Main Menu
User Menu
Reklama

Hudeček, Bernard

??? Bernard Hudeček


Často se stává, že někoho dost dlouho znáte a přesto o něm ve skutečnosti málo víte. A jedním z takových byl i případ „Bédy“ Hudečka, jak mi ho popsal Honza Lehovec…


Letos v lednu tomu bude 21 let, co nás navždy opustil náš bývalý spolupracovník, pan Bernard Hudeček. Pracoval v DP Metro až do svého odchodu do důchodu. Nejdříve jako provozní elektrikář v dílně oprav a poté jako obsluha Měnírny Kačerov. Všichni z nás, jeho tehdejších spolupracovníků, na něho i po létech rádi vzpomínají, hlavně pro jeho kamarádskou a veselou povahu, ale i spolehlivost a preciznost, s jakou svou práci vykonával. Byl také všeobecně znám jako vášnivý rybář.
Nedávno jsem v literatuře, mezi československými příslušníky RAF v době 2. světové války, narazil na jméno Bernard Hudeček. Napadlo mě, že takové jméno určitě nemůže být náhoda! Zahájil jsem pátrání a mé tušení se potvrdilo…
Nejprve se někteří kolegové rozpomenuli na to, že se pan Hudeček sem tam při určitých „neformálních“ rozhovorech zmínil, že v Anglii za války byl a že anglicky uměl. Bylo to v době, kdy nebylo záhodno se právě tímto chlubit a „rudé bratry“ na sebe příliš upozorňovat! Proto tedy bylo toto jeho období života většině z nás neznámé. Kontaktoval jsem i jeho rodinu a snažil se nějaké informace a materiály o něm získat. Spolu s údaji, které jsem už k dispozici měl, podařilo se mi dát tak trochu dohromady jeho životní pouť. Moc toho není, ale i to málo se hodí k tomu, abychom si udělali obrázek o skromném člověku, jehož život byl dosti barvitý a sám o sobě by vydal na velmi tlustou knihu…
Bernard Hudeček se narodil 13. 10. 1923 v Petřkovicích v hlučínském okrese. Otec Josef Hudeček, povoláním horník, i matka Anna, roz.Tichnovská, byli Češi. Přesto byla jeho rodina uznána jako německá (kvůli vzdálenějším příbuzným) a mohla tedy zůstat v místě bydliště i po roce 1938 - oblast Hlučínska spadala do Sudet.
Vyučil se elektrikářem a tuto profesi de facto celý život vykonával. Jako „občan Říše“ musel Bernard v roce 1942 narukovat do Wehrmachtu. Zde se mu samozřejmě vůbec nelíbilo, za Hitlera pochopitelně bojovat nechtěl. Naštěstí jej neposlali na východní frontu, ale sloužil v Polsku. Přibližně po roce služby se mu povedlo i s kamarádem (jméno bohužel nevíme) uprchnout a neznámými a také zřejmě velmi složitými cestami se dostat někdy koncem roku 1943 do Anglie.
Po delší době prověřování pak byl oficiálně dne 7. 9. 1944 přijat do RAF pod evidenčním číslem 788690 v hodnosti AC2, následně pak atestován 23. 10. 1944 pro čs. depot v Cosfordu. Později se stal příslušníkem 311. československé bombardovací squadrony ve funkci ACH/GD – pozemní služba (pravděpodobně i zde pracoval jako elektrikář). Sloužil v řadách „Třistajedenáctky“ až do konce války.
Zajímavostí je, že v době atestace se za něho zaručil jeho švagr, pracovník československé ambasády v Moskvě, JUDr.Osmančík. Ten pak byl Bernardu Hudečkovi i jako svědek na svatbě v roce 1946.
Po skončení války a návratu do Československa sloužil pan Hudeček ještě rok v naší armádě (zřejmě na letišti ve Kbelích). V roce 1945 byl za svoji službu vyznamenán Čs.vojenskou pamětní medailí. Ze svazku RAF byl oficiálně uvolněn 6. 6.1946 s dobrým hodnocením. Po odchodu z armády - jako desátník v záloze - pracoval jako národní správce elektrotechnické dílny ve Chvalšinách. Poté pracoval jako šéf osvětlovačů v Libeňském divadle, následovala elektroúdržba v Českých loděnicích, aby pak v roce 1974 přišel do nově vzniklého Metra. Další je již uvedeno výše.
Jako bývalý zápaďák byl naštěstí „malou rybou“, tak se mu komunistické perzekuce celkem vyhnuly. Dne 10. 8. 1946 se oženil se slečnou Vlastou Hrabětovou, aby se jim o rok později narodila dcera. Pracoval v metru až do roku 1984, kdy odešel do důchodu. V zápětí však onemocněl rakovinou a 24. ledna 1985 zemřel…


Proč o něm píši? Dlouho se zajímám o historii našich příslušníků RAF za 2.světové války, vynikajících lidí, kteří měli být v době totality vymazáni z paměti národa. Přitom právě tito lidé si zaslouží nebýt nikdy zapomenuti, neboť každý z nich pro naše další generace vykonal tolik, že by bylo nemožné jim to jakkoliv splatit. Obzvlášť poté, co byli národem „po zásluze oceněni“. A Béda Hudeček, nejen že byl jedním z nich, ale patřil i mezi nás...
URL : https://www.valka.cz/Hudecek-Bernard-t37733#142502Verze : 0
Béda Hudeček - válečná fotka
URL : https://www.valka.cz/Hudecek-Bernard-t37733#142508Verze : 0
Tahle je poválečná...
URL : https://www.valka.cz/Hudecek-Bernard-t37733#142521Verze : 0
A takhle jsme ho znali my...
URL : https://www.valka.cz/Hudecek-Bernard-t37733#142524Verze : 0