Main Menu
User Menu

4. brigáda rychlého nasazení [1994- ]

4th Rapid Deployment Brigade

     
Název:
Name
4. brigáda rychlého nasazení
Originální název:
Original Name:
4. brigáda rychlého nasazení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1994
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1994-DD.MM.1997 Generální štáb
DD.MM.1997-30.12.1999 Velitelství pozemního vojska
31.12.1999-30.11.2003 Velitelství pozemních sil
01.12.2003-30.06.2013 Velitelství společných sil
01.07.2013-DD.MM.RRRR Velitelství pozemních sil
Dislokace:
Deployed:
01.07.1994-DD.MM.RRRR Havlíčkův Brod, ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Žatec, Kasárny "RÜT"
Velitel:
Commander:
DD.MM.1994-DD.MM.1995 Šedivý, Jiří (Plukovník)
DD.MM.1995-14.09.1996 Štěpánek, František (Plukovník)
15.09.1996-DD.MM.1999 Blaško, Hynek (Plukovník)
DD.MM.1999-31.10.2002 Sedlák, Josef (Plukovník)
15.11.2002-DD.MM.2003 Gurník, Ján (Plukovník)
DD.MM.2003-DD.MM.2008 Opata, Aleš (Plukovník)
DD.MM.2008-30.04.2010 Jung, Ladislav (Plukovník)
01.05.2010-28.02.2016 Hlaváč, Miroslav (Plukovník)
01.03.2016-31.01.2019 Náhončík, Roman (Plukovník)
01.02.2019-07.05.2021 Trojánek, Josef (Plukovník)
08.05.2021-30.06.2021 Trojánek, Josef (Brigádní generál)
01.07.2021-07.05.2022 Štěpánek, Jan (Plukovník)
08.05.2022-DD.MM.RRRR Štěpánek, Jan (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.1994-DD.MM.1996 Blaško, Hynek ( )
DD.MM.1997-DD.MM.1999 Prokš, Josef ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
DD.MM.2008-29.02.2012 Schulc, Milan (Plukovník)
01.03.2012-31.05.2012 ?, ? ( )
01.06.2012-DD.MM.2014 Náhončík, Roman (Podplukovník)
DD.MM.2014-DD.MM.2016 Trojánek, Josef (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hrazdil, Jiří (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.07.1994-30.06.2004 4. prapor logistiky
01.07.1994-30.11.2003 4. spojovací prapor
01.07.1994-DD.MM.1998 4. ženijní rota
01.07.1994-DD.MM.RRRR 41. mechanizovaný prapor
01.07.1994-DD.MM.RRRR 42. mechanizovaný prapor
01.07.1994-31.12.2013 43. výsadkový mechanizovaný prapor
DD.MM.1994-30.11.2003 4. průzkumný prapor
DD.MM.1995-30.09.1998 44. výsadkový průzkumný prapor
01.07.1997-31.12.1997 46. smíšený dělostřelecký oddíl
01.01.1998-30.11.2003 46. dělostřelecký oddíl
DD.MM.1998-DD.MM.RRRR 4. rota chemické ochrany
DD.MM.1998-30.11.2003 4. ženijní prapor
01.10.2008-DD.MM.RRRR 44. lehký motorizovaný prapor
01.01.2014-30.09.2020 43. výsadkový prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. zdravotnická rota

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
08.05.1999-DD.MM.RRRR Obrany národa
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.4brn.army.cz/

URL : https://www.valka.cz/4-brigada-rychleho-nasazeni-1994-t37896#333052Verze : 0
MOD
4. brigáda rychlého nasazení "Obrany národa"motto: Tam, kde jiní nestačí.
Jedním z úkolů, které byly pro brigádu rychlého nasazení stanoveny, je účast některých jejích jednotek v mírových operacích OSN a v misích pod velením NATO - IFOR, SFOR. Brigáda je začleněna do sil rychlé reakce AČR. Vyčleněné jednotky brigády rychlého nasazení se od vzniku v roce 1994 účastní různých společních cvičení se zahraničními jednotkami (CROSS-COUNTRY 94, COOPERATIVE SPIRIT 94, LIPNO 95, COOPERATIVE NUGET 95, SUCCESSI 97, HORIZONT 99, UNITED STEP 99, LION STEALTH 2001, PATHFINDER 2001...). Brigáda rychlého nasazení je vyzbrojena současnou moderní bojovou technikou, vyznačující se vysokou pohyblivostí a palebnou silou.


Na základě rozkazu prezidenta republiky dne 8. 5. 1999 obdržela 4. brigáda rychlého nasazení historický název "Obrany národa". Brigáda tak navázala na hrdinný odkaz, vytvořený v letech 2. světové války příslušníky stejnojmenné odbojové organizace.


Samotná 4. brigáda rychlého nasazení vznikla jako nový svazek dnem 1. července 1994. Nejprve se nacházela v přímé podřízenosti náčelníka GŠ AČR, ale od roku 1997 přešla pod velení Velitelství pozemního vojska v Olomouci. V souladu s rozvojem AČR a přípravou vstupu do NATO došlo k jejímu začlenění do sil okamžité reakce.


K nevojenským úkolům, které brigáda v minulosti plnila, patří pomoc při živelních katastrofách. Příslušníci brigády se podíleli na záchranných akcích při povodních v létě roku 1997 na jižní Moravě, v létě roku 1998 ve východních Čechách a na mnoha místech republiky v roce 2002. Dále se podíleli na odstraňování následků sněhové kalamity v roce 2000.


www.army.cz
vojenstvi.kvalitne.cz
AVIS
URL : https://www.valka.cz/4-brigada-rychleho-nasazeni-1994-t37896#143281Verze : 0
MOD
Jediná jednotka, u níž lze vysledovat elitní charakter, vznikla v rámci československého zahraničního vojska v Rusku. Jednalo se o 1. úderný prapor, jenž vznikl 28. 12. 1917 po vzoru ruských jednotek, určených k prolamování nepřátelských pozic. Prapor tvořili dobrovolníci se speciálním výcvikem a za bojů proti bolševikům na sibiřské magistrále dokázali několikrát čelit několikanásobné přesile nepřítele. Po návratu do Československa v červenci 1920 byl unifikován do 6. hraničářského praporu Sibiřských úderníků v Domažlicích, čímž ztratil svou výlučnost.


V druhé polovině třicátých let vzniká v evropských podmínkách nový druh vojska, kerý si okamžitě získává postavení armádní elity - výsadkové jednotky (pod dobovým označením letecká pěchota). Přípravy k výstavbě takovýchto jednotek však v Československu končí 15. března 1939 okupací hitlerovským Německem.


Myšlenka ovšem nebyla opuštěna a v rámci jednotek československého zahraniční odboje za 2. světové války vznikly jednak parašutistické skupiny ve Velké Británii (s úkoly zpravodajskými a diverzními), jednak útvar v SSSR - 2. čs. samostatná paradesantní brigáda. Ta však nemohla svého speciálního výcviku využít, protože v září 1944 byla nasazena v Karpatech jako pěchota a decimována. Poté se přemístila na povstalecké území na Slovensko a po porážce povstání se v horách zachránilo pouze její torzo.


Zkušeností z obou typů jednotek bylo využito v poválečné armádě. Prvního října 1947 vznikl první výsadkový útvar, 71. prapor, jenž záhy dostal název ČESKOSLOVENSKÝCH PARAŠUTISTŮ. Na jeho základě se o něco později vytvářely další výsadkové jednotky i zvláštní průzkumné jednotky s výsadkářským výcvikem. Celkem vzniklo na deset různých útvarů a výsadkové vojsko se stalo významnou a elitní součástí československé armády.


Velitelství 4. brigády rychlého nasazení vzniklo 1. 1. 1994 při velitelství 4. motorizované divize v Havlíčkově Brodě. Velitelství řídilo v součinnosti se štábem AČR výstavbu brigády. Toto období bylo ukončeno vytvořením 4. brigády rychlého nasazení k 1. 7. 1994. První útvar, 43. výsadkový mechanizovaný prapor, byl převzat v polovině února 1994 a poslední, technická část 4. praporu zabezpečení, v květnu téhož roku.
URL : https://www.valka.cz/4-brigada-rychleho-nasazeni-1994-t37896#143285Verze : 0
MOD
původní znak 4. brn
URL : https://www.valka.cz/4-brigada-rychleho-nasazeni-1994-t37896#143283Verze : 0
MOD
zástava 4. brn
4. brigáda rychlého nasazení [1994- ] - vojenstvi.kvalitne.cz

vojenstvi.kvalitne.cz
URL : https://www.valka.cz/4-brigada-rychleho-nasazeni-1994-t37896#143292Verze : 0
MOD
Diskuse
od listopadu 2003 je 46. delostrelecky oddil v podrizenosti 13.DB Jince. Nazev se premenil na 131.smdo (smiseny delostrelecky oddil). Znaky a zastava zustala zachovana
URL : https://www.valka.cz/4-brigada-rychleho-nasazeni-1994-t37896#206484Verze : 0
V Pardubicích jsem byl do konce roku 2004 a v tý době byla zástava pořád stejná, ale teď už mám takovej dojem, že ji změnili a je tam jen ten kulatej, červeně lemovanej (původně růžově) znak s padákem a dělama a už tam není znak brnky. Jinak tady ještě chybí ženijní útvar, kterej byl taky v pardubicích. Sloužil tam můj soused a shodou okolností dělal starýho jednomu mýmu kamarádovi. Bylo to v roce 1995. Ze Žamberka se tam dělostřelci přestěhovali v roce 1997 a ženisti byly zrušený. Docela si tam na tom vojáci nahrabali. Mám tu ještě nějakej vercajk, kterej prodávali.
URL : https://www.valka.cz/4-brigada-rychleho-nasazeni-1994-t37896#232110Verze : 0