Main Menu
User Menu

BGR - vežové postavenie Pz.Kpfw.IV a Pz.Kpfw.V "Panther"

Bulharská armáda bola počas 2.svetovej vojny vybavená i nemeckou tankovou technikou.
V rokoch 1943-44 Bulharsko zakúpilo 91 (97) ks tankov Pz.Kpfw. IV Ausf.G a Pz.Kpfw.IV Ausf. H. Z fotografií je zrejmé, že sa v bulharskej armáde nachádzala i verzia Pz.Kpfw.IV Ausf. J. Stroj mohol byť dodaný Nemeckom, resp. je možné, že to môže byť bulharský koristný materiál.

Po vojne tanky slúžili až do 50.rokov. Stroje boli následne použité k stavbe stálych pevnostných palpostov na bulharsko-tureckej a pravdepodobne i bulharsko-gréckej hranici, kde sa jednotlivé dnes už vraky nachádzajú pravdepodobne dodnes. Tieto stále pevnosti sú situované v neprístupnom teréne, ktorý bol v čase socialistického režimu prakticky nedostupný pretože sa jednalo o vojenskú pohraničnú zónu, ktorej súčasťou obrany boli až do polovice 90. rokov 20. storočia mínové polia. Dnes sú tieto pozostatky cieľom drancovania. No zároveň majú military fanúšikovia snahu tieto vzácne stroje zachrániť a odovzdať do múzea.

Stroje boli uložené do spevnených tankových zákopov,resp.boli zabetónované. Na fotografiách nižšie u úpravy bez kanóna vidno, že do bokov korby boli vytvorené vstupy pre posádku, pravdepodobne uzatvárané dvierkami a v motorovej časti vidno vytvorené provizórne sedačky pre obsluhu.
Nejaké Pz.Kpfw. IV boli, alebo ešte sú na polygóne v Novom Sele.

Rovnaké palposty vznikli i za využitia tankov PzKpfw.V "Panther". Celkovo 20 ks tankov získala bulharská armáda ako korisť od sovietskej armády tesne pred koncom vojny (3/1945 - bojovo ich nepoužila) a po skončení vojny. Internetový zdroj uvádza pravdepodobný výskyt 10-15 ks takýchto palpostov v priesmyku Makaz na bulharsko-gréckej hranici. Zdroj sa odvoláva na vojenskú dokumentáciu, v ktorej sa tieto bunkre spomínajú. Prístup k nim je ale sťažený. Mínové polia robili pohyb v tejto oblasti nebezpečným. Podľa novších informácií je použitie veží z tankov Panther dezinformácia.

O podobnom využití vyradených tankov PzKpfw.IV a ich tankových veží sa uvažovalo i v povojnovom Československu. Vznikol projekt a testovací prototyp bunkra. Po neuspokojivých výsledkov ostreľovacích testov bol však tento projekt zastavený.

ostpanzer.com
https://www.okbgrigorov.com/
www.airgroup2000.com

BGR - vežové postavenie Pz.Kpfw.IV a Pz.Kpfw.V Panther -


BGR - vežové postavenie Pz.Kpfw.IV a Pz.Kpfw.V Panther -


BGR - vežové postavenie Pz.Kpfw.IV a Pz.Kpfw.V Panther -


BGR - vežové postavenie Pz.Kpfw.IV a Pz.Kpfw.V Panther -


BGR - vežové postavenie Pz.Kpfw.IV a Pz.Kpfw.V Panther - Veža zbavená kanóna a otvory po kanóne a bočné výstupné dvierka zavarené plátami ocele s výstrelnými otvormi pre streľbu z ručných zbraní.

Veža zbavená kanóna a otvory po kanóne a bočné výstupné dvierka zavarené plátami ocele s výstrelnými otvormi pre streľbu z ručných zbraní.
BGR - vežové postavenie Pz.Kpfw.IV a Pz.Kpfw.V Panther - Full PzKpfw.IV Ausf.J

Full PzKpfw.IV Ausf.J
URL : https://www.valka.cz/BGR-vezove-postavenie-Pz-Kpfw-IV-a-Pz-Kpfw-V-Panther-t37952#143646Verze : 4
MOD
Translation of original article as requested by H.M.Admin.In the inventory of Bulgarian Armed Forces (BAF) there was certain number of German built armoured vehicles during WW2. During 1943-44 Bulgaria bought 91 (or 97) Pz.Kpfw.IV Ausf.G and H tanks. According to photo evidence some (at least one) Pz.Kpfw.IV Ausf.J vehicle was used by Bulgarian Armed Forces too – but we still do not know it was either bought or war-booty vehicle…
These tanks remained in service with BAF till the end of fifties and then they were used for building of permament strongholds/dig-in positions along Bulgarian-Turkish border and probably along Bulgarian-Greek border too, where small number of their wrecks could be find till nowadays. These strongholds are situated in unapproachable areas of former „no public access“ zone which was kept by socialist regime along the state border. Some areas of this zone were even mine-protected till nineties. The remnants of these rare armoured vehicles wrecks are looted although military history enthusiasts stream to protect them and to recover them as a potential military museum exhibits.
Hulls of tank strongholds (with turrets either with main gun remaining or removed) were put into pre-prepared dig-in positions and covered by concrete layer. Below attached pics of stronghold with main gun removed show new entrance door cut-in the sidewalls of hull. These cut-ins were probably covered by armoured shutters. There are improvised crew seats inside former engine compartment too.
Some Pz.Kpfw.IV were or still are within the boundaries of Novo Selo polygon.
Some surplus Pz.Kpfw.V Panther were used for building the same strongholds as described above. 15 Panthers were obtained by BAF from the Red Army units as a surplus (March 45) and these vehicles never saw combat till the end of war.
The Internet source cites 15 strongholds built on Pz.Kpfw.V Panther located in the area of Makaz pass on Bulgarian-Greek border. According to the source these strongholds were mentioned in military documents and the access to these strongholds was/is dangerous due to minefields laid around them.
Postwar Czechoslovak authorities were planning such use of tank hulls and turrets for building strongholds. These plans were cancelled after building prototype stronghold and unsuccessful results of tests.
URL : https://www.valka.cz/BGR-vezove-postavenie-Pz-Kpfw-IV-a-Pz-Kpfw-V-Panther-t37952#229541Verze : 0