať z obkľúčenia no s veľkými stratami. Jej stavy boli doplnené z ostatkov 123. pešej divízie a bola stiahnutá z fronty. Miesto oddychu bolo Bordeaux vo Francúzku. Tu dostala personál zložený z 273. rezervnej tankovej divízie.


V marci 1944 bola pridelená k LXXXI. armádnemu zboru(15. armáda, skupina armád „B“). Neskôr sa premiestnila do južnej časti fronty, aby sa takto vyhla obklúčeniu vojsk umiestnených pri Ruhre.


Potom ako bola umiestnená v sektore Toulouse, bola v júly 1944 presťahovaná do údolia Rhône. Tam potom ustupovala pozdĺž koridoru Rhône, siahajúc až po Besancor. To bolo neskôr obsadené a v Alsace pomáhala pri bránení Belfort Gap, odkiaľ potom ustupovala k Saaru.


V decembri 1944 bojovala v Ardenách s XIII. SS - oddielmi. (1. armáda, skupina armád „G“). Na začiatku bitky, mala 3500 mužov. 11.tanková divízia sa pustila do bojov v Saarland a Moselle, ale zvlášť v sektore Treves ako časť 7. armády (január 1945).


Divízia bola obkľúčená v Remagene so 4000 mužmi, 25 tankami a 18 delami. Napriek veľkým stratám bola v tom čase 11. tanková divízia považovaná za jednu z najsilnejších divízií na západnom fronte.
11. tanková divízia bojovala až do marca 1945, kedy bola pridelená k LXXXV. armádnemu zboru (7. armáda, skupina armád „G“). Posledné pozostatky divízie boli zajaté 4. mája 1945 v Bavarianskom lese 3. americkou armádou.


Zdroj
Paul Carell: Operace Barbarossa, vydavateľsto HEIMDAL (Francois de Lannoy a Jozef Charita: Panzertruppen) - preklad aj z internetu
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-divize-1940-1945-t3809#248603Verze : 0