Main Menu
User Menu

4. průzkumný prapor [1994-2003]

th Reconnaissance Battalion

     
Název:
Name:
4. průzkumný prapor
Originální název:
Original Name:
4. průzkumný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1994
Předchůdce:
Predecessor:
rota hloubkového průzkumu 20. průzkumný prapor / 9. průzkumný prapor / 5. místo řízení ZS
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.2003
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1994-30.11.2003 4. brigáda rychlého nasazení
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1994-30.09.1998 Pardubice
01.10.1998-30.11.2003 Bechyně

Velitel:
Commander:
DD.MM.1994-DD.MM.1996 Sablík, Miroslav (Podplukovník)
DD.MM.1996-DD.MM.1998 Žůrek, Petr (Major)
DD.MM.1998-30.11.2003 Podlipný, Vladimír (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1998-30.11.2003 1. rota hloubkového průzkumu
DD.MM.1998-30.11.2003 2. rota hloubkového průzkumu
DD.MM.1998-30.11.2003 Průzkumná rota
DD.MM.1998-30.11.2003 Rota technického průzkumu
DD.MM.1998-30.11.2003 Velitelská rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Na konci roku 1998 byl včleněn do praporu 44. výsadkový průzkumný prapor.
Zdroje:
Sources:
www.military.cz
www.vojenstvi.cz
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/4-pruzkumny-prapor-1994-2003-t37898#409316Verze : 0
MOD
4. průzkumný prapor vznikl v létě 1994 v Pardubicích. K útvaru přešli příslušníci roty hloubkového průzkumu od 20. průzkumného praporu z Chebu, 5. průzkumného praporu z Týna nad Vltavou a tzv. 5. místa řízení zpravodajské správy z Parbubic.


V roce 1996 byl založen v Bechyni 44. výsadkový průzkumný prapor (pplk. Pavel Jiráček). Ten měl být předurčen k rychlému nasazení našich vojáků v zahraničí. Byl základem 6. mechanizovaného praporu SFOR v Bosně v období od března do listopadu 1997, kde de facto působil jako aeromobilní jednotka. Dne 1. 10. 1998 byl sloučen s pardubickým průzkumným praporem a vznikl tak na bechyňském letišti "nový" 4. průzkumný prapor.


AVIS
vojenstvi.kvalitne.cz
URL : https://www.valka.cz/4-pruzkumny-prapor-1994-2003-t37898#143358Verze : 0
MOD
původní znak
URL : https://www.valka.cz/4-pruzkumny-prapor-1994-2003-t37898#143323Verze : 0
MOD
novější znak
URL : https://www.valka.cz/4-pruzkumny-prapor-1994-2003-t37898#143325Verze : 0
MOD
4. průzkumný prapor v Bechyni jako součást 4. BRN navazoval svou historickou tradicí na památku 1. úderného praporu Čs. vojska na Rusi (1918-1920) - odtud také tedy zakomponovaný znak lebky ve znaku (pochází právě ze symboliky legionářského 1. úderného praporu - po válce umístěn v Domažlicích). Tento znak byl používán cca od roku 2002, po schválení VHÚ. Před ním užívala jednotka z výše vyobrazených onen první znak (šipka s padákem).


Posledním velitelem 4. průzkumného praporu byl pplk. Podlipný.


4. průzkumný prapor v Bechyni byl rozpuštěn k 30. 11. 2003 a ukončena jeho činnost.
URL : https://www.valka.cz/4-pruzkumny-prapor-1994-2003-t37898#143402Verze : 0