Main Menu
User Menu

42. mechanizovaný prapor [1994- ]

42nd Mechanized Battalion

     
Název:
Name:
42. mechanizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
42. mechanizovaný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1994
Předchůdce:
Predecessor:
18. tankový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1994-DD.MM.RRRR 4. brigáda rychlého nasazení
Dislokace:
Deployed:
01.07.1994-DD.MM.RRRR Tábor, ?
Velitel:
Commander:
01.07.1994-DD.MM.1996 Matula, František (Podplukovník)
DD.MM.1996-DD.MM.2001 Jung, Ladislav (Podplukovník)
DD.MM.2001-DD.MM.2006 Genser, Antonín (Podplukovník)
DD.MM.2006-07.04.2009 Rous, Pavel (Podplukovník)
07.04.2009-31.12.2014 Trojánek, Josef (Podplukovník)
01.01.2015-28.02.2018 Špičák, Martin (Podplukovník)
01.03.2018-DD.MM.RRRR Cekul, Daniel (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.1994-DD.MM.RRRR 1. mechanizovaná rota
01.07.1994-DD.MM.RRRR 2. mechanizovaná rota
01.07.1994-DD.MM.RRRR 3. mechanizovaná rota
01.07.1994-DD.MM.RRRR minometná baterie
01.07.1994-DD.MM.RRRR štáb a velení
01.07.1994-DD.MM.RRRR rota logistiky
01.07.1994-DD.MM.RRRR polní obvaziště
Čestný název:
Honorary Name:
28.10.2000-DD.MM.RRRR 42. mechanizovaný prapor "Svatováclavský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 1825
Zdroje:
Sources:
http://www.42mpr.army.cz
www.4brn.army.cz
http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/utvary/13.htm
URL : https://www.valka.cz/42-mechanizovany-prapor-1994-t37901#378765Verze : 0
MOD
Za předchůdce 42. mechanizovaného praproru lze označit tři různé pluky, historie jednoho z nich sahá až do roku 1619. Jedná se o Dampiérrův kyrysnický pluk, který vznikl právě v době stavovského povstání. Od roku 1781 byl doplňován z Čech, v této souvislosti získal označení "Český dragounský pluk". Roku 1888 získává čestný název "Knížete Raimunda Montecuccoliho". Tento šlechtic z Modeny vstoupil do rakouské armády v roce 1625 a proslul vítěznými bitvami se Švédy a po skončení třicetileté války i s Turky a Francouzi. Jistou zajímavostí je, že jeho rodu povolil užívat císařského orla ve znaku právě náš Karel IV. To už se jedná ale o 8. dragounský pluk.


Druhý z předchůdců 42. mechanizovaného praporu "Kueffsteinův dragounský pluk" vznikl v roce 1682. V roce 1687 se stal 13. dragounským plukem. Od třicátých let minulého století byl rovněž doplňován z Čech a získal do názvu přívlastek český. Obdržel také čestný název "Prince Evžena Savojského".


Třetí kořenem mechanizovaného praporu je bývalý zeměbranecký hulánský pluk č. 2, který vznikl ve Vysokém Mýtě v roce 1885 z haličských zeměbraneckých eskadron.


Při formování čs. prvorepublikové armády došlo v Pardubicích ke sloučení 8. a 13. pluku. Také zeměbranecký pluk č. 2 byl přetransformován v pluk č. 9 se sídlem ve Vysokém Mýtě. Ten obdržel v roce 1929 u příležitosti oslav svatováclavského milénia čestný název "Knížete Václava svatého". Druhá světová válka představuje definitivní konec pro dragounské a další jezdecké pluky. Zato v SSSR vzniká mezi našimi zahraničními jednotkami tanková brigáda. V roce 1945 přichází do vysokomýtských a pardubických kasáren jednotky této brigády. Ty se také stávají základem dvou nových tankových brigád.


Později jsou obě brigády předislokovány na Moravu a sloučeny v 11. tankovou brigádu. Ta se při další reorganizaci na počátku padesátých let mění na 4. tankovou divizi se sídlem v Táboře. Jeden z jejich pluků je označen jako 18. Později dostává čestný název "Dukelský" (jednotky, ze kterých byly skutečně nasazeny v Dukelské operaci). 1. července 1994 je 18. tankový pluk přetransformován v 42. mechanizovaný prapor. Rozkazem prezidenta republiky byl praporu dne 28. 10. 2000 propůjčen historický název "Svatováclavský."


AVIS
vojenstvi.kvalitne.cz
URL : https://www.valka.cz/42-mechanizovany-prapor-1994-t37901#143305Verze : 0
MOD
znak
URL : https://www.valka.cz/42-mechanizovany-prapor-1994-t37901#143321Verze : 0
MOD
zástava
42. mechanizovaný prapor [1994- ] - vojenstvi.kvalitne.cz

vojenstvi.kvalitne.cz
URL : https://www.valka.cz/42-mechanizovany-prapor-1994-t37901#143322Verze : 0
MOD
KBVP Pandur II CZ (resp. KBV-VR Pandur II CZ) z výzbroje 42. mechanizovaného praporu na mezinárodním cvičení Combined Resolve IV, JMRC Hohenfels (Joint Multi-National Readiness Center Hohenfels), 13. května 2015. Vozidla jsou zachycena při instalaci laserového cvičného soubojového systému MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System). Combined Resolve IV proběhlo ve dnech 9. května až 6. června 2015 ve výcvikovém centru v německém Hohenfelsu za účasti států Severoatlantické aliance a zemí Partnerství pro mír. Armáda České republiky do cvičení vyslala rotní úkolové uskupení (RÚU), jehož organizační jádro tvořili příslušníci mechanizovaných rot 42. mechanizovaného praporu ze sestavy 4. brigády rychlého nasazení. Vojáci RÚU po kombinovaném přesunu z České republiky do Německa zahájili v Hohenfelsu výcvik za podpory JMRC na téma - útok, obrana a postup do kontaktu, zplánování bojové operace. Výcvik vyvrcholil ve dnech 27. května až 3. června 2015. Po jeho vyhodnocení se jednotka přesunula zpět do domovských posádek. Celkový počet cvičících je 150 vojáků. RÚU se skládalo z mechanizované roty (hlavní druh techniky - vozidla Pandur II CZ) a čety zabezpečení z 42. mechanizovaného praporu, družstva dělostřeleckého průzkumu z 13. dělostřeleckého pluku, prvku logistické podpory ze 14. pluku logistické podpory a předsunutých leteckých návodčí z 22. základny vrtulníkového letectva. Cvičení bylo zaměřeno na doktrinální vedení boje se zaměřením na obranu, útok, vyžadování palebné podpory, stabilizační operace, logistickou podporu v poli, a to vše v součinnosti s jednotkami cizích armád. V průběhu výcviku byl využíván systém MILES a opoziční jednotky, čímž bylo docíleno vysokého přiblížení reálnému boji.
 - (US Army / Pfc. Lloyd Villanueva)

(US Army / Pfc. Lloyd Villanueva)
 - (US Army / Pfc. Lloyd Villanueva)

(US Army / Pfc. Lloyd Villanueva)


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/532907
URL : https://www.valka.cz/42-mechanizovany-prapor-1994-t37901#532911Verze : 0
MOD