Main Menu
User Menu
Reklama

Rochefort, Joseph John

Captain Joseph John Rochefort


1898 – 1976


Pozice : Zpravodajská služba, Kryptolog
Hodnost : Captain USN
Vyznamenání : (m.j.) Distinguished Service Medal, Legion of Merit,Joseph Rochefort se narodil roku 1898 v Daytonu v Ohiu. Jeho vojenská kariéra se začala psát roku 1918, kdy vstoupil do rezervních jednotek Námořnictva (US Naval Reserve). Absolvoval Stevens Institute of Technology a o rok později se stal důstojníkem v hodnosti praporčíka a přešel k US Navy, kde se postupně stal až fregatním kapitánem.


Mimo službu na moři pracoval mezi lety 1925 - 1927 v kryptografické sekce Office of Naval Communicatios, kde nejprve absolvoval kryptologický výcvik pod kapitánem Laurance F. Saffordem a Agnes Meyer Driscollovou a později se stal velitelem sekce. Od roku 1926 vedl nopě zřízené oddělení OP-20-G až do roku 1929. To byl vyslán na americkou ambasádu v Tokiu, kde studoval japonštinu a do Států se vrátil až roku 1932. Léta 1936 – 1938 strávil u Eleventh Naval District v San Diegu. Než vstoupily USA do 2. sv. války, strávil Rochefort 9 let kryptologickou prací a 14 let na moři, povětšinou v pozicích se zvýšenou odpovědností.


Od června 1941 byl velícím důstojníkem (OIC – Officer in Charge) stanici Hypo na Havaji, která se zabývala luštěním nepřátelských šifrovaných zpráv. Byl sem vyslán kapitánem Saffordem, který v té době velel OP-20-G, pro svůj mimořádný talent, skvělé kryptologické schopnosti a vynikající znalost japonštiny. Rochefort si uvážlivě vybral tým z těch nejlepších odborníků, které mělo US Navy k dispozici. Význam stanice Hypo prudce vzrostl po japonském útoku na Pearl Harbor. Od té doby, se Rochefortovo oddělení prakticky nezastavilo. V kritickém měsíci květnu 1942 prošlo jeho oddělením a přes něj osobně až 140 dešifrovaných zpráv denně, které byly okamžitě odesílány nejvyššímu velení, především tedy admirálu Nimitzovi, který velel americkým silám v Pacifiku. Rochefort sám údajně někdy pracoval až na 36-ti hodinové směny. Kolují příběhy, že se při tom v podzemních prostorách stanice vyskytoval ponejvíce ve svém županu.


Největší jeho zásluhou je prolomení japonského kódu JN-25. To se podařilo poprvé na podzim 1940, ale jakmile změnil šifrovací klíč, bylo třeba začít od znovu. Proto stanice Hypo nemohla varovat před útokem na Pearl Harbor, ale netrvalo dlouho, a nový klíč byl opět rozluštěn. Ovšem z každé práci kryptologové rozuměli jasně jen zhruba 10-15% textu a zbytek dešifrování byla tak říkajíc alchymie. Ovšem úspěšná.


Koncem dubna 1942 provedl Rochefort na osobní žádost velitel loďstva admirála Ernesta Kinga veskrze správný odhad směru japonského postupu. Pracoval na něm dva dny a výsledkem byla předpověď útoku na Novou Guineu a potom tajemná velká operace ve středním Pacifiku.


Ač Washington příliš nevěřil, boje o Port Morebsy na Nové Guineji se zanedlouho skutečně rozhořely. Ale o druhé akci toho ani Rochefort nedovedl příliš mnoho říci. Postupem času se ale informace o operaci „AF“ dařilo pomalu rozkrývat. Jednou věcí bylo, že se jeho týmu podařilo rozluštit kód a dešifrovat zprávy, ale stejně důležité pro Američany bylo i přesné určení japonského cíle. Japonci jej ve svých zprávách skrývali pod zkratkou „AF“. Rochefort byl z rozboru různých zpráv přesvědčen, že oním „AF“ je atol Midway.


Zpráva, kterou jeho tým předložil, se ale stratégům Tichomořského loďstva a Washingtonu jakbysmet příliš nezamlouvala. Za příští cíl Japonců byly všeobecně považovány Aleuty, Aljaška či dokonce samo Západní pobřeží nebo přinejmenším Havaj, ale Midwayi jako cíli se všichni zdráhali uvěřit, vždyť proč by Japonce nějaká malá a takticky v podstatě bezvýznamná (plocha atolu neumožňovala soustředění většího počtu letadel a jednotek) měla zajímat?. Pochybnosti o kvalitě týmu ze stanice Hypo naštěstí pomohl vyvrátit korvetní kapitán Edwin T. Layton ze štábu Tichomořského loďstva, který zorganizoval návštěvu důstojníka pro válečné plánování z Nimitzova štábu kapitána McCormicka, aby se na vlastní oči přesvědčil o faktech a indiciích, které Rocheforta vedly k jeho zprávě. Pozvaný byl osobně Nimitz, ale kvůli probíhající bitvě v Korálovém moři se nemohl zúčastnit. Inspekce trvala čtyři hodiny a výsledná zpráva Rochefortovy závěry jednoznačně potvrzovala. Poté už přinejmenším Nimitz nic nenamítal, neboť si byl jist, že na McCormickovy informace je spoleh.


Aby byli přesvědčeni i pochybovači ve Washingtonu, bylo třeba jednoznačně dokázat, co znamená „AF“ v japonských depeších. Rochefort ve spolupráci s Laytonem přišli s trikem, jak své tvrzení prokázat. Nápad sám ovšem pochází od člena týmu Jaspera Holmese. Nechali Midwayskou radiostanici vyslat v otevřené řeči zprávu, že mají potíže na destilačním zařízení. O dva dny později Japonci v kódované zprávě hlásili, že „AF“ má problémy s vodou. A díky jednoduché lsti bylo vše jasné.


Byť během vlastní bitvy byl už námořní kód opět změněn, a tak byla stanice Hypo nadále vyřazena z účasti na událostech hýbajících dějinami, a Rochefortova stanice ho znovu dokázala rozluštit až za pár měsíců, nese on a jeho tým velkou zásluhu na rozhodujícím vítězství Američanů v bitvě o Midway. Za tyto zásluhy byl oceněn několika vyznamenáními, z nichž nejvýznamnějším je Legion of Merit.


V témže roce 42 byl převelen do Washingtonu, kde velel oddělení Pacific Strategic Intelligence Group. Jeho občas svérázné způsoby a rozpory s novým velením OP-20-G ho ale dostaly do jistých problémů s nadřízenými, díky nímž strávil konec války zastrčený jako velitel suchého doku na Západním pobřeží.


Roku 47 odešel do výslužby, ale na Korejskou válku (1950-1953) byl opět povolán. Po těchto dalších čtyřech letech služby odešel už na trvalo. Nikdy nezískal velkou publicitu a z jeho dalšího života stojí z zmínku snad jen jeho role odborného poradce u válečného velkofilmu Tora, Tora, Tora (1953).


J.J. Rochefort umírá v roce 1978. Až posmrtně je prezidentem Reganem oceněn neprve Distinguished Service Medal (1985) a o rok později Presidential Medal of Freedom, což je nejvyšší americké vojenské vyznamenání v době míru, za neocenitelnou službu při prolomení kódu JN-25.
URL : https://www.valka.cz/Rochefort-Joseph-John-t38017#143821Verze : 0
J.J. Rochefort :
Rochefort, Joseph John - J.J.Rochefort

J.J.Rochefort
Rochefort, Joseph John - Fregatní kapitán J.J.Rochefort

Fregatní kapitán J.J.Rochefort
URL : https://www.valka.cz/Rochefort-Joseph-John-t38017#143902Verze : 0