Main Menu
User Menu

4. spojovací prapor [1994-2003]

4th Signal Battalion

     
Název:
Name
4. spojovací prapor
Originální název:
Original Name:
4. spojovací prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1994
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.2003
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1994-30.11.2003 4. brigáda rychlého nasazení
Dislokace:
Deployed:
01.07.1994-30.11.2003 Havlíčkův Brod, ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Melicherčík, Ladislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.1994-30.11.2003 velitelská rota
01.07.1994-30.11.2003 kabelosměrná rota dálkových spojů
01.07.1994-30.11.2003 spojovací rota
01.07.1994-30.11.2003 spojovací rota dálkových spojů
01.07.1994-30.11.2003 rota zabezpečení
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 1763
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/4-spojovaci-prapor-1994-2003-t37906#382245Verze : 0
MOD
Havlíčkův Brod
1. 7. 1994 - 30. 11. 2003
starý znak
URL : https://www.valka.cz/4-spojovaci-prapor-1994-2003-t37906#143334Verze : 0
MOD
novější znak
URL : https://www.valka.cz/4-spojovaci-prapor-1994-2003-t37906#143335Verze : 0
MOD
Diskuse
V roce 1997 měl spojovací prapor číslo VÚ 1763. Velitelem praporu byl pplk. Melicherčík Ladislav, náčelníkem štábu kpt. Vacek Zdeněk, náčelníkem logistiky kpt. Muránský Štefan. Velitelem velitelské roty mjr. Hrůza Ladislav, velitelem kabelosměrné roty dálkových spojů kpt. Němeček Ladislav, velitelem spojovací roty por. Karbas Jozef, velitelem spojovací roty dálkových spojů npor. Holenda Eugen, velitelem roty zabezpečení por. Zapletal Karel. Čerpáno ze vzpomínek bývalých příslušníků tohoto praporu.
URL : https://www.valka.cz/4-spojovaci-prapor-1994-2003-t37906#288527Verze : 0