Main Menu
User Menu

Jungclaus, Richard

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Richard Jungclaus
(degradovaný na SS-Obersturmführer d.R.)* 17.03.1905, Freiburg, Nemecko
+ 14.4.1945, Sadovice, Juhoslávia
Krátko po tom, ako sa Richard Jungclaus v roku 1930 stáva členom NSDAP (NSDAP-Nr.: 305 661) vstupuje i do SA. Už po krátkom čase však pochopí, že jeho miesto je inde. Odchádza z SA a dňa 29.4.1931 vstupuje do Hitlerovej „prétorianskej gardy“ – do SS (SS-Nr.: 7 368). Začína pritom doslovne od piky. Od začiatku júna/června 1934 je veliteľom 1. Sturm v I. Sturmbann 17. SS-Standarte, pričom už v novembri/listopadu toho istého roku preberá velenie II. Sturmbann 24. SS-Standarte v Oldenburgu. Začiatkom júna/června 1935 prechádza na SS-Hauptamt, kde je pobočníkom (Adjutant) šéfa tohto úradu. Od 1.10.1937 do 14.11.1938 velí 12. SS-Standarte "Niedersachsen" v Hannoveri a dňa 30.11.1938 preberá velenie v tom istom meste sídliaceho SS-Abschnitt IV.


V januári/lednu 1940 nastupuje čerstvo povýšený SS-Oberscharführer d.R. Jungclaus do SS-Junkerschule v Braunschweigu a od mája/května 1940 je vedený ako dôstojník v zálohe v rámci 11., resp. 4.SS-Totenkopf-Standarte. Potom od 6.4.1941 pôsobí ako poradca SS pri holandských jednotkách Waffen-SS a od 1.4.1942 pri flámskych Waffen-SS.


Dňa 1.8.1944 je vymenovaný do funkcie Höhere SS und Polizeiführer pre oblasť Belgien-Nordfrankreich s veliteľstvom v Bruseli, avšak v tejto vysokej funkcii sa dlho neudrží. Z titulu svojej funkcie totiž dáva príkaz na prepustenie 600 politických väzňov, za čo je 16.9.1944 z funkcie odvolaný a degradovaný do hodnosti SS-Obersturmführer. Na jeho miesto je vymenovaný SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln a Jungclaus je prevelený k V. SS-Geb.Korps. Neskôr, koncom roka 1944, je prevelený k 7. SS-Freiw.Geb.Div. Prinz Eugen. Padne v boji na území bývalej Juhoslávie vo veku 40 rokov.Povýšenia:
29.4.1931 - SS-Sturmführer
1.10.1932 - SS-Sturmhauptführer
20.4.1935 - SS-Sturmbannführer
9.11.1936 - SS-Obersturmbannführer
12.9.1937 - SS-Standartenführer
január/leden 1940 - SS-Oberscharführer der Reserve (Waffen-SS)
1.5.1940 - SS-Untersturmführer der Reserve (Waffen-SS)
20.4.1941 - SS-Oberführer
august/srpen 1941 - SS-Obersturmführer der Reserve (Waffen-SS)
20.4.1942 - SS-Brigadeführer
30.7.1943 - Generalmajor der Polizei
9.11.1943 - SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
16.9.1944 - degradovaný na SS-Obersturmführer der Reserve (Waffen-SS)

Vyznamenania:
- Vojnový záslužný kríž I. triedy s mečmi (Kriegsverdienstkreuz I. Klasse mit Schwerter) - ?
- Vojnový záslužný kríž II. triedy s mečmi (Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwerter) - ?
- Železný kríž II. triedy (Eisernes Kreuz II. Klasse) - 30.1.1942
- Vojnový záslužný kríž II. triedy bez mečov (Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ohne Schwerter) - ?
- Dienstauszeichnungen der NSDAP in Silber und Bronze - ?
- SS-Dienstauszeichnungen - ?
- SA-Sportabzeichen in Gold - ?
- Reichssportabzeichen in Bronze - ?
- Čestný meč ríšskeho vodcu SS (Ehrendegen des Rf SS) - ?
- Prsteň s umrlčou lebkou SS (Totenkopfring der SS) - ?zdroje: ABR; www.dws.xip.pl
URL CZ: https://www.valka.cz/Jungclaus-Richard-t38063#144007Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jungclaus-Richard-t38063#144007Version : 0
MOD
foto
Jungclaus, Richard - Jungclaus (vpravo)

Jungclaus (vpravo)
URL CZ: https://www.valka.cz/Jungclaus-Richard-t38063#144008Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Jungclaus-Richard-t38063#144008Version : 0
MOD