T-55

Přehled verzí
T-55 - prehľad verzií1)Bojové verzie:


T-55 (Objekt 155) – stredný tank vyvinutý na báze T-54B. Oproti svojmu predchodcovi je vybavený protiradiačnou ochranou, má zväčšené množstvo paliva a zásobu munície. Používa výkonnejší motor V-55, odľahčene pojazdové kolesá a generátorom dymu (TDA). Vo výrobe v rokoch 1958-1963


TO-552) (Objekt 482) – plameňometný tank s plameňometom ATO-200, vo výrobe od roku 1961


T-55K (objekt 155K) – veliteľský tank na báze T-55. Doplnený o rádiostanicu R-112 s príslušnými anténami a elektrocentrálu AB-1-P/30. Zmenšený palebný priemer munície, vo výrobe od roku 1959


T-55A (Objekt 155A) – T-55 so zlepšenou ochranou proti rádioaktívnemu žiareniu


T-55M (Objekt 155M) – modernizácia T-55 s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Možnosť streľby PTRS 9K116 Bastion, doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-55U, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.


T-55M-1 (Objekt 155M-1) - modernizácia T-55 s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Možnosť streľby PTRS 9K116 Bastion, doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-46-5M, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.T-55M1 (Objekt 155M1) - modernizácia T-55 s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-55U, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.


T-55M1-1 (Objekt 155M1-1) - modernizácia T-55 s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-46-5M, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.


T-55AM (Objekt 155AM) - modernizácia T-55A s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Možnosť streľby PTRS 9K116 Bastion, doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-55U, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.


T-55AM-1 (Objekt 155AM-1) - modernizácia T-55A s cieľom zvýšiť palebné možnosti a úroveň ochrany tanku. Možnosť streľby PTRS 9K116 Bastion, doplnkový pancier na exponovaných miestach, výkonnejší motor V-46-5M, nová rádiostanica R-173, systém riadenia paľby Volna. Vo výrobe od roku 1983.


T-55AMK (Objekt 155AMK) – veliteľský tank na báze T-5AM. Doplnená rádiostanica R-134 s príslušnými anténami a elektrocentrálu AB-1-P/30.


T-55AD (Objekt 155AD) – tank T-55A modernizovaný inštaláciou aktívnej ochrany „Drozd“ a doplnkového oceľového panciera, inštalácia motora V-55U, možnosť používať PTRS systému 9K116 Bastion. Vo výrobe od roku 1983.


T-55AD-1 (Objekt 155AD) – tank T-55A modernizovaný inštaláciou aktívnej ochrany „Drozd“ a doplnkového oceľového panciera, inštalácia motora V-46-5M, možnosť používať PTRS systému 9K116 Bastion. Vo výrobe od roku 1983.T-55MD (Objekt 155MD) – inštalácia aktívnej ochrany Drozd na modernizované tanky T-55M


T-55AMD (Objekt 155AMD) – inštalácia aktívnej ochrany Drozd na modernizované tanky T-55AM


T-55MB (Objekt 155MB) – zvýšenie pasívnej ochrany tankov T-55 inštaláciou dynamickej ochrany na prednej časti veže a trupu. Palebné možnosti tanku zvýšené na úroveň T-55M, vrátane možnosti použitia PTRS systému 9K116 Bastion. Inštalovaný výkonnejší motor V-55U.


T-55MB-1 (Objekt 155MB-1) – zvýšenie pasívnej ochrany tankov T-55 inštaláciou dynamickej ochrany na prednej časti veže a trupu. Palebné možnosti tanku zvýšené na úroveň T-55M, vrátane možnosti použtia PTRS systému 9K116 Bastion. Inštalovaný výkonnejší motor V-46-5M.


T-55AMB (Objekt 155AMB) – zvýšenie pasívnej ochrany tankov T-55A inštaláciou dynamickej ochrany na prednej časti veže a trupu. Palebné možnosti tanku zvýšené na úroveň T-55AM, vrátane možnosti použtia PTRS systému 9K116 Bastion. Inštalovaný výkonnejší motor V-55U.Ďalšie verzie (ťahače, vyprosťovacie a mostné tanky a pod.)


BTS-4 - obrnený ťahač


MT-55 - mostný tank na podvozku T-55, vo výrobe od roku 1962


MTU-20 - mostný tank, vo výrobe od roku 1964


IMR - ženijný stroj, vo výrobe od roku 1969
1) len sovietske verzie, nie verzie vyrábané v zahraničí


2) niektoré zdroje tank označujú ako OT-55


Zdroj: http://detavlad.ru/item/1
Kolektív: T-54/55 časť 1, Vojenno-techničeskaja seria 102, Tornado
Kolektív: T-54/55 časť 2, Vojenno-techničeskaja seria 103, Tornado
URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#403013 Verze : 2
T-55


V dobe svojho vzniku sa tank T-55 vďaka svojim bojovým možnostiam radil medzi najlepšie tanky povojnovej doby. Ešte dnes je vo svete veľmi rozšíreným tankom. Tank T-55 je vyzbrojený 100 mm kanónom D10-T2S stabilizovaným v dvoch rovinách, guľometom SGMT 7,62 mm spriahnutým s kanónom a guľometom 7,62 mm umiestneným v prednej časti korby, ktorý je ovládaný z priestoru vodiča. Tank má k dispozícii jednoduchý systém riadenia paľby. Môže viesť účinnú streľbu na obrnené ciele na vzdialenosť 1600 m, avšak neumožňuje účinnú streľbu za pohybu a za zníženej viditeľnosti. Jeho 100 mm munícia je málo účinná proti obrneným cieľom zavedeným v blízkej minulosti. Korba tanku je zvarovaná a veža je odlievaná. Ochrana osádky je zabezpečená pancierom, zariadením na ochranu proti ZHN, protipožiarnym a zadymovacím zariadením. Ako pohonná jednotka slúži 12-valcový vznetový vodou chladený motor V-55A. Prevodovka je mechanická s piatimi stupňami pre jazdu vpred a jedným pre jazdu vzad. Pásové pohybové ústrojenstvo je obdobné ako u tanku T-54 a nie je vybavené krytmi koľajových pásov.
Do výzbroje bol tank zaradený v roku 1963. Vyrábali ho štátny zbrojný priemysel bývalého ZSSR, bývalé Česko-slovensko, Poľsko a Čína. Medzi jeho hlavné nevýhody patrí malá účinnosť streľby v noci a za pohybu a nedostatočná pancierová ochrana.
Prvou modernizáciou tanku T-55 je verzia označená T-55A. Cieľom modernizácie bolo zvýšenie ochrany osádky pred účinkami ZHN a zvýšenie obranyschopnosti tanku pred nízkoletiacimi prostriedkami nepriateľa. Tank T-55A je z vnútornej strany bojového priestoru vybavený ochrannou vrstvou, ktorá zvyšuje ochranu osádky pred účinkami prenikavej radiácie. Konštrukčne bol tank vylepšený zosilnenou hlavnou spojkou a zdokonaleným zariadením pre spúšťanie motoru stlačeným vzduchom. Koľajové pásy sú spájané kovopryžovým spojom, čo má za následok zvýšenie ich životnosti a zníženie nárokov na ošetrovanie. Hlavný rozdiel medzi T-55 a T-55A je vo vyzbrojení tanku T-55A 12,7 mm protilietadlovým guľometom umiestneným na vežičke nabíjača. Zrušený bol pevný guľomet v priestore vodiča.
Ďalšia modernizácia tanku T-55 bola zameraná na zvýšenie ochrany osádky pred účinkami ZHN. Zmodernizovaná verzia má označenie T-55M. Pre činnosť v zamorenom priestore je tank vybavený filtračno-ventilačným zariadením. K dispozícii je aj automatické protipožiarne zariadenie. Na jazdu v noci využíva vodič elektrooptický prístroj TVN-2.
Ďalšou modifikáciou bol tank T-55AM2 predstavuje poslednú modernizovanú verziu tanku T-55 v bývalom Česko-slovensku. V porovnaní so základným typom má vyššiu palebnú účinnosť a odolnosť pancierovej ochrany. Hlavnú výzbroj tanku tvorí 100 mm kanón typu D10-T2 SA/SK s drážkovým vývrtom a tepelnou ochranou hlavne. Kanón je stabilizovaný v dvoch rovinách. Súčasťou výzbroje niektorých tankov je protitankový raketový komplet 9K116 BASTION. Protitankové riadené strely 9M117 BASTION s laserovou navádzacou sústavou sú odpaľované z tankového kanóna a majú účinný dosah 100 až 4000 m a priebojnosť až 550 mm. Doplnkovú výzbroj tvorí spriahnutý guľomet PKT 7,62 mm a 12,7 mm protilietadlový guľomet vzor 38/46 lafetovaný na otočnej vežičke nabíjača. Na pravej strane veže je inštalovaných 8 zadymovacích granátometov 902B TUČA. Tank je vybavený systémom riadenia paľby - v ruskej armáde typom VOLNA, v poľskej MERIDA a v maďarskej typom KLADIVO. K zvýšeniu vlastnej ochrany je tank vybavený systémom detekcie a indikácie ožiarenia tanku laserovým lúčom typu BOBRAWA. Zvýšená ochrana osádky je zabezpečená prídavným pancierom upevneným na čele a bokoch veže. Tiež je zosilené dno korby. Tank je vybavený pretlakovým filtračno-ventilačným zariadením FVT 15/24 a automatickým protipožiarnym zariadením. Tank môže viesť účinnú paľbu na obrnenú techniku podkaliberným strelivom do vzdialenosti 1600 m a s protitankovými riadenými strelami až do vzdialenosti 4000 m. Hlavnou nevýhodou však naďalej zostáva nízka efektívnosť vedenia bojovej činnosti v noci a tiež nižšia účinnosť používaného tankového streliva. Pohonnú jednotku tvorí upravený 12-valcový vznetový motor s kvapalinovým chladením V-55U s výkonom 456kW. Pohonná jednotka je vybavená zadymovacím zariadením TDA. Pásové pohybové ústrojenstvo je obdobné ako u základnej verzie, jeho ochranu zvyšujú kryty koľajových pásov. Pre jazdu v noci využíva vodič elektrooptický prístroj TVN-2, v poľských tankoch je používaný pasívny noktovízor RADOMKA.
Tank T-55AM2 vyrábal štátny zbrojný priemysel bývalého ZSSR, bývalého Československa a Poľska.
URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#153352 Verze : 0
IRAK
T-55 -


T-55 -


T-55 -


T-55 -


URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#138015 Verze : 0
fotky z mého archvivu
T-55 -


T-55 -


T-55 -


URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#305093 Verze : 0
můj archiv
T-55 -


T-55 -


T-55 -


T-55 -


T-55 -


URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#305097 Verze : 0
můj archiv
T-55 -


T-55 -


T-55 -


URL : https://www.valka.cz/T-55-t3765#305100 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více