Main Menu
User Menu
Reklama

43. výsadkový mechanizovaný prapor [1994-2013]

43rd Airborne Mechanized Battalion

     
Název:
Name:
43. výsadkový mechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
43. výsadkový mechanizovaný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1994
Předchůdce:
Predecessor:
71. prapor rychlého nasazení
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2013
Nástupce:
Successor:
43. výsadkový prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1994-30.06.1994 Inspektorát pozemního vojska generálního štábu AČR
01.07.1994-31.12.2013 4. brigáda rychlého nasazení
Dislokace:
Deployed:
01.04.1994-31.12.2013 Chrudim, Kasárny
Velitel:
Commander:
01.04.1994-DD.MM.1996 Prokš, Josef (Podplukovník)
DD.MM.1996-DD.MM.1998 Kokuňko, Alexandr (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1999 Sedlák, Josef (Plukovník)
DD.MM.1999-01.06.2003 Opata, Aleš (Podplukovník)
01.06.2003-DD.MM.2003 Nápravník, Oldřich (Kapitán)
DD.MM.2003-DD.MM.RRRR Nápravník, Oldřich (Major)
DD.MM.2005-16.08.2010 Kolář, Zdeněk (Podplukovník)
16.08.2010-31.12.2013 Švejda, Ladislav (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.1994-31.12.2013 velitelská rota
01.04.1994-31.12.2013 1. výsadková mechanizovaná rota
01.04.1994-31.12.2013 2. výsadková mechanizovaná rota
01.04.1994-31.12.2013 3. výsadková mechanizovaná rota
01.04.1994-DD.MM.RRRR 4. výsadková mechanizovaná rota
01.04.1994-DD.MM.RRRR protitanková rota
DD.MM.RRRR-31.12.2013 rota zbraní
01.04.1994-31.12.2013 rota logistiky
01.04.1994-31.12.2013 obvaziště
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-31.12.2013 43. výsadkový mechanizovaný prapor "Československých parašutistů" 1)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) od 28.10.1991

VÚ 1837
Zdroje:
Sources:
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=190
forum.csla.cz
www.4brn.army.cz
www.military.cz
www.army.cz
www.acr.army.cz - reditel-spolecneho-operacniho-centra-mo-10941/
http://www.army.cz/avis/areport2003/ar12str.pdf
URL : https://www.valka.cz/43-vysadkovy-mechanizovany-prapor-1994-2013-t37903#370481Verze : 0
MOD
Mezi elitu 4. brigády rychlého nasazení patří 43. výsadkový prapor, Byl zřízen na podzim 1987 v posádce Chrudim jako 71. úderný výsadkový prapor. V roce 1991 byl přejmenován na 71. prapor rychlého nasazení.


Historicky navazuje na Pěší prapor 71 (výsadkový), který existoval v ČSLA od 1. 10. 1949 do 31. 8. 1969. Za toto období prošel několik posádek - Zákupy u České Lípy, Prešov, Prostějov.


Název "Československých parašutistů" získal již 3. 3. 1948. Koncem roku 1950 se útvar změnil na 71. výsadkový prapor a na podzim 1952 prapor přešel do složení nově zřízené 22. výsadkové brigády. Dne 12. 9. 1952 došlo ke zrušení dosavadního pojmenování a nově byl zaveden čestný název "Hrdiny Sovětského svazu pplk. Antonína Sochora". Tento historický název také útvaru dlouho nevydržel a od 9. 5. 1955 se změnil na "Národního hrdiny Jana Švermy". 22. výsadková brigáda a její jednotlivé útvary se tak přihlásily k tradicím 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu. V létě 1960 došlo k přemístění útvaru na Moravu a novým posádkovým městem se stal Prostějov. Zde útvar setrval až do roku 1969, kdy v rámci reorganizace výsadkové brigády na pluk koncem srpna zanikl.


V roce 1990 se účastnila strážní četa vyčleněná z 71. výsadkového úderného praporu operace Pouštní bouře. Jako první se ocitla na vyrabovaném čs. velvyslanectví v Kuwajt City a okamžitě zajistila jeho ostrahu. Na základě rozkazu prezidenta republiky mu byl dnem 28. 10. 1991 propůjčen čestný název "Československých parašutistů". 43. výsadkový mechanizovaný prapor vznikl 1. dubna 1994 doplněním 71. výsadkového praporu rychlého nasazení.


AVIS
vojenstvi.kvalitne.cz
URL : https://www.valka.cz/43-vysadkovy-mechanizovany-prapor-1994-2013-t37903#143309Verze : 0
MOD
původní znak
URL : https://www.valka.cz/43-vysadkovy-mechanizovany-prapor-1994-2013-t37903#143327Verze : 0
MOD
nový znak
URL : https://www.valka.cz/43-vysadkovy-mechanizovany-prapor-1994-2013-t37903#143329Verze : 0
MOD
zástava
URL : https://www.valka.cz/43-vysadkovy-mechanizovany-prapor-1994-2013-t37903#143330Verze : 0
MOD
Znaky 43. výsadkového mechanizovaného praporu


Zdroj: http://www.army4u.cz/utvar/01ps-123/
43. výsadkový mechanizovaný prapor [1994-2013] - Znak polní

Znak polní
43. výsadkový mechanizovaný prapor [1994-2013] - Znak pouštní

Znak pouštní
43. výsadkový mechanizovaný prapor [1994-2013] - Znak pouštní polní

Znak pouštní polní
43. výsadkový mechanizovaný prapor [1994-2013] - Znak kapsový

Znak kapsový
URL : https://www.valka.cz/43-vysadkovy-mechanizovany-prapor-1994-2013-t37903#336663Verze : 0

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/454812
URL : https://www.valka.cz/43-vysadkovy-mechanizovany-prapor-1994-2013-t37903#454813Verze : 0
MOD
Příslušník 43. výsadkového mechanizovaného praporu zachycený při operaci v okrese Baraki Barak provincie Lógar, červenec 2011. 43. vmpr v této době tvořil jádro 7. jednotky PRT Lógar.
43. výsadkový mechanizovaný prapor [1994-2013] - (US Army / Spc. Mikel Peterson)

(US Army / Spc. Mikel Peterson)
URL : https://www.valka.cz/43-vysadkovy-mechanizovany-prapor-1994-2013-t37903#484209Verze : 0
MOD
Kajmany (VPZ 427 66-98, 023 48-87 a 023 53-61) z výzbroje 3. výsadkové mechanizované roty, 43. výsadkový mechanizovaný prapor, letiště Chrudim, září 2012.
 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/457118
URL : https://www.valka.cz/43-vysadkovy-mechanizovany-prapor-1994-2013-t37903#495147Verze : 0
MOD