Main Menu
User Menu

SOV - PRV-10 ("Rock Cake" - RL výškomer)

"KONUS"

PRV-10 - rádiolokačný výškomer centimetrového pásma.


Rádiolokátor bol vyvinutý v roku 1956 na základe systému "Topoľ-2".
Umiestnený bol v dvoch prívesoch (anténny systém s prijímacím a vysielacím systémom v jednom prívese a IKO s elektrocentrálou v druhom prívese).


Takticko-technické charalkteristiky:
Max. diaľka zistenia cieľa: 160-180 km
Max. výška zistenia cieľa: 6-13 km
Impulzný výkon: 1200 kW
Rozlišovacia schopnosť
- v diaľke: 1000 m
- vo výške: 300 m


V roku 1957 bol rádiolokátor modernizovaný na verziu P-10M. Pri modernizácii boli zmenené rozmery antény, systém rozvinovani a a zvinovania antény a pridaná možnosť sektorového vyhľadávania s uhlom 15°.


Nevýhodou PRV-10 a PRV-10M bola ich slabá ochrana proti rušeniu.
SOV - PRV-10 (Rock Cake - RL výškomer) - PRV-10, za ním RL P-15

PRV-10, za ním RL P-15
URL : https://www.valka.cz/SOV-PRV-10-Rock-Cake-RL-vyskomer-t37775#142625Verze : 0
MOD