Main Menu
User Menu

Höhere SS und Polizeiführer - prehľad

Höhere SS und Polizeiführer (HSSPf), teda Vyšší velitelia SS a polície boli priamymi zástupcami Reichsführera SS Heinricha Himmlera v každom z vojenských obvodov (Wehrkreis) a v období vojny aj na všetkých okupovaných územiach.
Viac info
oblasť (veliteľstvo)menoobdobie
HSSPF Adriatisches Küstenland (Triest)

SS-Gruppenführer Odilo Globocnik


13.9.1943 – ?.5.1945


HSSPF Albanien (Tirana)

SS-Brigadeführer Josef Fitzhum


1.8.1944 – 1.1.1945


HSSPF Alpenland (Salzburg)


SS-Brigadeführer Alfred Rodenbücher


25.4.1939 – 30.4.1941

SS-Brigadeführer Dr. Gustav-Adolf Scheel


30.4.1941 – 24.11.1941

SS-Gruppenführer Erwin Rösener


24.11.1941 – 8.5.1945

SS-Brigadeführer Erwin Schulz 1/


1.5.1944 – 28.5.1944

SS-Brigadeführer Walter Griep 1/


1.5.1944 – 28.5.1944


HSSPF Belgien-Nordfrankreich (Brussel)


SS-Gruppenführer Richard Jungclaus


1.8.1944 – 16.9.1944

SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln


22.9.1944 – 18.1.1945

SS-Brigadeführer Christoph Diehm 2/


16.9.1944 – 18.1.1945

HSSPF Böhmen und Mähren (Prag)


SS-Brigadeführer Karl Hermann Frank


28.4.1939 - 26.4.1945

SS-Obergruppenführer Richard Hildebrandt


26.4.1945 - ?.5.1945


HSSPF Danmark (Kopenhagen)


SS-Gruppenführer Günther Pancke


6.10.1943 – 5.5.1945


HSSPF Donau (Wien)


SS-Brigadeführer Ernst Kaltenbrunner


11.9.1938 – 21.1.1943

SS-Gruppenführer Rudolf Querner


21.1.1943 – 5.10.1944

SS-Gruppenführer Walter Schimana


5.10.1944 – 8.5.1945


HSSPF Elbe (Dresden)


SS-Gruppenführer Theodor Berkelmann


28.6.1938 – 20.4.1940

SS-Obergruppenführer Udo von Woyrsch


20.4.1940 – 11.2.1944

SS-Gruppenführer Ludolf von Alvensleben


11.2.1944 – 8.5.1945


HSSPF Frankreich (Paris)


SS-Brigadeführer Carl Oberg


5.5.1942 – 28.11.1944


HSSPF Fulda-Werra (Arolsen)


SS-Obergruppenführer Josias, Erbprinz zu Waldeck Pyrmont


6.10.1938 – 8.5.1945


HSSPF Griechenland (Athena)


SS-Brigadeführer Jürgen Stroop


8.9.1943 – 4.10.1943

SS-Brigadeführer Walter Schimana


18.10.1943 – 24.9.1944

SS-Brigadeführer Hermann Franz


24.9.1944-18.11.1944


HSSPF Kroatien (Zagreb)SS-Brigadeführer Konstantin Kammerhofer


13.3.1943 – 10.1.1945


HSSPF Main (Nuremberg)


SS-Obergruppenführer Friedrich Karl Freiherr von Eberstein


12.3.1938 – 17.12.1942

SS-Brigadeführer Benno Martin


17.12.1942 – 8.5.1945


HSSPF Mitte (Braunschweig)


SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln


28.6.1938 – 11.7.1940

SS-Gruppenführer Günther Pancke


11.7.1940 – 15.9.1943

SS-Oberführer Wilhelm Fuchs 3/


8.7.1943 – 15.9.1943

SS-Gruppenführer Hermann Höfle


15.9.1943 – 5.10.1944

SS-Obergruppenführer Rudolf Querner


5.10.1944 – 8.5.1945


HSSPF Nord (Oslo)


SS-Obergruppenführer Fritz Weitzel


20.4.1940 – 19.6.1940

SS-Gruppenführer Wilhelm Rediess


19.6.1940 – 8.5.1945


HSSPF Nordost (Königsberg)


SS-Gruppenführer Wilhelm Rediess


28.6.1938 – 19.6.1940

SS-Gruppenführer Jakob Sporrenberg


21.6.1940 – 1.5.1941

SS-Gruppenführer Hans-Adolf Prützmann


1.5.1941 – 8.5.1945

SS-Gruppenführer George Ebrecht 4/


21.6.1941 - ?.12.1944

SS-Gruppenführer Hans Haltermann 4/


7.7.1944 - 9.1.1945

SS-Gruppenführer Otto Hellwig 4/


9.1.1945 – 8.5.1945


HSSPF Nordsee (Hamburg)


SS-Gruppenführer Hans-Adolf Prützmann


28.6.1938 – 1.5.1941

SS-Gruppenführer Rudolf Querner


30.4.1941 – 30.1.1943

SS-Brigadeführer Georg Graf von Bassewitz-Behr


16.2.1943 – 8.5.1945


HSSPF Nordwest (Den Haag)


SS-Brigadeführer Hans-Albin Rauter


26.6.1940 – 8.5.1945

SS-Brigadeführer Dr. Eberhard Schöngarth 5/


10.3.1945 - ?.4.1945


HSSPF Ost (Krakow)


SS-Gruppenführer Theodor Eicke


10.9.1939 – 1.10.1939

SS-Obergruppenführer Friedrich-Wilhelm Krüger


4.10.1939 – 9.11.1943

SS-Obergruppenführer Wilhelm Koppe


9.11.1943 – 8.5.1945


HSSPF Ostland und Rußland-Nord (Riga)


SS-Gruppenführer Hans-Adolf Prützmann


29.6.1941 – 1.11.1942

SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln


1.11.1941 - ?.5.1945

SS-Gruppenführer Dr. Hermann Behrends 6/


30.1.1945 - ?.5.1945


HSSPF Ostsee (Stettin)


SS-Gruppenführer Emil Mazuw


28.8.1938 - ?.5.1945


HSSPF Rhein-Westmark 7/ (Wiesbaden)


SS-Obergruppenführer Theodor Berkelmann


21.5.1943 – 11.11.1943

SS-Gruppenführer Jürgen Stroop


11.11.1943 – 8.5.1945)


Rhein


SS-Gruppenführer Richard Hildebrandt


1.4.1939 – 1.10.1939

SS-Gruppenführer Jakob Sporrenberg


1.10.1939 – 24.7.1940

SS-Brigadeführer Erwin Rösener


24.7.1940 – 11.11.1941

SS-Gruppenführer Theodor Berkelmann


10.12.1941 – 21.5.1943


Saar-Lothringen, Lothringen-Saarpfalz, Westmark


SS-Gruppenführer Theodor Berkelmann


19.7.1940 – 21.5.1943


HSSPF Rußland-Mitte (Mogilev, neskôr Minsk)


SS-Gruppenführer Erich von dem Bach


1.5.1941 – 21.6.1944

SS-Gruppenführer Carl Graf von Pückler-Burghaus 8/


2.1.1942 – 24.3.1943

SS-Gruppenführer Gerrett Korsemann 8/


24.3.1943 – 5.7.1943

SS-Gruppenführer Curt von Gottberg 8/


5.7.1943 – 7.8.1944


HSSPF Rußland-Süd 9/ (Kiev)


SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln


23.6.1941 – 11.12.1941

SS-Obergruppenführer Hans-Adolf Prützmann


11.12.1941 – 18.3.1944


HSSPF Schwarzes-Meer (Nikolajev)


SS-Brigadeführer Ludolf von Alvensleben


29.10.1943 – 25.12.1943

SS-Obergruppenführer Richard Hildebrandt


25.12.1943 – 16. 9.1944

SS-Obergruppenfürher Arthur Phleps


16.9.1944 – 18.9.1944


HSSPF Serbien, Sandschack und Montenegro (Belgrade)


SS-Gruppenführer August Edler von Meyszner


24.1.1942 – 1.4.1944

SS-Brigadeführer Dr. Hermann Behrends


1.4.1944 - ?.10.1944


HSSPF Slowakien (Bratislava)


SS-Obergruppenführer Gottlob Berger


31.8.1944 – 20.9.1944

SS-Obergruppenführer Hermann Höfle


20.9.1944 - ?.5.1945


HSSPF Spree (Berlin)


SS-Obergruppenführer August Heissmeier


2.9.1939 – 8.5.1945

SS-Brigadeführer Max Schneller 10/


20.2.1943 – 8.5.1945


HSSPF Süd (München)


SS-Obergruppenführer Friedrich Karl Freiherr von Eberstein


12.4.1938 – ?.5.1945

SS-Brigadeführer Anton Vogler 11/


1.2.1945 – ?.4.1945

SS-Obergruppenführer Wilhelm Koppe 11/


?.4.1945 – ?.5.1945


HSSPF Südost (Breslau)


SS-Gruppenführer Erich von dem Bach


28.6.1938 – 20.5.1941

SS-Obergruppenführer Heinrich Schmauser


20.5.1941 – 20.2.1945

SS-Brigadeführer Walter Bierkamp


20.2.1945 – 17.3.1945

SS-Obergruppenführer Richard Hildebrandt


17.3.1945 – 8.5.1945


HSSPF Südwest (Stuttgart)


SS-Gruppenführer Kurt Kaul


6.9.1939 – 21.4.1943

SS-Gruppenführer Otto Hofmann


21.4.1943 – 8.5.1945


HSSPF Ungarn (Budapest)


SS-Obergruppenführer Otto Winkelmann


19.3.1944 – 11.2.1945


HSSPF Warthe (Posen)


SS-Gruppenführer Wilhelm Koppe


9.10.1939 – 9.11.1943

SS-Obergruppenführer Theodor Berkelmann


9.11.1943-27.12.1943

SS-Brigadeführer Heinz Reinefarth


29.1.1944 – 30.12.1944

SS-Oberführer Friedrich Gerhardt 12/


?.8.1944 – 30.12.1944

SS-Gruppenführer Willy Schmelcher


30.12.1944 – 8.5.1945


HSSPF Weichsel (Danzig)


SS-Gruppenführer Richard Hildebrandt


21.9.1939 – 20.4.1943

SS-Oberführer Hellmuth Willich 13/


9.2.1942 – 9.3.1942

SS-Gruppenführer Fritz Katzmann


20.4.1943 – 8.5.1945


HSSPF West (Düsseldorf)


SS-Obergruppenführer Fritz Weitzel


11.6.1938 – 20.4.1940

SS-Gruppenführer Theodor Berkelmann


20.4.1940 – 9.7.1940

SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln


12.7.1940 – 29.6.1941

SS-Brigadeführer Karl Gutenberger 14/


1.5.1941 – 8.5.19451/ Erwin Schulz a Walter Griep zastupovali Erwina Rösenera
2/ Christoph Diehm bol zástupcom Friedricha Jeckelna , ktorý funkciu zastával len formálne
3/ Wilhelm Fuchs bol zástupcom Günthera Panckeho
4/ Ebrecht, Haltermann a Hellwig boli zástupcami Hans-Adolfa Prützmanna
5/ Schöngarth zastupoval v tejto funkcii Rautera, ktorý ju zastával len formálne
6/ Dr. Hermann Behrends zastupoval Friedricha Jeckelna
7/ HSSPF Rhein-Westmark vzniklo dňa 21.5.1943, kedy došlo k spojeniu oblastí Rhein a Westmark
8/ von Pückler-Burghaus, Korsemann a Gottberg zastupovali vo funkcii Ericha von dem Bach
9/ neskôr bol spojený pod velenie Höchste SS und Polizeiführer Ukraina
10/ Schneller10 zastupoval vo funkcii Augusta Heissmeiera
11/ Vogler a Koppe zastupovali vo funkcii Friedricha Karl Freiherr von Eberstein
12/ Friedrich Gerhardt zastupoval vo funkcii Heinza Reinefartha
13/ Hellmuth Willich zastupoval vo funkcii Richarda Hildebrandta
14/ Karl Gutenberger zastupoval vo funkcii Friedricha Jeckelna do 29.6.1941


hlavný zdroj: www.axishistory.com
pomocné zdroje: Axis Biographical Resaerch
feldgrau.com
URL : https://www.valka.cz/Hoehere-SS-und-Polizeifuehrer-prehlad-t37797#142750Verze : 0
MOD